Madencilik sektörünün güncel sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, ülkemizde madencilik faaliyetlerinin yeterli noktada olmadığına dikkat çekti.

Ülkelerin sanayileşmesinin öz kaynaklarını üretmesi ile mümkün olduğunu dile getiren Şahin, “Madenler ülke kalkınmalarının ve yaşam seviyelerinin yükselmesinin temelini oluşturmaktadır. Günümüzde gelişmiş ülkelerde madenciliğin GSMH’da payı ABD’de yüzde 4,5, Almanya’da yüzde 4, Kanada’da yüzde 7,5, Avustralya’da yüzde 8,7, Rusya’da yüzde 14, Çin’de yüzde 13, Hindistan’da yüzde 15’dir. Türkiye’de ise henüz yüzde 1’ler seviyesindedir. Madencilik sektörünün gelişip büyümesine imkân verilmediği takdirde sektörün GSMH içindeki yüzde 1 olan payı daha da düşecektir.” şeklinde konuştu.

Ses Gazetesi’nden Kazım Yörükce imzalı habere göre sektörde faaliyet gösteren yatırımcılar düzeyinde yapılan araştırmalar sonucunda düşüşün nedeninin ilk sırasında ruhsat ve izin süreçlerindeki belirsizlikler, azalan ruhsat güvencesi, ağırlaştırılan maddi cezalar-yönetici ve işverenlere hapis cezalarının yer aldığını ifade eden Şahin, “Bunların yanında artan üretim maliyetleri, yüksek orman izin bedelleri, ruhsat bedelleri, devlet hakkı bedelleri; üçüncü sırada uluslararası ve iç piyasadaki daralmalar olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, sektöre yeni yatırımları engellediği gibi mevcut madencilik faaliyetlerinin küçülmesine de sebep olmaktadır. Oysa ülkemiz mermer-doğal taş rezerv ve çeşitliliği bakımından dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer almaktadır ve dünyanın 3. ihracatcısı konumundadır. Avrupa Agrega Birliği (UEPG) verilerine göre; Avrupa Serbest Ticaret Birliği ve Avrupa Birliği’ne üye 39 ülke arasında ülkemiz, Almanya ve Rusya’dan sonra en fazla agrega üreten 3. ülkedir. Bazı endüstriyel hammaddelerimiz dünyanın sayılı rezervleri arasındadır. Altın madeninde ciddi potansiyeli bulunmaktadır. Bu varlık ve potansiyel ülkemizin büyüme ve kalkınması için çok önem arz etmektedir. Madenlerin doğru şekilde tespit edilip işletilmesi için sektörün daha çok özendirilmesi ve önünün açılmasının süreci hızlandıracağı düşünülmektedir.” dedi.

Şahin, madencilik sektörünün güncel sorunlarına ilişkin olarak, “Maden ruhsat işlemleri ile ÇED, GSM, ORMAN, MERA vb. Mülkiyet İzni süreçlerinin kısaltılması, öngörülebilir olması, çok yüksek olan orman bedellerinin dünya ile rekabet edebilecek makul seviyelere indirilmesi, orman izin taleplerinin farklı gerekçelerle reddedilmesinin önlenmesi, Bakanlıklar arası koordinasyonun geliştirilerek ETKB-MAPEG’in etkin rol oynayacağı düzenleme ve organizasyonların yapılması, Bakanlıkların tek taraflı yönetmelik ve genelgelerle madenciliği kısıtlamaması, maden hakları ve ruhsat güvencesinin arttırılması, yatırımcının ruhsat aldıktan sonra yapılan yasal değişikliklerden olumsuz etkilenmemesinin sağlanması, maden arama faaliyetlerinin teşvik edilmesi, arama izinlerinin kolaylaştırılması, zeytincilik ve madenciliğin birlikte yapılmasına ortam yaratılması, Madencilik sektörünün siyaset üstü bir anlayışla ele alınması ve toprağın, suyun, ormanın madencilikle birlikte değerlendirilmesi konusunda görev, yetki ve sorumluluk sahibi tek bir merci olarak teşkilatlanmış ‘Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ kurulması.” önerilerinde bulundu.

UYARI

Bu haber bir “Madencilik Türkiye Dergisi” haberidir. Her Hakkı Mayeb Ltd.’ye ait olup izinsiz olarak kopyalanıp yayınlanması suçtur ve yasaktır. Kaynak gösterilmeden kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır. Kaynak gösterilerek kullanılmak istenmesi halinde “Bu haber/makale Madencilik Türkiye Dergisi’nden alınmıştır” ibaresi ile birlikte haberin linki verilmeli, link de web sitemize yönlendirilmelidir.

Epiroc
Önceki İçerikİki Bakan Yardımcısı Hakkari’de Faaliyet Gösteren Kurşun-Çinko Madenine Ziyarette Bulundu
Sonraki İçerikGediktepe’de Ticari Üretim Başladı