3213 Sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca hukuki durumu sona eren ve Artvin il sınırları içerisinde yer alan ER: 3386364 sayılı 1.963 hektarlık IV. Grup (c) bendi bakır maden sahası, ara ürün üretim şartı ile ihale edilecek. 06.11.2019 tarihinde 13.30-14.00 saatleri arasında MAPEG hizmet binasında gerçekleştirilecek ihalenin taban bedeli 14.000.000 TL olarak kayda geçti.

Şartnameye göre ihaleyi kazanan firmanın yurt içinde kuracağı bir tesiste her yıl asgari 200.000 ton cevheri  işleyerek ara/uç ürün üretmesi veya doğrudan ya da dolaylı olarak pay sahibi olduğu yurt içinde kurulu bir tesiste  her yıl asgari 300.000 ton cevheri  işleyerek ara/uç ürün üretmesi gerekiyor.

Kazanan firma ihaleye konu saha için, Yetkin Kişiler tarafından UMREK Koduna veya Maden Rezervleri Uluslararası Raporlama Standartları Komitesince (CRIRSCO) tanınırlığı olan bir koda uygun olarak hazırlanmış kaynak/rezerv raporunu, sahadan üretilecek cevher özelliklerini ve miktarını gösteren maden işletme raporunu, tesis kapasite raporunu ve fizibilite raporunu arama ruhsatının düzenlendiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) yıl içerisinde Genel Müdürlük onayına sunmakla yükümlü olacak.

Kazanan firmanın, bu şartname konusu saha arama safhasındayken; sahada, tesisin iktisadi açıdan verimli bir şekilde işletilmesine yetecek kalitede ve/veya miktarda cevher bulunmadığını gösteren ve Yetkin Kişiler tarafından UMREK Koduna veya Maden Rezervleri Uluslararası Raporlama Standartları Komitesince (CRIRSCO) tanınırlığı olan bir koda uygun olarak hazırlanmış raporu Genel Müdürlüğe sunması ve Genel Müdürlüğün de uygun bulması durumunda firma sahayı terk edebilecek.

İhale Şartnamesi ve ekler için tıklayın.

İhale edilecek sahanın koordinatları için tıklayın.

UYARI

Bu haber bir “Madencilik Türkiye Dergisi” haberidir. Her Hakkı Mayeb Ltd.’ye ait olup izinsiz olarak kopyalanıp yayınlanması suçtur ve yasaktır. Kaynak gösterilmeden kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır. Kaynak gösterilerek kullanılmak istenmesi halinde “Bu haber/makale Madencilik Türkiye Dergisi’nden alınmıştır” ibaresi ile birlikte haberin linki verilmeli, link de web sitemize yönlendirilmelidir.

Epiroc
Önceki İçerikMermer Sektörü İtalya’ya Çıkarma Yaptı
Sonraki İçerikMadende Yılsonu İhracat Hedefi 5 Milyar Dolar