Madencilik faaliyetleri maden ruhsatının alınması ile başlamaktadır. Maden ruhsatı iki aşamalı olarak verilmektedir. İlk aşama arama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, maden varlığının ortaya çıkarılması için verilen maden arama ruhsatıdır. İkinci aşama üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için verilen maden işletme ruhsatıdır.

Maden üretim faaliyetleri Maden Kanunu 7. Madde izinlerinin tamamlanmasına bağlıdır. Söz konusu izinler tamamlanmadan üretim faaliyetinin gerçekleştirilmesi mümkün değildir. 7. Madde izinleri olarak tabir edilen izinler; Çevresel Etki Değerlendirme kararı (ÇED), Mülkiyet izni (Orman, mera, hazine, özel mülkiyet) ve Gayri Sıhhi Müessese (GSM) izninden oluşmaktadır. Söz konusu izinlerin tamamlanması sonucunda işletme izni talep edilir ve işletme izni alınması sonucunda maden üretimi gerçekleştirilebilir.

Söz konusu izinler olmadan veya izin sınırlarına riayet edilmeden madencilik faaliyetinde bulunmak birçok yaptırıma tabi kılınmıştır. Bu yaptırımlardan bazıları hapis cezası, idari para
cezası, ruhsat iptali vb. şeklindedir. Hapis cezası yaptırımı Orman Kanunu’nda belirlenen hukuka aykırılığın gerçekleşmesi sebebiyle söz konusu olurken, ruhsat iptali yaptırımı
hukuka aykırı fiilin birden fazla tekrarı nedeniyle olmaktadır.

7. Madde izinlerinin ihlali nedeniyle uygulanan idari para cezası yaptırımı ise Maden Kanunu’nda birden fazla hükümde düzenlenmiştir. İş bu makalede söz konusu kanun hükümlerinden Maden Kanunu Madde 7/21’de yer alan “Çevresel etki değerlendirmesi ile ilgili karar, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, mülkiyet izni olmadan veya on üçüncü fıkraya aykırı faaliyette bulunulduğunun tespiti hâlinde 46.579 TL tutarında idari para cezası uygulanarak bu alandaki işletme faaliyetleri durdurulur. Bu ihlalleri tespit eden kamu kurum ve kuruluşu diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına durumu bildirir. Bu ihlallerin ilk tespit tarihinden itibaren, ilk tespit dâhil üç yıl içinde üç kez yapıldığının tespiti hâlinde ise ruhsat iptal edilir.” hükmüne konu olmuş bir idari para cezası, idari para cezasının iptali için açılan dava ve davaya ilişkin hukuki görüşlere yer verilecektir.

Detaylar Madencilik Türkiye Dergisi’nin 119.sayısındadır.

UYARI

Bu haber bir “Madencilik Türkiye Dergisi” haberidir. Her Hakkı Mayeb Ltd.’ye ait olup izinsiz olarak kopyalanıp yayınlanması suçtur ve yasaktır. Kaynak gösterilmeden kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır. Kaynak gösterilerek kullanılmak istenmesi halinde “Bu haber/makale Madencilik Türkiye Dergisi’nden alınmıştır” ibaresi ile birlikte haberin linki verilmeli, link de web sitemize yönlendirilmelidir.

Epiroc
Önceki İçerikEti Bakır Bafra-İkiztepe’de Tarihin Gün Yüzüne Çıkarılmasına Destek Oluyor
Sonraki İçerikEpiroc, Madencilikte Güvenlik ve Verimliliği Artıran 4. Nesil Titan Çarpışma Önleme Sistemi’ni Tanıttı