Ana Sayfa Haberler Değerlendirmeler

Değerlendirmeler

Maden Kanunu’nda Yer Alan Ruhsat İptali Yaptırımları

Roma Hukuku’nda arazinin mülkiyet hakkına ilişkin olarak kullanılan ilke...

Şile Kil – Kum – Kömür Havzası’nın Litostratigrafisi, Mineralojisi, Jeokimyası ve Hammadde Rezervleri

Bu çalışmada, ülkemizin önemli endüstriyel hammadde bölgesi olan Şile...

Şile Orman Alanları, İzinler, İadeler ve Gençleştirme Bölgeleri

Şile, İstanbul’un Karadeniz kıyısında yer alan bir ilçesi olup,...

Orman Kanunu ve Orman Amenajman Yönetmeliği Kapsamında Madencilik Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

Şile bölgesindeki orman alanları Karakiraz Orman alanı ile aynı...

Kömür Yakıtına Dayalı Elektrik Güç Santrallerinin Öyküsü

Tüm organik ekonomilerdeki büyüme asimptotik olma eğilimindeydi. Üretim arttıkça,...

Endüstriyel Şile Kil Yataklarının Teknolojik Özellikleri

Ülkemizde rezerv ve kalite açısından stratejik öneme sahip olan...

Global Kritik/Stratejik Hammaddeler ve Türkiye’nin Hammadde Dış Ticaret İrdelemesi

Hammadde, bireylerin temel ihtiyaçları olan gıda ve barınak maddelerinin...

Taşkömürü ve Çelik’in Sanayi Devriminin İkinci Döneminde Rol Aldığı Sürecin Öyküsü

Sanayi Devrimi tarihte önemli dönüm noktası olurken günlük yaşamın...

Maden İhracatımız Kömür İthalatına Yetmiyor

Maden, metal ve ara mal ürünleri ithalatı ülkemizin dış...

Toryum Gerçekten “Mucize Yakıt” Mıdır?

Toryum, 1828`de Norveçli amatör mineralog Morten Thrane Esmark tarafından...

SPONSORLU REKLAMLAR