TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi tarafından düzenlenen, 29-30 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye 22. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi (ICCET 2022) Zonguldak’ta başladı.

Kongrede, kömürün aranmasından tüketimine kadar geçen süreçte kömür madenciliğinde yaşanan gelişmeler ve karşılaşılan sorunlar bilimsel verilerle tartışılırken sektördeki teknolojik gelişmelerin sergilendiği “Maden Makinaları ve Donanımı Sergisi” de kongre süresince ziyaretçilere açık olacak.

Açılış konuşmalarıyla başlayan Kongre’nin ilk gün öğleden sonraki bölümünde farklı salonlarda paralel olarak “Enerji Güvenliği ve Sürdürülebilir Kömür için Gelecekteki Talep, Almanya Essen Zollverein’dan Zonguldak’a Kömür Mirasına Güncel Yaklaşımlar, Yeraltı Kömür Ocaklarında Havalandırma Planlaması – Modern Yaklaşım ve Önemi, Seyitömer, Bursa ve Afşin-Elbistan Bölgesi’ne Ait Kömür Damarlarının Kendiliğinden Yanma Karakteristiğinin Belirlenmesi, Türkiye Yeraltı Kömür Madenlerinde Kendiliğinden Yanabilirlik Etüdü Projesi, İmbat Madencilik’te İhtiyaca Göre Hava Miktarını Değiştiren Tali Havalandırma Otomasyonu Uygulaması, Kömür Yakıtlı Kazanlarda Yanma Verimliliğine “Effektor” Denilen Doğal Malzemenin Etkisinin Belirlenmesi, Türk Linyitleri İçin Nem ve Kül İçeriğine Bağlı Kalorifik Değer Tahmini, Metalürjik Kokun Reaksiyon Sonrası Kok Mukavemeti (CSR) Değerinin Geliştirilmesi, İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Mevzuat ve Uygulamaları, Kömür Madencileri İçin Doğru ve Pratik Kulak Koruyucu Seçimi, Türkiye’de ÇED Yönetmeliği Uygulamaları ve Kömür Madenciliği Açısından Analizi, Maden Çalışanlarının Çocuklarının Eğitim Durumlarına Bakış ve Bir Madenci Köyü İncelemesi, Madencilik Kimliğinin Mekan Üzerinden Temsilleri; Ruhr Havzası ve Zonguldak Üzerine Bir Karşılaştırma, Kömür Madenlerine Psikososyal Risk Analizi Bakışı: Maden Çalışanlarının İş Taleplerine Dair Algıları, Maden Çalışanlarında Beslenmenin Önemi, TTK Üzülmez Müessesesi Pnömokonyoz Prevelans Çalışması 2019, Davranış Odaklı İş Güvenliği Uygulamalarının İş Güvenliği Kültürüne Etkisi” konularında sunumlar gerçekleştirilecek.

Kongrenin ikinci gününde ise sunum başlıkları şu şekilde olacak: “Tünellerde Kullanılan Tahkimat Sistemlerinin Zonguldak Kömür Madenciliğinde Kullanılabilirliğinin Yorumlanması, Yeraltı Kömür Madenciliğinde Tahkimat ve Tabaka Kontrolü Kavramları, TTK ÜTİM Asma Dilaver Üretim İşletmesi Çay Panosunda Yarı Mekanize Tahkimat Sistemleri ile İki Katlı Olarak Çalışan Tavan ve Taban Ayakların, Klasik Ahşap Tahkimat Modellemesi Yapılarak Ayak İçi Verimlilik ve Maliyetlerinin Karşılaştırılması, Havza Madenciliği, Trakya Havzasında Tam Mekanize Ayaklarda Söküm Çalışmaları, Çayırhan Yeraltı İşletmelerinde Yüksek Arınlı Mekanize Uzunayakların Projelendirilmesi, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Mesleki Yeterlilik Merkezi’nin Faaliyetler, Yeraltı Kömür Ocaklarında Gaz Patlamaları Risk Değerlendirmesi, Yeraltı Kömür Madenlerinde Kullanılan Fenol Bazlı Dolgu Malzemelerinin Oluşturulması Sırasında Açığa Çıkan Kanserojen Formaldehit Gazı Üzerine Bir İnceleme, Zonguldak Ve Çevresinin Kömür Kökenli Konvansiyonel Doğalgaz Rezervuarı Potansiyelinin Belirlenmesi İçin Yeni Bir Jeokimyasal Yöntem Önerisi, Kömür Hazırlamada Kullanılan Ağır Ortam Siklonları, Zonguldak ve Çevresinin Kömür Kökenli Konvansiyonel Doğalgaz Rezervuarı Potansiyeli: Jeolojik Ve Jeofizik Verilerle Bir Değerlendirme, Zonguldak Taşkömürü Havzası Kömür Kaynaklı Metan Potansiyeli, Kömürlü Katmanların Çökelme Süreçleri Ve Madencilik Çalışmalarına Etkileri, Zonguldak Havzasındaki Tektonik Yapıların Gelişimi ve Kömür Madenciliğine Etkileri, Kdz. Ereğli – Zonguldak Açıklarında Toplanan 2B Sismik Verinin Öncel Jeolojik Yorumlama Sonuçları, TTK’da Kullanılan Elektro Hidrolik Yükleyicilerin Analizi, Yeraltı Kömür Madenciliğinde Jeolojik Dayanım İndeksinden Faydalanarak Tehlike Haritası Uygulaması, Yeraltı Kömür Madenciliğinde Oturma Ölçümleri ve Analizi.”

UYARI

Bu haber bir “Madencilik Türkiye Dergisi” haberidir. Her Hakkı Mayeb Ltd.’ye ait olup izinsiz olarak kopyalanıp yayınlanması suçtur ve yasaktır. Kaynak gösterilmeden kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır. Kaynak gösterilerek kullanılmak istenmesi halinde “Bu haber/makale Madencilik Türkiye Dergisi’nden alınmıştır” ibaresi ile birlikte haberin linki verilmeli, link de web sitemize yönlendirilmelidir.

Epiroc
Önceki İçerikAlkim, Cihanbeyli’deki Tesislerinin Sökülerek Çayırhan’daki Tesislerine Taşınacağını Açıkladı
Sonraki İçerikTosyalı Holding’ten Cezayir’e Yatırım Hamlesi