Madencilik sektörünün önde gelen sivil toplum kuruluşlarının (STK) bir araya gelmesiyle ortaya çıkan Maden Platformu’nun ortak kararı ile hazırlanan orman arazi izin bedellerine tanınan 3 aylık ertelemeye ek süre verilmesi hakkındaki yazı, 30 Haziran 2020 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı’na İletildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli adına gönderilen yazı da 2020 yılı başından itibaren küresel çapta pandemiye sebebiyet veren Covid-19 salgını sebebiyle ülkemizde gerekli tüm önlemlerin alındığı ve 17.04.2020 tarihinde yayımlanan 7244 sayılı Kanun ile ekonomik destek paketlerinin açıklandığı, Kanunun 1 inci maddesinin b bendi, 01.04.2020 tarihinden itibaren üç aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken orman arazi izin bedellerinin başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelenmesine, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesine hükmedildiği hatırlatıldı.

Maden Platformu tarafından sektörün, ekonomiyi ayakta tutmak, çalışanlarını mevcut hali ile korumak amacıyla tüm sağlık önlemlerini alarak Mart ayından bu yana kısıtlı da olsa üretimlerini devam ettirmeye çalıştığı dile getirilirken tüm dünyada yaşanan pazar daralması nedeniyle satışların önemli ölçüde düştüğü vurgulandı.

Yaşanan bu gelişmeler ışığında; pandemi süresince sektörün tam randımanla faaliyet gösterememesi, sektörün aktif çalışma dönemi başında bulunması, bu dönemde kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan idari izin ve esnek çalışma usulleri sebebiyle yapılan izin müracaatlarının içinde bulunduğumuz Haziran ayında ancak değerlendirmeye alınmaya başlaması, pandeminin gerek küresel gerekse ulusal düzeyde etkin olması sebebiyle yurtiçi ve yurtdışı pazarların önemli ölçüde daralmış olması, bulaş riskine karşı alınan ek tedbir ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin arttırdığı maliyetler nedeniyle sektörün içerisinde bulunduğu likidite darboğazının, yılın ikinci yarısında işletmeler açısından aşılması en güç finansal problem olarak öne çıktığına dikkat çekilirken bu dönemde madencilik sektörüne verilecek her türlü desteğin, istihdamı koruma ve kısıtlı olan uluslararası pazarda rekabet etme gücünü artıracağına vurgu yapıldı.

Maden Platformu’nun Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan talebi “İzah edilen gerekçelerle, 7244 sayılı Kanunun 1. Maddesinin b) bendinde düzenlenen ve Bakanlığınız yetkisinde bulunan ‘kiraya verilen mesire yerleri ve taşınmazlardan tahsil edilmesi gereken bedellerin 3 (üç) aya kadar ek süre ile uzatılmasına’ ilişkin tasarrufun, ülkemiz ekonomisine önemli katma değer, istihdam ve döviz girdisi sunan Madencilik Sektörü’nü de kapsayacak şekilde kullanılması hususunu emir ve müsaadelerinize arz ederiz.” şeklinde oldu.

UYARI

Bu haber bir “Madencilik Türkiye Dergisi” haberidir. Her Hakkı Mayeb Ltd.’ye ait olup izinsiz olarak kopyalanıp yayınlanması suçtur ve yasaktır. Kaynak gösterilmeden kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır. Kaynak gösterilerek kullanılmak istenmesi halinde “Bu haber/makale Madencilik Türkiye Dergisi’nden alınmıştır” ibaresi ile birlikte haberin linki verilmeli, link de web sitemize yönlendirilmelidir.

Epiroc
Önceki İçerikÖzaltın Holding Zenit Madencilik’e Ortak Oluyor
Sonraki İçerikMetso ve Outotec Arasındaki Birleşme Tamamlandı