madencilik nedir

Madencilik Nedir?

Madencilik, yer altındaki madenlerin araştırılması, bulunması, ocaktan çıkarılması, işletilmesiyle ilgili bilim, teknik ve yöntemlerin tümüdür.

Maden Nedir?

Maden, çeşitli iç ve dış doğal etkenlerce yerkabuğunun kimi bölgelerinde oluşturulmuş olan, ekonomik bir değeri bulunan mineraldir.

Madencilik Neden Yapılır?

Madencilik, insanoğlunun ilerlemesi için zorunlu bir faaliyettir. Günlük yaşamımızda kullandığımız elektronik cihazlardan eşyalara, araçlardan gereçlere kadar her şey metallerden ve endüstriyel hammaddelerden, yani madenlerden üretilmektedir.

Madenler olmadan, herhangi bir insanın dahi normal bir şekilde yaşaması mümkün değildir. Sıradan bir insanın günlük yaşantısında kullandığı cep telefonu, araba, toplu taşıma araçları, tabak, bardak ve hatta yaşadığı ev veya çalıştığı iş yeri gibi her şey madenlerden üretilmiştir.

Geçmiş medeniyetlerin gelişimi de madencilikle bağlantılıdır. Bugün müzelere gidip eski medeniyetlere ait araç ve gereçlere baktığımızda, o dönemlerdeki madencilik izlerini görebiliriz.

Günümüzde, Mars gibi diğer gezegenlere insan yerleştirmek ve orada yaşamı sürdürmek konuşulmaktadır. Bu alanda araştırmalar ve çalışmalar yapılmaktadır. Başka gezegenlere seyahat edildiğinde bile, ilk yapılması gereken şey yine madenciliktir. Çünkü orada bir yaşam alanı oluşturulacaksa, her şey yine yer altı kaynaklarından, yani madenlerden üretilecektir.

Madencilik Nasıl Yapılır?

Madencilik çok çeşitli aşamaları içeren, uzun yıllar süren çalışmalar bütünüdür. Madencilik faaliyetlerinin aşamaları aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

Madenciliği Kim Yapar?

Madencilik, genellikle özel şirketler veya maden işletmeleri tarafından gerçekleştirilir. Bu şirketler, maden rezervlerini keşfeder, çıkarır ve işlerler. Madencilik faaliyetleri, genellikle uzmanlık gerektiren bir dizi işlemden oluşur ve geniş bir ekip tarafından yürütülür.

Madenlerin çıkarılması için maden mühendisleri, jeologlar ve jeofizikçiler gibi uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar ve keşif çalışmaları yapılır. Bu uzmanlar, maden rezervlerinin yerini belirlemek, madenin kalitesini değerlendirmek ve çıkarma potansiyelini analiz etmek için jeolojik ve jeofiziksel verileri inceler.

Madencilik sürecinde, makinistler ve operatörler gibi ekipmanı çalıştıran ve madenin çıkarılması için gerekli olan iş makinelerini kullanan personel yer alır. Ayrıca, maden ocaklarında güvenliğin sağlanması için güvenlik uzmanları ve denetçiler görev yapar.

Madencilik aynı zamanda, madenlerin işlenmesi, rafine edilmesi ve değerlendirilmesi aşamalarını içerir. Bu aşamada, kimyagerler, metalurjistler ve diğer uzmanlar, madenin saflaştırılması ve uygun hale getirilmesi için çeşitli kimyasal ve fiziksel işlemleri gerçekleştirir.

Sonuç olarak, madencilik faaliyetleri çok çeşitli uzmanları içeren bir ekip tarafından yürütülür. Bu ekip, maden rezervlerini keşfeden, çıkaran, işleyen ve değerlendiren profesyonellerden oluşur.

madencilik

Arama-Keşif Dönemi

Bir maden yatağının öncelikle keşfedilmesi gereklidir. Madenler yerin altında bulunmakla birlikte yer yüzüne çıkmış kayalarda bunların izleri görülebilmektedir. Maden jeologlarının görevi bu izleri tespit edip çeşitli bilimsel yöntemlerle o bölgede ekonomik olarak işletilebilecek bir yatak bulunup bulunmadığını belirlemektir.

Yüzeydeki kayalarda gözlenen işaretler ile belirlenen bölgede jeolojik çalışmalar yapılır. Bu kapsamda geçmiş çalışmalar ve hazırlanan raporlar incelenir, uydu görüntüleri üzerinde çalışılır, bölgenin detaylı jeolojik haritası çıkarılır, jeofizik yöntemler ile yerin altıyla ilgili bilgi toplanır, yüzeyden alınan örnekler incelenir ve son olarak saha umut vaat ediyorsa sondaj çalışmasına başlanır.

Sondaj Nedir? Sondaj, hiçbir zararlı kimyasal madde kullanmadan, tamamen mekanik işlemlerle, yerin altından numune alınması işlemidir. Örneğin depreme karşı binanızın dayanıklılığını test etmek için kolonlardan delerek alınan beton örneği gibi yerin altından delerek kaya örneği alınır. Sondaj ile yüzlerce metre derinlikten ortalama 10 cm çapındaki bir delikten kesilen kaya örnekleri yer yüzüne çıkarılır ve bunlar önce gözle incelenir ardından belirli bir sisteme uygun olarak gelişmiş laboratuvarlara gönderilir.

Yapılan sondajlar ve analiz sonuçlarına göre o bölgede ekonomik bir maden olup olmadığına karar verilir. Bir yatak varlığı tespit edilirse daha detaylı çalışmalar yürütülür.

Bir maden yatağının tam olarak ortaya konabilmesi için onlarca sondaj yapılması ve toplamda yüzbinlerce metrelik örnek alınması gerekir.

Yapılan tüm çalışmaların sonunda yeterli maden varlığı tespit edilemezse saha terk edilir. Ama yapılan çalışmalar ülkemizin ulusal yer altı kaynaklarının varlığına ya da yokluğuna dair bilgi sağladığı için saklanır ve çok önemlidir.

Ekonomik bir maden yatağı tespit edilmişse fizibilite dönemine geçilir.

Fizibilite Dönemi

Fizibilite kelime anlamı olarak “yapılabilirlik”, “olabilirlik”, “uygulanabilirlik” gibi anlamlara gelmektedir. Arama ve rezerv belirleme çalışmaları tamamlandıktan sonra madeni hangi yöntemle üretileceği, kurulacak tesisin özellikleri ve maliyet hesapları fizibilite aşamasında ortaya konur.

İnşaat Aşaması

Ekonomik olarak işletilebilirliği ortaya konan yatak için inşaat aşamasına geçilir. Bu aşamada tesis ve ocak inşası gerçekleştirilir. Madenin işletme tarafı açık ocak, kapalı ocak (yer altı üretimi) veya çözelti madenciliği şeklinde üretim yöntemi uygulanır.

Üretim Aşaması

Sahada tespit edilen cevherin miktarına göre yıllar süren üretim çalışmaları gerçekleştirilir.

Kapatma ve Rehabilitasyon

Cevherin bittiği noktada kapatma ve rehabilitasyon planı uygulamaya alınır.

Bir madenin keşfinden ilk üretim anına geçene kadar uzun yıllar süren bir çalışma yürütülür ve sürekli olarak para harcanır. Üretim başladıktan sonra para kazanılmaya başlanır. İşte bu yüzden madencilik oldukça maliyetli bir iş koludur.

Madenlerin Kullanım Alanları

Madenlerin kullanım alanları aşağıdaki gibidir:

Alçıtaşı: İnşaat, kimya, çimento, tarım, tıp sanayilerinde ve radyoaktif artıkların örtülmesinde,

Altın: Kuyumculuk, diş hekimliği , endüstri alaşımlarında, para yapımında, iletken yapımında, Pallladyum, platinyum, gümüş altının yerini kullanılabilmektedir.

Aluminyum: En önemli kullanım alanı elektrik iletimidir.Bakır, elektrik ile ilgili kullanım alanlarında, magnezyum, titanyum ve çelik yapı ve yer taşıma sistemlerinde, değişik metal bileşimleri, tahta ve çelik inşaat sektöründe,

Alunit: Gübre, çimento, seramik, şap, şeker, boya, kağıt, ilaç, sanayilerinde.

Antimuan: Kablo kaplama, döküm, folyo, havai fişek, seramik, cam, özel alaşımlı çelik, ateşe dayanıklı madde ve askeri malzeme yapımında, akü üretiminde, Krom, titanyum, çinko, zirkonyum ile olan bileşikleri boyada pigment ve sır malzemesi olarak, kadmiyum, bakır, seletit, streonsiyum bileşikleri kurşunun serleşmesinde, organik bileşikleri yanmayı geciktirici olarak kullanılır.

Apatit: Gübre ve fosforlu asit üretiminde kullanılmaktadır.

Arduvaz: Yazı tahtası, kiremit ve bilardo masası yapımında,

Asbest: İnşaat, makine, tekstil, boru, kağıt, kimya, boya, şeker, otomotiv sektöründe,

Bakır: Elektrik, elektronit, inşaat, kimya, turistik eşya, radyatör, boru, kimya, mühimmat yapımında, Elektrik kablolarında, elektrikli malzemelerde, otomobil radyatörlerinde, buzdolaplarında soğutucu tüplerde, titanyum ve çelik ısı değişim plakaları, optik fiber kablolar iletişim uygulamalarında, su borusu, bazı boru bağlantı elemanları gibi malzemelerinde bakır yerine plastik kullanılabilmektedir.

Barit: Sondaj çamurunda, boya, şeker, deri, elektronik, metalurji, seramik, cam, lastik sanayiinde, Baritin kullanıldığı en büyük alan petrol aramacılığında yapılan derin sondajlardır. Derin sondajlarda barit yerine selestin, ilmenit demir cevheri ve Almanya’da üretilen sentetik hematit barit yerine kullanılabilmektedir. Ancak barit kullanımına ciddi bir alternatif değildirler.

Bentonit: Çok boyutlu ve değişik özelliklerinden dolayı, bentonitler çok geniş bir alanda kullanılmaktadır. Başlıcaları şunlardır.

 • Döküm kalıplarının yapımında döküm kumunun birbirine bağlanmasının sağlamak amacı ile kullanılmaktadır. Refrakter karakterli ve üretim esnasında çıkan çeşitli gazları geçirgen özelliğinden dolayı gazların ortamdan uzaklaşmasını sağlar.
 • Kağıt hamuruna katılırlarsa ince bünyeli dayanıklı ve temiz yüzeyli kağıdın elde edilmesi sağlanır. Bunun için bentonitin topraksız , sabun kayganlığında ve beyaz olması gerekir.
 • Muşamba perde kumaş kordon vb. malzemenin üretiminde dolgu maddesi olarak kullanılırlar. Lastik üretiminde de yine dolgu maddesi olabilirler.
 • Seramikçilikte ek hammadde olarak yararlanılarak üretilecek seramik malzemelere plastikte ve mukavemet kazandırır.
 • Refrakter killere karıştırılarak refrakter malzeme üretiminde kullanıldıklarında üretim cihazların birkaç on misli dayanıklılık kazandırır. Portland çimentosunu teşkil edecek karışıma % 1 oranında bentonit eklendiğinde, üretim çimentosunun mekanik mukavemetinin arttığı ve donma süresinin kısaldığı belirlenmiştir.
 • Arıtma tesislerinde geniş şekilde yararlanılır.
 • Sondajcılık sektöründe çok önemli bir maddedir. Bentonit matkap tarafından parçalanan kaya parçacıklarını sirkülasyon yoluyla yüzeye taşınmasını sağlar. Sodaj esnasında delinen kuyunun cıdarında sızdırmaz bir tabaka oluşturarak sondaj suyunun kaçmasını önler. Sondajın durması esnasında jel oluşturarak kırılan parçaların tabana çökerek kuyunun tıkanmasını ve tijlerin sıkışmasını önler.
 • Bentonit ayrıca kurşun kalem, renkli kalem pastel boya, camcı, macunu macun tutkal yapımında dolgu veya ara madde olarak kullanılır.
 • Alçıda donma süresini kısaltıcı madde olarak yararlanılır.
 • Bentonit doğrudan temizleyici bir madde olup saf haliyle sabunun % 20-50 ‘si kadar etkilidir. Bu bakımdan sabun veya diğer temizleyicilerin yapımında da geniş şekilde yararlanılır.
 • Boksit: Alüminyum üretiminde, aşındırıcı malzeme, alüminyumlu çimento, refrakter tuğla, sıva yapımında ve kimya endüstrisinde,
 • Boksit sanayi boyutunda alüminyum üretiminde kullanılan tek hammaddedir. Buna rağmen anartosit, alunit, kömür atıkları, şistler diğer alümina kaynaklarıdır. Bu kaynaklardan kullanımı tesis ve yeni teknolojiler gerektirir. Ancak refrakter, alüminyumlu kimyasallar ve aşındırıcı üretiminde, Kynanit ve sillimanitten üretilen sentetik mullit boksitli refrakter yerine kullanılabilir. Silikon karbit ve alümina zirkon boksitli aşındırıcılar pahalı olmalarına karşın boksit kökenli aşındırıcılar yerine kullanılabilmektedir.

Bor:

Borun kullanım alanları:

 • Cam Sanayii (Kolemanit)
 • Porselen ve Emaye Sanayii (ham bor ve rafine bor), temizleme ve beyazlatma (Sodyum Perborat),
 • Tarım (Sodyum Pentaborat, Metaborat)
 • Abrasif (Bor Karbür, Bor Nitrür, Titanyum Borür)
 • Refrakter Sanayii (Bor elyafı, Stabor, Seramik, Metalik borürler),
 • Metalürji Sanayi (ham bor, rafine borlar, fluoboratlar, ferroborlar)
 • Yanmayı Önleyici (çinko borat, baryum borat, bor fosfat, amonyum fluoboratlar),
 • Kimyasal tepkime (alkilleşme, polimerileşme, izomerleşme),
 • Fotoğrafçılık, Tekstil yıkaması, Yapıştırıcılar, haşere öldürücüler, protein ayrıştırılması, boru çekme ve tel çekme, Dericilikte (kireç söktürücü), Ahşap malzemede küflenmeyi önleyici
 • Borun, sabun, deterjan, kaplama, yalıtım kullanım alanlarında değişik malzemeler kullanmak mümkündür. Örneğin sabun sektöründe, Na ve K yağ asitlerinin tuzları genellikle temizleme ve emülsiyon malzemeleri olarak kullanılır. Deterjan sektöründe klorin ağartıcılar veya enzimler kullanılabilir. Doğal soda da boru ikame eden bir mineraldir.

Civa: Tıp alanında, elektronik ve boya sanayilerinde soda ve klor üretiminde, ölçü aletleri sanayilerinde,

Çinko: Galvanizli saç üretimi ile otomotiv endüstrisinde, döküm kalıpları olarak yağlı boya ve lastik üretiminde, Demir-çelik endüstrisinde.

Disten: Refrakter harç ve sıva üretiminde, yüksek alüminli ateş tuğlası üretiminde ve diğer seramik hamurlarında kullanılmaktadır.

Disten, andaluzit ve sillimanit gibi yüksek sıcaklıkta çok üstün vasfı refrakter bir malzeme olduğundan refrakter tuğlalar üretiminde önemli ölçüde yararlanılır. Çelik ve cam endüstrisi ; çimento fırınları, petrokimya ve seramik sektörü kullanıldığı başlıca alanlardır.

Demirçelik sanayiinde potalarda kullanılan andaluzitli tuğlalardan iyi sonuçlar alınmaktadır.

Diyatomit: Şeker, asit vb. maddelerin süzdürülmesinde filitre olarak, boya, cila, haşere ilacı yapımında dolgu maddesi olarak, ısı ve ses yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

Diyatomitin yaygın olarak fitrelemede kullanılmaktadır. İşlenmiş diatomitin %85-90 oranında gözenekliliği başta bütün şeker sektörünün bira, şarap viski gibi içkilerin, yüzme havuzlarının, bütün meyve ve sebze sularının artık malzemeden ayıklanmasında kullanılır. Diyatomit az olan ülkeler, onun yerine asbesti kullanmaktadır.

Diyatomit, endüstri sahalarındaki atıkların, şehir sularının, kimyasal ara maddelerin, madeni ve nebati yağların filtrasyonunda da kullanılmaktadır.

Diyatomit hafifliği, dayanıklılığı kimyasal yönden nötrlüğü ısı ses ve elektriğe karşı duyarsızlığı , boyalarda , plastik ve lastik eşyalarda, kağıda, ilaçlarda, kozmetik alanda , cila kibrit, diş macunu vb. ürünlerde etkili şekilde dolgu maddesi olarak yararlanılmaktadır.

Bazı diyatomitlerin %94 gibi yüksek oranda silis içermeleri onları kimyasal reaksiyonlara karşı çok dayanaklı hale getirmektedir. 1430′ derece gibi üst seviyedeki ergime sıcaklığı da bu özelliğini artırır. Bu tür ditatomitler ısıyı sesi ve elektriğe karşı izolasyon maddesi olarak kullanılmaktadır.

Diyatomitler kendi ağırlıklarının 3-4 katı kadar sıvı emebildikleri için kedi, köpek vb hayvanların idrar atıklarını çok iyi absorbe etmek amacı ile de kullanılır.

Diyatomitler , ayrıca kimyasal işlemlerde katalizör taşıyıcı bazı ortamlar için aşındırıcı ve yüzey temizleyici olarak da kullanılır.

Dolomit: Dolomit demir çelik sanayii başta olmak üzere azot, şişe ve cam, seramik ve porselen sanayileri ile ziraat ve inşaat sektörlerinde kullanılır.

Dolomitin kullanıldığı önemli alanlardan biri, fiziksel özelliklerine yani sertliğine ve dayanıklılığına bağlı olarak, mıcır ile beraber karayolu ve demiryolu malzemesi veya betonarma yapımında çimentoya karıştırılır ve harç malzemesi şeklinde değerlendirilir.

Dolomit çimento, dolomitik sönmemiş kireç cam ve soda üretiminde hammaddede, demir çelik sanayiinde sinter yüksek fırınlarda refrakter malzeme ve curuf arıtıcı eleman, beyazlatıcı boya, dolgu maddesi olarak da kullanılmaktadır.

Demir sektöründe kullanılan dolomitlerde, MgO’in en az % 18.5 CaO’in en fazla % 33.SiO2+Al2O3’in en fazla % 25 ve kükürtün en fazla % 0.5 oranlarında olmaları gerekmektedir.

Şişe ve cam endüstrisinde kullanılan dolomitlerde ise, MgO en az % 20, CaO en fazla % 29.5, SiO2+Al2O3 en fazla % 2,82 ve kükürt en fazla % 0.92 oranlarında olmalıdır.

Feldispat: Feldispatlar dünyada ve Türkiye’de cam sanayiinde, seramik sektöründe, kaynak elektrodu üretiminde, boya yapımında ve plastik madde elde edilmesinde kullanılır.

Türkiye’nin feldispat tüketiminde etkili sektörler ise seramik ve cam sanayileridir.

İnşaat tuğlalarını ve killerin dışında kaolin-kuvars-feldispat içeren karışımlardan porselen mutfak ve süs eşyaları, lavabolar, klozetler ve benzerleri gibi gereçler, elektrik enerjisinin naklinde elekroporselenler, yer ve duvar karoları üretilmektedir.

Porselen ve seramik sanayiinin kil, kaloin,kuvars, ve feldispat gibi dört ana hammaddesinin ve kalsiyum ve kalsiyum karbonatla vollastonit gibi iki yardımcı elemanlarının bu üretimdeki esas görevleri ve genel özellik girdileri kısaca şöyle özetlenebilir.

Feldispatlar, seramiğin pişirilmesi esnasında bünyede doğması ve gelişmesi gereken içsel ergimeyi sağlamakta ve hızlandırmaktadır. Böylece doğal karışımın fiziksel özelliği ve bileşim giderek değişmekte ham malzeme porselen seramik madde haline gelmektedir.

Fluorit: Alüminadan metal alüminyum üretiminde elektroliz olarak, seramik, demir-çelik, cam, hidroklorik asit sanayilerinde kullanılır.

Flüoritin en çok kullanıldığı sektör demir-çelik’dir. Fırın şarjına eritici olarak katılan fluorit, eriyiğine akışkanlık verdiği gibi, cevher içinde istenmeyen kükürt ve fosfat (P2O5)’ın curufa karışarak uzaklaşmasını sağlar. Ancak bu işlemi gerçekleştirmek için, fluorit cevherindeki CaF2 oranının en az %70, SiO2 nin en fazla %20 ve kükürdün yine en fazla %15 olması gerekir. Ülkemizde bu tür fluorit üretilmediğinden ve bol bulunduğundan bu işlem için kolemanitler, kullanılmaktadır.

Alüminyum sanayiinde, alüminyum oksidin indirgenmesinde, flüor tuzlarından kriyolit (Na2, AIF6) ve alüminyum flüorirden (AI2F6) yararlanmakta ve genel tüketimin %10-20 sini teşkil etmektedir.

Flüorit, kimya sanayiinde başka hidroflüorik asit (H2SiF6) sodyum silika -flüorür (Na2SiF6) potasyum silika-Florür (aF) gibi çok sayıda maddenin üretiminde kullanılır.

Ayrıca Flüoritten, çimento sanayiinde, hammadde karışımının erime noktasının düşürülmesinde cam ve emaye sanayiinde , patlamada ve mal can imalinde döküm ve plastik sanayiinde, zararlı böcekleri öldürücü ve gıda maddelerini koruyucu ilaç yapımında boya sektöründe ve suların flüorlanmasından yararlanılmaktadır.

Fosfat: Gübre sanayi, yem, deterjan ,ilaç sanayiinde, diş macunu, böcek ilaçları ile diğer zehir maddeleri yapımında,

Glokoni: Tabii gübre olarak, boya sanayine, şeker, bira, kanyak, tekstil, su sertliğindi giderici olarak, döküm ve seramik endüstrisinde,

Grafit: Grafitler içinde kil istenmeyen maddedir. Kaliteli kil iyi bir elektrik geçirgenidir. Batarya, pil yapımında, elektrot üretiminde, fren balatası üretiminde, kalıp yapımında, makine yataklarının yağlanmasında, kurşun kalem, boya üretimi, çini mürekkebi, karbon kağıdı yapımında kullanılır.

Granit: Granitlerden genellikle inşaat sektöründe kaplama malzemesi olarak kullanılır.

Gümüş: Kuyumculuk ,diş hekimliği, endüstri alaşımlarında, optik ayna yapımında,

Jips ve Anhidrit: Kabartmalarda döküm ve sargılarda, sülfürik asit elde etmede, çimento, gübre, boya, emaye, porselen, jips tabakaları yapımında,

Kadmiyum: Kaplama olarak daha çok elektrik, elektronik, otomotiv, uzay ve boya sanayilerinde,

Kalay: Uçak ve gemi endüstrisi ile elektronik ve elektrik sanayiinde geniş bir alanda, boya, parfüm, sabun gibi kimya sanayiinde, matbaacılıkta,mutfak malzemeleri ve cam endüstrisinde, lehim alaşımlarında,

Kalsit: Boya sektöründe kullanılan kalsiyum karbonatların boyutu en fazla 20 mikron olmalıdır. Plastik sektöründe kullanılanların boyutlarının da 0,1-20 mikron gibi daha küçük boyutta olması gerekir. Kağıt sektöründe dolgu ve kaplama maddesi olan kalsiyum karbonat giderek kaolinin yerini almaktadır. Bu Pazar için kalsitin -2 ila -20 mikron gibi çok ince boyutta ve sulu olarak öğütülmüş olması gerekmektedir.

Kullanıldığı son alanlar inşaat ve asfalt sektörleridir. Burada kalsit kırılmış olarak kullanılır.

Kaolin: Seramik, kağıt, boya ve refrakter sanayilerinde kullanılmaktadır.

ABD ve Avrupa ülkelerin kaolinin % 80’i kağıt ve ince seramikte kullanıldığı halde, Türkiye’de bu sektöre sadece %6’sı girmektedir. Kaba seramik ve cam sektöründe %79 gibi büyük bir kısmı harcanmakta geri kalan % 15’i ise çimento sektöründe kullanılmaktadır.

Kaya Tuzu: Yiyecek olarak, kara yollarında buzlanmayı önleyici olarak, ilaç, tekstil ve sanayii ile metalürji de,

Kıymetli Taşlar: Kuvars kristalleri gibi elekronik sanayiinde, ziynet eşyası yapımında,

Kil (Serk+Ref.): Seramik ve refrakter,cam , cam, demir-çelik, çimento,

Kireçtaşı: İnşaat sektöründe, metalürji, kimya, kağıt ve selüloz, seramik, petrol, maddeleri, lastik ve plastik, boya sanayiinde ayrıca hijyenik amaçlarla ve tarım sektöründe,

Kriyolit: Alümiyum sanayiinde, sodyum , tuzlarının sodyum tuzlarının yapımında, cam, seramik ve emaye sanayiinde, tarımda haşere zehiri olarak kullanılır.

Son yıllarda alüminyum üretiminde kriyolit veya yapay kriyolitden başka hidroflüorik asit, sodyum karbonat ve alüminyum hidrat karışımı bir başka yapay üründen ileri derecede yararlanılmaya başlanmıştır.

Kriyolit seramik endüstrisinde beyazlatıcı ve camlaştırıcı olarak ta kullanılır. Ayrıca zımparataşı veya benzeri aşındırıcıların ana yapıştırıcı maddesidir. Kaynak çubuklarının üzeri kriyoliitle kaplanır. Kriyolit zararlı böcekleri öldürücü ilaçların da aktif elemanıdır.

Krom: Metalürjide paslanmaz çelik üretiminde, sodyum-bi-kromat üretiminde, refrakter tuğla üretiminde, renk verici olarak, kaplamacılıkta, deri işletmeciliğinde, ağaç empresyonunda, fotoğrafçılıkta, emaye, seramik endüstrisinde,

Ferrokrom, krom kimyasalları ve krom refrakterleri için krom yerine kullanılabilecek diğer bir malzeme yoktur. Paslanmaz çelik başta olma üzere üstün özellikli alaşımlarda kromun yerini başka bir malzeme kullanılamamaktadır. Kromun yerine kullanılabilecek tek malzeme hurdasıdır.

Kurşun: Akü imalatı, mühimmat, renkli televizyon tüplerinin yapımında, mermi üretiminde, ağırlık malzemesi,

Kuvars: Cam, deterjan, boya, ,seramik, elektronik, yarı kıymetli süs taşları sanayiinde,

Kuvarsit: Cam, seramik, inşaat ve refrakter malzemesi (silika tuğla) yapımında hammadde boya, deterjan, ve hafif gaz-beton yapı elemanlarının üretiminde yardımcı ana madde olarak ayrıca, ferro silisyum ferro -krom üretiminde ve demir-çelik sanayiinde geniş şekilde kullanılmaktadır.

Kuvars kumu: Kuvars kumu cam sanayiinde, kristal cam eşya zücaciye ve düz cam imalinde kullanılır. Döküm sanayiinin en önemli girdilerinden biridir. Seramik sanayiinde sır ve frit yapımında, duvar ve yer karolarında fayansçılıkta, elektroporselenlerin yapımında, filitre sanayiinde de kuvars kumu önemli miktarda kullanılmaktadır.

Gühercile: %85’i azotlu, gübre, olarak % 15’i patlayıcı madde yapımında,

Kükürt: Petro-kimya, kibrit, ilaç, lastik, tekstil, tarım, savunma sanayilerinde,

Losit: Sun’i gübre yapımında ve alüminyum metali üretiminde,

Lületaşı: Pipo ve hediyelik süs eşyası imalinde,

Manganez: Demir-çelik endüstrisinde, kimya sanayiinde, pil-batarya, elektrolitik çinko üretimi, cam ve seramik endüstrisi, kaynak sanayii, tarım sektörü,

Manyezit: Metalürjide refrakter tuğla yapımında, çimento, seramik, kimya, kağıt, cam sanayiinde kullanılmaktadır. Sinter manyezitlerden bazik refrakter tuğlalar ve monolitik malzeme üretilir. Bunlar metal rafine endüstrisinin ve çimento fabrikalarının firmalarının ve çeşitli potaların örülmesinde kullanılırlar.

Kostik kalsine manyezitlerin tüketim alanları daha değişiktir. Başlıca olarak tarım sektöründe ince ince taneliler hayvan yemi iri taneliler ise gübre inşaat sektöründe askı taban izolasyon blokları ve hafif yapı elemanlarının yapımı, ilaç endüstrisinde ve tıpta bir çok sıhhi malzeme üretimi kimya sektöründe magnezyumlu bileşiklerin üretimi, uranyum alanında uranyum oksit elde ederken kullanılan karbonat devrelerinde absorban ve katalizör, yağların veya hızlı çalışan motorların mayilerinin içinde oluşan asitlerin nötrleştirilmesinde katkı maddesi, kağıt lastik ve plastik sektörlerinde, yardımcı hammadde veya katkı maddesi olarak yararlanılır.

Marn: Endüstride çimento hammaddesi olarak,

Mermer-Oniks: İnşaat, el sanatları , boya soda, yem, suni gübre sanayilerinde,

Mika: Muskovitler ısı izalatörü olarak termostatlarda , kaynak çubuklarında, oksijen tüplerinde, soba pencerelerinde, radyo tüpleri ve ısınmaya karşı eşyalarda veya onların parçalarında kullanılırlar.

Mikalardan vakumlu tüplerde ve yüksek performanslı kondansatörlerde de yararlanıldığından askeri amaç ile kullanılmaktadır.

Molibden: Boya maddesi, alaşım elementi, katalizatör, makine, elektrik, paslanmaz çelik ve diğer çelik sanayilerinde, ayrıca sürtünmeyi azaltıcı özelliğinden dolayı motor yağlarına katkı maddesi olarak,

Nefelinli siyanit: Nefelinli siyanitler feldispat kaynağı oldukları gibi, doğrudan cam sanayiinde, levha cam, televizyon tüpü, ampul, cam bloklar ve cam yünü üretiminde kullanılırlar. Isıya dayanıklı borosilikatlı camlar ile, %0,08-0,1 oranında Fe2O3 içeren nefelinli siyanitlerden renkli cam üretilmektedir.

Nefelinli siyanitler, seramik endüstrisinde, boya sanayiinde alüminyum, çimento ve alkali madde üretiminde kullanılır.

Nefelinli siyanitlerin bazı türleri de süs eşyası yapımında kullanılmaktadır.

Nikel: Nikel alaşımları olarak korozyona karşı, mutfak gereçleri, iş ve ev aletleri, hastane aletlerinin üretiminde, protez yapımında, makine üretimlerinde, gemi endüstrisinde, yapı malzemelerinde, motor araç ve gerekçelerinde,

Olivin: Çelik dökümünde , kalıp malzemesi olarak , forsterit tuğlaları yapımında kullanılır.

Olivinler ileri ülkelerin demir-çelik sanayi alanlarında, eritici curuf düzenleyici ve sinterleşme derecesini düşürücü olarak kullanılmaktadır. Bu özelliklerinden dolayı yüksek fırınlarda kok tüketiminde tasarruflu tüketilen kok kömürü % 20 oranında azalmaktadır.

Diğer kullanım alan ise refrakter sektörüdür. Forsteritler , kimyasal bağlı tuğlalar gibi, çeşitli alanlarda diğer refrakterlerle bazı sanayi birimlerinin (yapılarının) imalinde kullanılmaktadır.

Olivin yüksek yoğunluğundan dolayı ağır çimento üretiminde yararlanılan bir maddededir. Bu suretle elde olonan çimentolar,üstlerine aldıkları ağır yükler ve içinde bulundukları yüksek enerji ortam nedeniyle çok sağlam ve dayanıklı olması gereken denizlerdeki petrol platformlarının inşasında kullanırlar..

Olivin veya dunit blokları, güvenliği az zeminlerden geçen demiryollarının temelinde duraylılığı sağlamak için kullanıldığı gibi bunlardan kırılıp balast mıcır da sağlanır.

Perlit: Perlit inşaat sektöründe, sıva, hafif yalıtım betonu, hafif yapı elemanları, ısı ve ses yalıtım betonu , ısı ve ses yalıtım yüzey panoları ve özel amaçlı perlit betonları yapımında kullanılır.

Ayrıca perlit tarımda sera hazırlanmasında, katkı maddesi olarak seramik sektöründe ve cam üretiminde, dolgu maddesi olarak ilaç ve kimya alanında, sıcağa karşı dolgu malzemesi olarak kullanılır.

Profillit: Seramik, dolgu ve refrakter tuğla sanayilerinde, çimento beyaz çimento,

Pomza: Pomza 0,5-1 gr /cm3 yoğunluğuyla, kumdan ve çakıldan çok hafiftir. Harcına pomza katılarak elde edilen beton birimler kum ve çakıl ile üretilenlerden daha hafiftir. Hafif malzemenin inşaat sektöründe işcilik ve malzeme gibi avantajları vardır.

Pomzanın ısı geçirgenlik indeksi normal betondan 6 defa küçüktür. Bu önemli özelliği inşaat sektöründe kullanılmasını cazip hale getirir.

Pomzalar çok iyi vasflı ve hafif dereceli aşındırıcılardır. Sertlikleri 7’yi hatta 8’i geçen zımpara türü aşındırıcılar yanında 5-6 dereceli sertliklerde kullanılabilmektedir.

Pomzaların kullanıldığı bir diğer alan da taş-yıkamadır. Bunun için 8-12 cm. Boyutunda temiz asit pomzalar kullanılır. Yıkama ile kot ve kumaşlar ağartılmaktadır.

Öğütülmüş ponzanın sıkıştırılıp ve hiç bir yapıştırıcı kullanılmadan pişirilmesiyle, kozmetik ponzası elde edilir.

Ponza tarımda da karıştırılarak , yüzeye serpilen böcek ilaçları hafifliklerinden dolayı yüzeyde kalmakta ve sürekli yüzeyde hareketli olan böcekleri etkiler. Ponza, tarım toprağının özel hale getirilmesinde, nemli tutulmasında veya toprağın mevcut özelliğinin korunmasında da kullanılır.

Ponza, aşındırarak temizleme, kimyada filtrasyon, seramikçilikte dolgu maddesi olarak kullanılmaktadır.

Potas: Tarımda gübre olarak, %5 kimya sanayiinde datarjan-cam-seramik-tekstil

Sepiyolit: Boya, seramik, dolgu, tarım, hayvancılık yağ rafinasyonunda,

Sillimanit: Rafrakter ve Seramik sanayiinde,

Soda: Soda Kilit kostik soda sodyum bikarbonat, çamaşır sodası, soda küllü, sabun, deterjan, su yumuşatıcı, cam sasnayiinde ve yangın söndürmede , demiz dışı metalurjide, kağıt hamuru ve haşarat öldürücü ilaçlarda, kağıt, cam, tekstil ve boya sanayiinde, patlayıcı madde suni gübre yapımında,

Sodyum sülfateterjan, tekstil, kağıt ve cam sanayiinde, zırnık eldesinde,

Stronsiyum: Televizyon tüpü yapımında, bileşikler halinde, renkli havai fişek, imalinde, elektrik endüstrisinde, mıknatıs yapımında, cam sanayiinde, piroteknikte, parlatma ve beyazlatıcı işleminde ve boya sanayiinde,

Şiferton: Ateş tuğlası yapımında,

Talk: Seramik, boya, kaplama, dolgu, çatı malzemesi, lastik, kağıt, plastik, kozmatik, ilaç, mürekkep, filitre sanayiinde kullanılır.

Talk yumuşaklığı, pürüzsüz oluşu, parlaklığı rutubet içermesi düşük oranda yağ emme özelliği, yüksek dielektrik mukavemeti, sıcaklığı direnci gibi niteliklerinden dolayı birçok alanda kullanılmaktadır. Yukarıda belirtilenlere ilaveten, ilaç sektörü, genel kozmetik sanayi otomotiv sektörü için cila çatı malzemesi deri işleme ve tebeşirlerin yapımında kullanılır.

Türkiye’de en çok %25 lastik ve %20 seramik üretiminde kullanılmaktadır. Bunları %16 tarım ilaçları, %14 boya sektörü, % 50 pudra, % 4 kağıt endüstrisi ile %16 oranında döküm plastik gibi diğer alanlarda kullanılmaktadır.

Tebeşir: Bezir yağı ile karıştırılarak cam macunu, kireç üretimi ve porlant çimentosunda,

Titan: Ağırlıklı olarak savunma amaçlı kullanılan bir madendir.Uçaklarda uzay araçlarında, zırhlı araç imalinde, demiryolu rayları ile lokomotif ve vagon tekerleklerinde, boya sanayiinde, diş hekimliğinde ve tekstil endüstrisinde, plastik, ilaç, ve kimya sanayiinde,

Trona: Doğal soda mineralidir. Rafineri ile soda (No 2003) haline getirilerek kullanılır.

Vanadyum: Daha çok demir-çelik sanayiinde, ayrıca katalizör olarak, boya ve matbaa sanayiinde,

Vermikulit: İnşaat (Sıva), tarım, boya,lastik, plastik, sondaj, (çamur) sanayiinde

Volfram: Kimya, uçak endüstrisi, elektrik , kesici ve delici makine üretiminde, yüksek ısıya, aşırmaya dayanıklı çelik üretiminde,

Vollastonit: Ana kullanım alanı seramik endüstrisidir. Ayrıca plastik ve boya sanayiinde, asbest alternatifi olarak,

Seramikte pişirme süresini azaltır.

Zeolit:

 • Doğal gazlardaki karbondioksitin bileşiminden uzaklaştırılmasında,
 • Petrol ve doğal gaz sahalarında, rezervlerin ve paleojeolojik koşulların belirlenmesinde,
 • Katalizör olarak rafinerlerde
 • Kalsiyum ve magnezyum içeren ağır suyun yumuşatılmasında,
 • Şehirlerin ve endüstri tesislerinin atık sularındaki azot ve istemeyen bazı ağır mineral iyonlarının alınmasında ,
 • Oksijen azalan ortamlarda, azotlu absorbla azaltıp buraya oksijenli hava akımının sağlanmasında kullanılır.
 • Tarımda bazı istenmeyen katyonları tutarak, toprak kirliliğinin önlenmesinde
 • Arazilerde gübrelenmelerden sonra, toprağın tarıma hazırlanmasında,
 • Hayvancılıkta sığır, tavuk gibi hayvanların yemlerine belirli oranda katılarak besi amacı ile,
 • Göl ve göletler çevresindeki biyolojik atıkların oluşturduğu doğal kirliliğin önlenmesinde,
 • Canlı balık ve diğer su kültürlerinin şeklinde, ihtiyaç duyulan oksijence zengin havanın sağlanmasında kullanılır.

 

Zeolitler, çimento sektöründe puzolanik madde olarak, kağıt üretiminde, hafif agrega üretiminde de kullanılır.

Zımpara: Aşındırıcı ve inşaat sanayiinde,

Zirkonyum: Zirkonun kullanılabilmesi için zirkondan zirkonyum elementinin elde edilmesi gerekir. Bu amaçla zirkonun indirgenmesi ve elektrolize edilmesi gerekir.

Zirkonun tüketiminde ilk sırayı refrakter sektörü alır. Televizyon, çelik ve cam sektörü de zirkonun kullanıldığı diğer alanlarıdır.

Zirkonun kullanıldığı diğer bir alan da seramik sanayiidir.

Zirkonyum son zamanlarda, yalnız başına veya kalayla alaşım halinde getirilerek nükleer yakıt kartuşlarının muhafazasında ve nükleer tesislerin metal yapılarında kullanılmaktadır.

Zirkonyum-plutonyum veya zirkonyum -uranyum alaşımlarından nükleer yakıt olarak yararlanılır.

Zirkonyumun kullanıldığı bir alan da flaş ampullerinin ve radyo lambalarının yapımıdır.

Madencilik Yönetmeliği Nedir?

Madencilik yönetmeliği, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hüküm ve tasarrufu altında olan maden kaynaklarının, milli menfaatlere uygun olarak aranması, işletilmesi, geliştirilmesi ve üretilmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilere belli bir süreyle hak verilmesi için 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

madencilik nedir

Madencilik Makinaları Nelerdir?

Madencilik makineleri, maden yataklarından çıkarılan madenleri işlemek veya taşımak için kullanılan çeşitli makinelerdir. Madencilik makineleri, madenlerin türüne ve çıkarılma yöntemlerine göre çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir.

Yüzey Madencilik Makineleri: Yüzey madencilik makineleri, yer yüzeyinde yapılan madencilik işlemlerinde kullanılan makinelerdir. Bu kategori, açık maden ocakları için kepçeler, yükleyiciler, tırmıklar, sondaj makineleri, tünel açma makineleri, iş makineleri, kırıcılar, taşlama makineleri gibi birçok farklı makineyi içerir.

Yeraltı Madencilik Makineleri: Yeraltı madencilik makineleri, yer altında yapılan madencilik işlemlerinde kullanılan makinelerdir. Bu kategori, yer altında madenlerde çalışan işçilerin güvenliği gözetilerek tasarlanan tünel açma makineleri, kazıcılar, vinçler, yükleyiciler, sondaj makineleri ve daha birçok farklı makineleri içerir.

Madencilik sektöründe en çok kullanılan madencilik makineleri ise;

 • Kepçeler: Büyük, ağır yükleri taşıyabilen ve kazı işlemlerinde kullanılan makinelere denir. Kepçeler, açık madenlerde ve yeraltı madenlerinde kullanılmaktadır.
 • Yükleyiciler: Genellikle büyük madenlerde kullanılan yükleyiciler, çeşitli maden ve cevherleri toplamak ve taşımak için kullanılır.
 • Delme makineleri: Madenlerde kuyu açmak için kullanılan delme makineleri, kazı işlemini hızlandırmak ve işçilerin güvenliğini sağlamak için kullanılmaktadır.
 • Tünel açma makineleri: Yeraltı madenlerinde tüneller açmak için kullanılan makinelerdir. Bu makineler, işçilerin güvenliğini sağlamak ve kazı işlemini hızlandırmak için kullanılır.
 • Su ve atık su pompaları: Madenlerdeki su ve atık suyunu taşımak ve boşaltmak için kullanılan pompalardır. Bu pompalar, madenlerin verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için önemlidir.
 • Dozerler: Büyük, ağır makineler olan dozerler, madenlerdeki toprak, kaya ve diğer malzemeleri taşımak ve yüklemek için kullanılır.
 • Kaya Kırıcıları: Kaya kırıcıları, madencilik sektöründe büyük kaya parçalarını kırarak işlenmesi daha kolay parçalara ayırmak için kullanılan makinelerdir.

 

Madencilik Firmaları

 • Eti Krom
 • Koza Altın
 • Çayeli Bakır
 • Eti Bakır
 • Türkiye Kömür İşletmeleri
 • Dedeman Madencilik
 • Tüprag
 • Yıldızlar SSS Madencilik
 • Güneydoğu Bakır İşletmeleri
 • Tümad Madencilik
 • Eti Alüminyum
 • Karadeniz Bakır İşletmeleri
 • Çiftay
 • Demir Export
 • Erdemir
 • Eti Maden
 • İhlas Madencilik
 • Lidya Madencilik
 • SSR Mining
 • Anagold Madencilik
 • Doğu Biga Madencilik
 • Kuzey Biga Madencilik
 • Esan Eczacıbaşı
 • Eldorado Gold
 • Asya Madencilik
 • Limak Holding
 • Altınordu Madencilik
 • Türkiye Taşkömürü Kurumu
 • İçdaş
 • Acacia Maden
 • Agola Madencilik
 • Akçansa Çimento
 • Akçelik Madencilik
 • Akdağlar Madencilik
 • Aksu Madencilik
 • Alagöz Maden
 • Ataer Madencilik
 • Barit Maden
 • Batıçim Batı Çimento
 • Bilfer Madencilik
 • Camiş Madencilik
 • Canel Münip Çoker Madencilik
 • CTC Enerji Madencilik
 • Delta Star
 • Egemad Maden
 • Ekin Maden
 • Er Madencilik
 • Erişsan Beton
 • Gübretaş Maden
 • Gümüştaş Maden
 • İÇDAŞ
 • İlan Madencilik
 • İmbat Madencilik
 • Kale Maden
 • Kaltun Maden
 • Kar Mineral
 • Kastamonu Madencilik
 • Korat Madencilik
 • Koyunoğlu Madencilik
 • Madkim Maden
 • Marmotek Madencilik
 • Matel Hammadde
 • Melkatek Madencilik
 • Meta Nikel Kobalt Madencilik
 • MRT Mining
 • Öksüt Madencilik
 • Oreks Madencilik
 • Pasinex Arama ve Madencilik
 • Polat Madencilik
 • Polyak Eynez
 • Santral Madencilik
 • Soner Temel Mühendislik
 • Tera Maden
 • Türk Maadin
 • Zafer Madencilik
 • Zenit Madencilik
 • Grup İdeal Madencilik
 • Bükköy Madencilik
 • Çelikler Taahhüt
 • Holun Enerji
 • Plt Madencilik
 • Kuzey Anadolu Madencilik
 • Üçpınar Madencilik
 • Arafa Madencilik
 • Aydın Linyit
 • Gediz Madencilik
 • Park Teknik
 • Hattat Enerji
 • Kömür İşletmeleri AŞ
 • BKİ Batı Kömür
 • Yeni Anadolu Madencilik
 • Kiremitçiler Madencilik
 • Yeniköy Kemerköy
 • İbrice Maden
 • Atabek Maden
 • Bozdağ Kömür
 • Uysal Madencilik
 • Fernas
 • Mates Madencilik
 • Vefa Group
 • Aldridge
 • Galata Madencilik
 • Teck Arama ve Madencilik

 

Madencilik Uygulamaları Nelerdir?

Madencilik uygulamaları, yeraltından cevherin çıkarılması yerüstü ve/veya yeraltı madenciliği yöntemleri kullanılarak iki şekilde gerçekleştirilmektedir.

Açık ocak madenciliği ya da diğer bir deyişle yerüstü madenciliği, cevherin yer yüzeyine yakın bulunduğu alanlarda, gerektiğinde maden üzerindeki örtü tabakasının (pasa) alınarak ekonomik şekilde çıkarılması için uygulanan üretim şeklidir. Yüzeye yakın olan cevherin yayılımı ve boyutu açık ocak madenciliğinin de kendi içinde çeşitlenmesini sağlamıştır.

Günümüzde işletmeye açılan yer üstü maden ocakları incelendiğinde genel olarak üç farklı yöntemin uygulandığı söylenebilir. Bunlar; yatay cevher yatağına sahip linyit, kömür ocakları, eğimli veya dik dalımlı cevher yatağına sahip metalik maden ocakları, yüzeye yakın, yamaçta oluşmuş cevher yatağına sahip endüstriyel hammadde ve doğal taş maden ocakları olarak örneklendirilebilir.

Yer altı madenciliği ise cevherin derinde ve açık ocak yöntemiyle ekonomik olarak çıkarılamaması durumunda galeri ve/veya kuyular oluşturularak madenin çıkartıldığı üretim şeklidir. Ayrıca yeraltı madenciliği sınıfına giren yeraltı gazlaştırma, çözelti madenciliği ve hidrolik madencilik gibi özel üretim yöntemleri de bulunmaktadır.

Hazırlık çalışmalarını takiben cevherin bulunduğu yerden çıkartılarak hazırlanması ve gerekliyse zenginleştirilmesi, sonrasında pazara sunulması veya kullanılacağı yere nakliyesi işletme faaliyetleri kapsamındadır.

Fizibilite aşamasında belirlenen maden metodunun temel amacı üretim faaliyetlerinin kapsamını belirlemektedir. Madencilik uygulamalarına bakıldığında genellikle açık ocak veya yeraltı üretim yöntemleri görülmekteyken cevher yatağının yayılımına bağlı olarak her iki yöntemin de bir arada uygulandığı işletmelere rastlamak mümkündür.

Yeraltı madencilik yönteminde üretim faaliyetleri cevhere ulaşımın sağlanması ile başlamaktadır. Cevher yatağının ve yan kayaçların dayanımına bağlı olarak delme-patlatma veya mekanize kazı yöntemleri kullanılmaktadır. Çıkarılan cevher yeraltı kamyonları veya konveyör bant yardımıyla cevher hazırlama ve zenginleştirme işlemlerine yönlendirilmektedir.

Delme-patlatma yönteminde her bir patlatma öncesinde arazi yapısı, kayaç yapısı, sertliği, kırılganlığı, jeolojik değişimleri, istenen parça boyutu ve ortamın su muhtevasına göre patlayıcı tipi seçilerek delme-patlatma tasarımları oluşturulur. Açık ocak üretimlerinde, güvenli şev açısı oluşturularak basamak düzeninde üretimin devam etmesi sağlanır. Pasa veya cevher üretimi için uygulanacak her bir patlatmanın cevher hazırlama için istenen parça boyutunu sağlaması, toz, gürültü/hava şoku ve vibrasyon etkisinin en az olacak şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Patlatma sonrası gevşetilen cevher, iş makinaları yardımıyla kamyonlara yüklenerek cevher hazırlama alanına boşaltılır. Doğrudan kazıma-sökme yönteminin uygulandığı açık ocak yöntemlerinde kazılan cevher aynı anda kamyonlara yüklenerek stok alanı veya cevher hazırlama alanına taşınır.

Üretim çalışmalarıyla elde edilen cevher fiziksel ve kimyasal özellikleri itibariyle her zaman doğrudan kullanılmaya veya satışa sunulmaya uygun olmamaktadır. Bu tür cevherlerin kullanım yerlerine uygun hale getirilebilmesi için cevher hazırlama ve gerektiği durumda zenginleştirme işlemlerine tabi tutulması gerekmektedir.

Cevher hazırlama işlemleri ile cevherin kimyasal özelliklerine müdahale edilmeden parça boyutu ve şekil gibi talep edilen fiziksel özelliklere sahip ürün elde edilmesi amaçlanmaktadır. En yaygın kullanılan cevher hazırlama işlemleri; kırma, öğütme, eleme,- sınıflandırma, katı-sıvı ayrımı gibi uygulamalardır. Maden yapısının özelliklerine bağlı olarak kuru ya da sulu ortamlarda cevher hazırlama işlemleri yapılabilmektedir.

Cevher zenginleştirme uygulamaları genellikle cevher hazırlama işleminden sonra yapılır.

Tenör veya safsızlık içerikleri bakımından istenen kimyasal özelliğe sahip olmayan cevherlerin, çeşitli fiziksel, fizikokimyasal ve kimyasal/biyokimyasal yöntemler kullanılarak piyasaya sunulabilir nitelikte ürün elde edilmesi cevher zenginleştirme yöntemiyle gerçekleştirilir. Elle veya mekanik ayıklama, boyuta göre sınıflandırma, gravite ile ayırma, manyetik ayırma, elektrostatik ayırma en çok kullanılan fiziksel ayırma yöntemleridir.

Flotasyon, aglomerasyon, flokülasyon, amalgamlaştırma gibi yöntemler cevher taneciklerinin yüzey özelliğine dayalı başlıca fizikokimyasal zenginleştirme yöntemleridir. Kimyasal/biyokimyasal zenginleştirme ile istenilen metalin veya bileşenin bir kimyasal çözücü ile cevherden ayrılması sağlanır. Kalsinasyon, kavurma, siyanürleme, liç uygulamaları kimyasal zenginleştirmeye, bakteri ve mikroorganizmaların katalizör etkisi kullanılarak metalik bileşiklerin ayrıldığı bakteriyel liç biyokimyasal zenginleştirmeye örnek verilebilir. Cevher zenginleştirmede elde edilmesi amaçlanan cevher tanelerini içeren kısım konsantre, diğer taraftan ayrılan kısım ise atık olarak nitelendirilir. Elde edilen konsantre satılmaya uygun ise pazara sunulur veya safsızlık içeriğinin giderilmesi için rafineri gibi ileri zenginleştirme işlemlerine yönlendirilir. Oluşan atık ise depolama, dolgu amaçlı kullanma, bertaraf tesislerine transfer gibi alternatiflerle değerlendirilmektedir.

Madencilik ile İlgili Meslekler

 • Maden Mühendisi
 • Jeoloji Mühendisi
 • Jeofizik Mühendisi
 • Hidrojeoloji Mühendisi
 • Cevher Hazırlama Mühendisi
 • Maden İşçisi
 • Sondaj Mühendisi
 • Sondajcı
 • Sondaj teknikeri
 • Maden teknikeri
 • İş makinesi operatörü

Madencilik Terimleri Nelerdir?

 • ABATAJ
 • ABİSAL FASİYES
 • ABSORPSİYON
 • ABSORPLAYICI
 • AÇIK ALEV
 • AÇIK AYAK İŞLETME METODU
 • AÇIK İŞLETME
 • AÇIK İŞLETME METODU
 • AÇIK OCAK
 • AÇIK POLİGON
 • AÇILIM YARMASI
 • AÇILI DİSKORDANS
 • ADESE
 • ADİ MERMERLER
 • ADSORPSİYON
 • AERAJ
 • AEROB
 • AERODİNAMİK
 • AEROSİKLON
 • AEROSOL
 • AEROSTATİK
 • AFLÖRMAN
 • AGLOMERA
 • AGLOMERASYON
 • AGREGA
 • AGRICOLA
 • AĞAÇ DİREK
 • AĞAÇ TAHKİMAT
 • AĞAÇ TAHKİMATLI AYAK İŞLETME METODU
 • AĞAÇ TAHNİDİ
 • AĞAÇ VİDASI
 • AĞIR ANFO
 • AĞIR ÇAMUR
 • AĞIRLIK TİJİ
 • AĞIR ORTAM  AYIRMASI
 • AĞIR ORTAM SİKLONU
 • AĞIR SODA KÜLÜ
 • AJUR
 • AJÜSTÖR
 • AKAÇLAMA
 • AKIŞKAN YATAKLI YAKICILAR
 • AKIMLA KLASİFİKASYON
 • AKIM ŞEMASI
 • AKIŞKAN YATAKLI YAKMA SİSTEMİ
 • AKİFER
 • AKİK
 • AKİK JASPLARI
 • AKİS ÇİVİSİ
 • AKMA ŞEKLİNDE HEYELAN
 • AKORT İŞÇİLİK
 • AKROSAJ
 • AKSİYAL VANTİLATÖR
 • AKTARICI KAZICI
 • AKTARICI ŞOVEL
 • AKTİFLEYİCİ REAKTİF
 • AKTİNOMETRE
 • AKVAMARİN
 • AKÜLÜ LOKOMOTİF
 • ALACA SOMAKİ
 • ALANGUR
 • ALAŞIM
 • ALBATR
 • ALÇITAŞI
 • ALEV KESİCİ
 • ALEV SIZDIRMAZ CİHAZ
 • ALEV SIZDIRMAZLIK
 • ALFRED (BERNHARD) NOBEL
 • ALIN
 • ALINDA TAVAN BASINCI
 • ALIN KONVEYÖRÜ
 • ALIN MEKANİZASYONU
 • ALİDAT
 • ALLOMETAMORFOZ
 • ALLOTROPİ
 • ALOXİTE
 • ALSz
 • ALTBANT KONVEYÖRÜ
 • ALTIN AYARI
 • ALT TABAN YOLU
 • ALÜMİNA
 • ALÜMİNYUM
 • ALÜVİYON
 • ALTIN RAFİNASYONU
 • AMALGAMASYON
 • AMBUAJ
 • AMELE BİRLİĞİ
 • AMENAJMAN
 • AMETİST
 • AMORF
 • AMORTİSMAN
 • ANA BANT
 • ANA DEKAPAJ
 • ANAEROB
 • ANA GALERİ
 • ANA HALAT
 • ANA KAT
 • ANA KUYU
 • ANA YOL
 • ANBARLI AYAK İŞLETME METODU
 • ANDEZİT
 • ANEMOMETRE
 • ANEROİT BAROMETRE
 • ANGLDOZER
 • ANGLEZİT
 • ANHİDRİT
 • ANİ GAZ BOŞALMASI
 • ANİZOTROP
 • ANJİLDİT
 • ANKERAJ TAHKİMATI
 • ANMA BOYUTU
 • ANMA KAPSİTESİ
 • ANMA KESİTİ
 • ANOMALİ
 • ANTİGRİZU DEVRE KESİCİ
 • ANTİGRİZU PATLAYICI MADDELER
 • ANTİKLİNAL
 • ANTİMUAN
 • ANTRASİT
 • APEX
 • APOFİZ
 • APLİT
 • ARA-BAĞ
 • ARADEKAPAJ
 • ARAGONİT
 • ARA KAT
 • ARA KAT LAĞIMI
 • ARA KATLI GÖÇERTMELİ AYAK İŞLETME METODU
 • ARAKESME
 • ARALIKLI KAPSÜL
 • ARAMA
 • ARAMA GALERİSİ
 • ARAMA RUHSATI
 • ARAMA SONDAJI
 • ARA ÜRÜN
 • ARBİTRAJ
 • ARDAK DİREK
 • ARGON IŞINI
 • ARITMA
 • ARK FIRINI
 • ARKOZ
 • ARSENİK
 • ARSENOPİRİT
 • ARTEZYEN
 • ARTIK
 • ASBEST
 • ASETİLEN LAMBASI
 • ASFALTİT
 • ASİTBORİK
 • ASİT KAYAÇ
 • ASKIDA BIRAKILAN TOPUK
 • ASMA PUSULA
 • AŞAĞIDAN YUKARI RAMBLELİ AYAK İŞLETME METODU
 • ATAPULGİT
 • ATEŞÇİ
 • ATEŞE DAYANIKLI MALZEME
 • ATEŞLEME
 • ATEŞLEME DEVRELERİ
 • ATEŞLEME KABLOLARI
 • ATEŞLEME KARTUŞU
 • ATEŞLEME MAKİNESİ
 • ATIL POTANSİYEL
 • ATIK
 • ATIM
 • AYAK
 • AYAK BOYU
 • AYAK İLERLEME HIZI
 • AYAK İLERLEMESİ
 • AYAK KONVEYÖRÜ
 • AYAK RANDIMANI
 • AYIRMA
 • AYKIRI TABAKALAŞMA
 • AYNA
 • AYIRMA YOĞUNLUĞU
 • AYIKLAMA
 • AYRILIM YÜZEYİ
 • AZİMUT
 • BACA
 • BAGER
 • BAĞLAMA KİLİ
 • BAĞLANTI PABUCU
 • BAĞTAMİR HALKASI
 • BAKIR
 • BAKIR LİÇİ
 • BALAST
 • BALAST TAŞI
 • BALGAM TAŞI
 • BANT
 • BANT KONVEYÖR
 • BANT SIYIRICI
 • ANT TAHRİK TAMBURU
 • BARAJ
 • BARAJ KAPISI
 • BARELİ KÖMÜR
 • BARET
 • BARİT
 • BAROGRAF
 • BAROLUKS
 • BAROMETRE
 • BARUT
 • BARUTÇU
 • BASAMAK
 • BASAMAK EĞİMİ
 • BASAMAK YÜKSEKLİĞİ
 • BASINÇLI AKIŞKAN YATAKLI YAKMA SİSTEMİ
 • BASINÇLI AKİFER
 • BASINÇ ÇATLAKLARI
 • BASINÇLI FİLTRE
 • BASINÇLI HAVA
 • BASINÇLI HAVA İLE PATLAMA
 • BASINÇLI HAVA İLE RAMBLE
 • BASINÇLI HAVA TENEFFÜS İSTASYONU
 • BASINÇLI HAVA TENEFFÜS TERTİBATI
 • BASINÇLI SU DÜZEYİ
 • BASINÇ METAMORFOZU
 • BASİT MAĞARA AÇIKAYAK İŞLETME METODU
 • BASİT TAHKİMATLI AYAK İŞLETME METODU
 • BASİT SARIMLI DAMAR
 • BAŞAŞAĞI
 • BASMA
 • BASTIRICI
 • BAŞAŞAĞI AÇIKAYAK İŞLETME METODU
 • BAŞKALAŞIM
 • BAŞKALAŞMA
 • BAŞKALAŞIM KAYAÇLARI
 • BAŞKALAŞIM MADEN YATAKLARI
 • BAŞ LAMBASI
 • BAŞYUKARI
 • BAŞYUKARI AÇIKAYAK İŞLETME METODU
 • BAŞYUKARI RAMBLELİ AYAK İŞLETME METODU
 • BATAK JİG
 • BAZALT
 • BAZALTİK POMZA
 • BAZİK KAYAÇ
 • BEKLEME BARAJI
 • BELİRLİ MÜMKÜN REZERV
 • BELLEME
 • BENT
 • BENTONİT
 • BİLANÇO REZERVİ
 • BİLYALI DEĞİRMEN
 • BİTÜM
 • BİTÜMLÜ ŞİST
 • BİYOKÖMÜR
 • BİYOTİT
 • BLİSTER BAKIR
 • BLOK
 • BLOK ÇALIŞMA YÖNTEMİ
 • BLOK ÇÖZELTi YÖNTEMİ
 • BLOK GÖÇERTMELİ AYAK İŞLETME METODU
 • BLOK GÖÇERTMESİ
 • BLOK KAYMA
 • BLOV AVT PREVENTER
 • BOME
 • BONANZA
 • BOR
 • BORAKS
 • BORASİT
 • BORAT
 • BORKARBÜR
 • BOR KARPİT
 • BOR MİNERALLERİ
 • BOŞLUK
 • BOŞLUK DUYARLIĞI
 • BOŞLUK TAHKİMİ
 • BOYUNA KAMA
 • BOYUNDURUK
 • BOZUK DİNAMİT
 • BOZULMAMIŞ NUMUNE
 • BOYUTA GÖRE AYIRMA
 • BREŞ
 • BREŞ MERMERİ
 • BREŞOİD STRÜKTÜR
 • BRİKET
 • BRİKETLEME
 • BRONZ
 • BROYNERİT
 • BULAMAÇ
 • BULON
 • BULUCULUK
 • BULUCULUK HAKKI
 • BUM
 • BUNKER
 • BUREAU OF MİNES YÖNTEMİ
 • BURGU
 • BURGULU NUMUNE ALMA AYGITI
 • BURGU MAKİNESİYLE YAPILAN AÇIK İŞLETME METODU
 • BUSTER
 • BÜR
 • BÜYÜK AÇIK İŞLETME
 • BÜYÜK HAZIRLIK
 • CEBRİ HAVALANDIRMA
 • CEP
 • CER HALATI
 • CER KUESİ
 • CER MAKARASI
 • CEVHER
 • CEVHER HAZIRLAMA
 • CEVHER ZENGİNLEŞTİRME
 • CEVHER ZENGİNLEŞTİRME EĞRİSİ
 • CIP-YÖNTEMİ
 • CIVA
 • CROSS METODU
 • CÜRUF
 • CÜRUF ÇİMENTOSU
 • ÇAKIL
 • ÇAKMAKTAŞI
 • ÇAMUR
 • ÇAMUR POMPASI
 • ÇAN
 • ÇANCI
 • ÇAPRAZ AYAK
 • ÇAPRAZ ÇERÇEVE TAHKİMATLI AYAK İŞLETME METODU
 • ÇAPRAZ SARIMLI HALAT
 • ÇARKLI BAGER
 • ÇARKLI HAVÖZ
 • ÇARPMALI DELME SİSTEMİ
 • ÇATAL DİREK
 • ÇATLAK FAYLARI
 • ÇATLAK SÖKÜMÜ
 • ÇEKİCİ LAĞIMDA ÇALIŞAN DELİCİ
 • ÇEKİÇLEME
 • ÇEKİÇLİ KIRICI
 • ÇELİK
 • ÇELİK DİREK
 • ÇELİK HALAT
 • ÇELİK ÖRGÜLÜ BANT
 • ÇELİK TAHKİMAT
 • ÇENE
 • ÇENELİ KIRICI
 • ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED)
 • ÇEYN KONVEYÖR
 • ÇIKARILMAYA HAZIR REZERV
 • ÇIKIŞ HAVASI
 • ÇIMA
 • ÇİFT DRAGLAYN YÖNTEMİ
 • ÇİMENTO
 • ÇİNKO
 • ÇİNTİ
 • ÇOK JETLİ YAKICILAR
 • ÇOMAK
 • ÇÖKELTME HAVUZU
 • ÇÖKME
 • ÇÖKTÜRÜCÜ REAKTİF
 • ÇÖRT (ÇERT)
 • ÇÖZELTİ
 • ÇÖZÜNÜRLÜK
 • ÇUBUKLU DEĞİRMEN
 • ÇUKUR
 • DOĞAL ELEMENTLER
 • DAİMİ NEZARETÇİ
 • DAMAR
 • DAMAR KALINLIĞI
 • DAMARLI MERMER
 • DARBELİ SONDAJ
 • DARBELİ-ROTARİ SONDAJ
 • DAYK
 • DEBİ
 • DEDEKTÖR
 • DEFLAGRASYON
 • DEGAJ
 • DEKANTÖR
 • DEKAPAJ
 • DEKAPAJ ORANI
 • DEKOVİL
 • DELİK ÇAPI
 • DELİK DELME
 • DELME HIZI
 • DEMARAJ
 • DEMİR DİREK
 • DEMİR ŞAPKA
 • DEMİRYOLU
 • DEMİRYOLU AÇIKLIĞI
 • DENGELİ İHRAÇ SİSTEMİ
 • DENİZALTI KÖMÜR İŞLETMECİLİĞİ
 • DEPLASMAN
 • DEPREM
 • DEPREMBİLİM
 • DEPREM KUŞAĞI
 • DEPREM ŞİDDETİ
 • DEPRESYON
 • DEPRESYON KONİSİ
 • DEPRESYON ZAYİATI
 • DERAYMAN
 • DERİN AÇIK İŞLETME
 • DESANDAN HAVA AKIŞI
 • DESANDRİ
 • DESANSÖR
 • DESİBEL
 • DETONATÖR
 • DEVELOPMAN
 • DEVİR
 • DEVLET HAKKI
 • DEVRİDAİM ÇAMURU
 • DEVRİDAİM POMPASI
 • DEZOKSİDAN MADDE
 • DİAMIKNATISLI MİNERAL
 • DİFERANSİYEL FLOTASYON
 • DİFÜZÖR
 • DİK BAŞYUKARI
 • DİK DAMAR KESİM
 • DİKEY ATIM
 • DİKEY AYAKLI GÖÇERTME
 • DİKME
 • DİLİM
 • DİLİMLİ GÖÇERTMELİ AYAK İŞLETME METODU
 • DİLİMLİ RAMBLELİ AYAK İŞLETME METODU
 • DİMORF MİNERAL
 • DİNAMİK DEPRESYON
 • DİNAMİT
 • DİNAMO
 • DİNLENDİRME HAVUZU
 • DİREK
 • DİREK DİBİ
 • DİRİ FAY
 • DİSEMİNE
 • DİSEMİNE CEVHER
 • DİSKORDANS
 • DİSTEN
 • DİŞ DİBİNDEN KOPMA
 • DİŞ SIYIRMA
 • DİYABAZ
 • DİYAGONAL AYAK
 • DİYASPOR
 • DİYATOMİT
 • DİZELLİ LOKOMOTİF
 • DİZEL YAKITI
 • DOĞAL (TABİİ) GAZ
 • DOĞAL HAVALANDIRMA
 • DOĞAL SODA ÜRETİMİ
 • DOĞAL ELEMENTLER
 • DOĞRULTU
 • DOĞRULTU VERME
 • DOKANAK
 • DOLGU
 • DOLGU MALZEMESİ
 • DOLOMİT
 • DOMUZDAMI
 • DOMUZDAMCI
 • DORE İZABESİ
 • DORE METAL
 • DOZER
 • DOZÖR
 • DÖKME ÇELİK
 • DÖKME DEMİR
 • DÖKÜM
 • DÖNEL DELME
 • DÖNER DARBELİ SONDAJ
 • DÖNER DELMELİ SONDAJ METODU
 • DÖNER (Rotari) FIRIN
 • DÖNER KEPÇELİ EKSKAVATÖR
 • DÖNER TUMBA
 • DÖNÜMLÜ AYAK
 • DÖRTLEME METODU
 • DÖVME ÇELİK
 • DÖVMELİ DELME SİSTEMİ
 • DREGLAYN
 • DRENAJ
 • DRENAJ GALERİLERİ
 • DRENAJ HAVUZU
 • DRENAJ KANALI
 • DRENAJ KUYULARI
 • DRİLL COLLAR
 • DRİLL PİPE
 • DSM (DENSE MEDİA) SİKLONLARI
 • DUMAN
 • DUMANSIZ BARUT
 • DURULTMA HAVUZU
 • DUYARLIK
 • DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK
 • DÜŞÜM
 • DÜZ DAMAR KESİM
 • DÜZLEMSEL KAYMA
 • DYNAWHİRLPOOL (SANTRİFÜJ FIRLATICI) AYIRICISI
 • EFEKTİF ISI
 • EĞİM
 • EĞİM AÇISI
 • EĞİMLİ TABAKALAŞMA
 • EKONOMİK CEVHER
 • EKSKAVATÖR-BANT YÖNTEMİ
 • EKSKAVATÖR
 • EKSOJEN METAMORFOZ
 • EKSPLORASYON
 • EKSPLOSİF
 • EKSPLUVATASYON
 • EKSTENSOMETRE
 • EKSTRÜSİF KAYAÇ
 • ELASTİK TAHKİMAT
 • ELEK
 • ELEK ALTI
 • ELEK ANALİZİ
 • ELEK RANDIMANI
 • ELEK ÜSTÜ
 • ELEKTRİKLE ATEŞLEME
 • ELEKTRİKLİ KAPSÜL
 • ELEKTRİKLİ LOKOMOTİF
 • ELEKTRİK SONDAJI
 • ELEKTROLİT
 • ELEKTROLİTİK BAKIR
 • ELEKTROLİZ
 • ELEKTROMANYETİK SİKLON
 • ELEKTROMETALURJİ
 • ELEKTRONİK GECİKMELİ KAPSÜL
 • ELEKTROSTATİK AYIRMA
 • ELEME
 • ELEME RANDIMANI
 • ELMAS
 • ELMASLI SONDAJ
 • ELUVİAL CEVHER YATAKLARI
 • EMAYE
 • EMİSYON
 • EMNİYET
 • EMNİYET FİTİLİ
 • EMNİYET HALATI
 • EMNİYET LAMBASI
 • EMNİYETLİ PATLAYICI MADDE
 • EMNİYET MANDALI
 • EMNİYET TOPUĞU
 • EMPERMEABL
 • EMPRENYE ETME
 • EMÜLSİYON
 • EMULSİYON PATLAYICI MADDELER
 • ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER
 • ENDÜSTRİYEL REZERV
 • ENERJİ
 • ENJEKSİYON
 • EPİGENETİK MADEN YATAKLARI
 • EPİTERMAL
 • ERGİME
 • ERGİME ISISI
 • ERGİME NOKTASI
 • ERİTİCİ
 • ERİYİK
 • ERGONOMİ
 • ERKEK TAHLİSİYE
 • EZİLME ZONU
 • FARİN
 • FAY
 • FAY ATIMI
 • FAYDALI REZERV
 • FAYDASIZ REZERV
 • FELDİSPAT
 • FENNİ NEZARETÇİ
 • FERDİ MASKE
 • FERE
 • FERROALAŞIMLAR
 • FERROALYAJ
 • FERROKROM
 • FERROMANGAN
 • FIRDÖNDÜ
 • FİLLER DAMAR
 • FİLMASİN
 • FİLON
 • FİLON KAYAÇLAR
 • FİLTRASYON
 • FİLTRE
 • FİSKETE
 • FİTİL
 • FİTİLLİ ATEŞLEME
 • FLAS İZABE YÖNTEMİ
 • FLEKSÜR
 • FLİS
 • FLOKÜLANT
 • FLOKÜLASYON
 • FLOTASYON
 • FLOTASYON HÜCRESİ
 • FLOTASYON KOLONU
 • FLOTASYON PETEĞİ
 • FLUORESAN MİNERALLER
 • FLUORİT
 • FONSAJ
 • FORMASYON
 • FORMASYON DONDURMA METODU
 • FORMEN
 • FOSFAT
 • FOSİL
 • FOSİLBİLİM
 • FOSİL YAKITLAR
 • FOTOJEOLOJİ
 • FRAS (YÖNTEMİ) METODU
 • FREN DİSKLİ KONVEYÖR
 • FRENO
 • FRENOLU KUYU
 • FÜLLER TOPRAĞI
 • GALEN (GALENİT)
 • GALERİ
 • GALERİ AÇMA MAKİNESİ
 • GALERİ ATEŞLEMESİ
 • GALERİ TAHKİMATI
 • GANG
 • GAZ BOŞALMASI
 • GAZ DEDEKTÖRÜ
 • GAZ DİNAMİĞİ
 • GAZ DRENAJI
 • GAZ EMME
 • GAZ GALERİLERİ
 • GAZ İNTİŞARI
 • GAZLI KÖMÜR
 • GAZ MASKESİ
 • GAZ ORTAM SAHALARI
 • GECİKMELİ KAPSÜL
 • GECİKMESİZ KAPSÜL
 • GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK
 • GEÇİCİ TAHKİMAT
 • GEM
 • GEMOLOJİ
 • GENEL EĞİM AÇISI
 • GENEL JEOLOJİ
 • GEOİD
 • GERÇEK DAMAR KALINLIĞI
 • GERİLİM
 • GERİ TEPME
 • GEVŞEME
 • GEYZER
 • GLAUBERİT
 • GNAYS
 • GÖÇERTMELİ AYAK İŞLETME METODU
 • GÖÇERTMELİ BADAMALI (SUN’İ TAVANLI) UZUN AYAK METODU
 • GÖÇERTME USULÜ
 • GÖÇME
 • GÖÇÜK
 • GÖMLEK
 • GÖRÜNÜR REZERV
 • GÖZENEKLİLİK
 • GRABEN
 • GRADEN
 • GRAFİT
 • GRANİT
 • GRANÜLOMETRİ
 • GRAVAK
 • GRAVİMETRE
 • GRAVİTE
 • GRAVİTE RAMBLE (DOLGU)
 • GRAVİTE YÖNTEMİ
 • GRE
 • GRES POMPASI
 • GRES YAĞI
 • GREYDER
 • GRİZU
 • GRİZU ALARM AYGITI
 • GRİZU PATLAMASI
 • GRİZULU OCAK
 • GRİZU MUAYENESİ
 • GÜCÜK
 • GÜHER
 • GÜHERÇİLE
 • GÜMÜŞ
 • GÜRÜLTÜ
 • HAFİF PATLAYICI MADDE
 • HAFİF SODA KÜLÜ
 • HAFRİYAT
 • HALAT
 • HÂLE
 • HALLOYSİT
 • HAM CEVHER
 • HAMLAMA
 • HAP YAPMA
 • HARARET
 • HARMANLAMA
 • HARMAN SAHASI
 • HARMAN SONU (A+B+C) RANDIMANI
 • HAVA
 • HAVA BENDİ
 • HAVA ÇIKIŞ BAŞYUKARISI
 • HAVA ÇIKIŞ GALERİSİ
 • HAVA ÇIKIŞ KUYUSU
 • HAVA DÖNÜŞ YOLU
 • HAVA FOTOGRAMMETRİSİ
 • HAVA GİRİŞ KUYUSU
 • HAVA KALİTESİ
 • HAVA KAPISI
 • HAVA KİRLETİCİLERİ
 • HAVA KÖPRÜSÜ
 • HAVA KROSİNGİ
 • HAVA NUMUNESİ ALMA
 • HAVA ŞOKU
 • HAVAİ HAT
 • HAVALANDIRMA
 • HAVALANDIRMA KAPISI
 • HAVALANDIRMA MODEL
 • HAVALANDIRMA PERDESİ
 • HAVALI AYIRMA MASASI
 • HAVALI SONDAJ
 • HAVA YASTIĞI
 • HAVA YOLU
 • HAVE
 • HAVÖZ
 • HAVUZ
 • HAVUZ LİÇİ
 • HAVZA
 • HAZNE KAYAÇ
 • HAZNELEŞTİRME
 • HEİM KURALI
 • HELEZON
 • HELEZONLU MATKAP
 • HETEROJEN
 • HEYELAN
 • HIZAR TESİSİ
 • HİDROGRAFİ
 • HİDROJEN
 • HİDROJENASYON
 • HİDROKSİL
 • HİDROKS YÖNTEMİ
 • HİDROMETALURJİ
 • HİDROLİK DİREK
 • HİDROLİK KAZI
 • HİDROLİK NAKLİYAT
 • HİDROLİK PRES
 • HİDROLİK RAMBLE
 • HİDROSİKLON
 • HİDROSTATİK BASINÇ
 • HİDROSTATİK DÜZEY
 • HOBEL
 • HOMOJEN
 • HORST
 • HORTUM
 • ISI
 • ISIL İŞLEM
 • IZGARALI KÖMÜR YAKMA SİSTEMLERİ
 • İÇ KUYU
 • İHRAÇ
 • İHRAÇ KULESİ
 • İHRAÇ KUYUSU
 • İHRAÇ SİSTEMİ
 • İHRAÇ VİNCİ
 • İHZARAT
 • İHZARAT GALERİLERİ İHTİYACI
 • İKAZ DİNAMOSU
 • İLMENİT
 • İLERLEME
 • İLERLEME HIZI
 • İLERLETİMLİ AYAK
 • İLK YARDIM
 • İMALAT PLANI
 • İNCE KIRMA
 • İNCE KİLLİ DAMAR
 • İNCE KÖMÜR
 • İNCO FLAŞ İZABE YÖNTEMİ
 • İNDİRGEME
 • İNFİLAK
 • İNFİLAKLI FİTİL
 • İNHİDAM
 • İNSET
 • İN-SİTU-METODU
 • İNTRÜSİF KAYAÇLAR
 • İRİ KÖMÜR
 • İSTİHRAÇ
 • İSTİHSAL
 • İSTİHSAL (ÜRETİM) METALURJİSİ
 • İSTİKŞAF
 • İSTİSMARLI MADENCİLİK
 • İŞÇİ
 • İŞ KAZASI
 • İŞLETİLEBİLİRLİK
 • İŞLETİLEBİLİR MADEN YATAKLARI
 • İŞLETİLEBİLİR ORTALAMA TENÖR
 • İŞLETİLEBİLİR REZERV
 • İŞLETİLEN (DENGELENMİŞ) ORTALAMA DAMAR KALINLIĞI
 • İŞLETME HAKKI
 • İŞLETME RUHSATI
 • İZABE
 • İZABE FIRINLARI
 • İZOMORF MİNERALLER
 • İZOTROP
 • JAKBİT
 • JAMESON FLOTASYON HÜCRESİ
 • JEODEZİ
 • JEOELEKTRİK MADEN ARAMA METOTLARI
 • JEOFİZİK METOTLARLA MADEN ARAMA
 • JEOLOG
 • JEOLOG PUSULASI
 • JEOLOJİ
 • JEOLOJİK HARİTA
 • JEOLOJİK KESİT
 • JEOLOJİK REZERV
 • JEOLOJİK TERMOMETRE
 • JEOLOJİK YAŞ TAYİNİ
 • JEOMETR
 • JEOMORFOLOJİ
 • JEOSENKLİNAL
 • JEOTERMAL AKIŞKAN
 • JEOTERMAL ALAN
 • JEOTERMAL ENERJİ
 • JEOTERMAL GRADYAN
 • JEOTERMAL SANTRAL
 • JEOTERMİK ISI
 • JİG
 • JİPS
 • JİZMAN
 • JUVENİL SU
 • JUMBO
 • KABAK DİREK
 • KABA KIRMA
 • KABA YONU
 • KAÇAK YOLU
 • KADEME
 • KADMİYUM
 • KAFA
 • KAGİR TAHKİMAT
 • KALAS
 • KALAY
 • KALKER
 • KALORİMETRE
 • KALSEDON
 • KALSİNASYON
 • KALSİT
 • KAMA
 • KAMALAMA
 • KAMULAŞTIRMA
 • KANAL
 • KANDİL
 • KANTAR FİŞİ
 • KAOLEN
 • KAOLİNİZASYON
 • KAPI
 • KAPSÜL
 • KARA ELMAS
 • KARAKTERİSTİK FOSİL
 • KARAT
 • KARBON DİOKSİT
 • KARBON-IN PULP (CIP) YÖNTEMİ
 • KARBON MONOKSİT
 • KARBORANDUM
 • KARBONLA ABSORBLAMA YÖNTEMİ
 • KARA TUMBA
 • KARBİT
 • KARBONİZASYON
 • KARBONLU SEDİMANLAR
 • KARGİR TAHKİMAT
 • KARIŞTIRMA LİÇİ
 • KARIŞTIRICI
 • KARMA DİSKORDANS
 • KAROT
 • KAROTİYER
 • KAROT SANDIĞI
 • KAROT VERİMİ
 • KARPİT
 • KARPİT LÂMBASI
 • KARST VE KARSTLAŞMA
 • KARŞI GALERİ
 • KARTİYE
 • KARTİYE RANDIMANI
 • KARTUŞ
 • KASÜR
 • KAT
 • KAT AĞZI
 • KATAR
 • KAT LAĞIMI
 • KATOT BAKIRI
 • KATRAK TEZGAHI
 • KAVKILI BREŞ
 • KAVLAK
 • KAVLAK DÜŞÜRME
 • KAVŞAK
 • KAVURMA
 • KAYA KRİSTALİ
 • KAYATUZU
 • KAYAÇ
 • KAYAÇBİLİM
 • KAYAÇ KRİSTALİ
 • KAYA MEKANİĞİ
 • KAYMA AÇISI
 • KAYMAKTAŞI
 • KAZA
 • KAZA BİLDİRİ KAĞIDI
 • KAZI
 • KAZI KESİTİ
 • KAZI MALİYETİ
 • KAZI RANDIMANI
 • KAZMA
 • KEHRİBAR
 • KEK
 • KELEBE
 • KEMER
 • KEMİK
 • KEPÇE
 • KEPÇELİ BAGER
 • KERESTE
 • KERTİ
 • KESİT
 • KESKER
 • KESME
 • KESME HIZI
 • KESME KÖMÜR
 • KESON
 • LAĞIM
 • LAĞIM ATEŞLEMESİ
 • LAĞIM ATMAK
 • LAĞIMCI
 • LAĞIM MAKİNESİ
 • LAKOLİT
 • LAMBAHANE
 • LATA
 • LATERİT
 • LAV
 • LAVE KÖMÜR
 • LAVVAR
 • LAVVAR ŞİSTİ
 • LEVHA TEKTONİĞİ
 • LİÇ ÇÖKTÜRME – FLOTASYON YÖNTEMİ
 • LİÇ SOLÜSYONU
 • LİÇİNG (Leaching)
 • LİF ÖZLÜ DAMAR
 • LİKİT DİFERANSİYASYON
 • LİKİTMAGMATİK-PNÖMATOLOTİK GEÇİŞ YATAKLARI
 • LİMİT KOT
 • LİMİT TENÖR
 • LİNEER TİP PATLAYICI
 • LİNYİT KÖMÜRÜ
 • LİNYİTLERİN BRİKETLENMESİ
 • LİONİTE
 • LODER
 • LOG
 • LOKOMOTİF NAKLİYAT
 • LOKUM
 • LÖS
 • LÜMİNESAN MİNERAL
 • LÜLETAŞI
 • MAC—ARTUR—FORREST YÖNTEMİ
 • MADEN
 • MADEN ARAMA RUHSATNAMESİ
 • MADEN CEVHERİ
 • MADEN FİLİZİ
 • MADEN HUKUKU
 • MADENCİ
 • MADENCİ KAZMASI
 • MADENCİ BAŞ LAMBASI
 • MADENCİLİK
 • MADENCİLİK BARUTU
 • MADENCİLİK FONU
 • MADENCİLİK SEMBOLÜ
 • MADENCİ PUSULASI
 • MADEN DAMARI
 • MADEN DİREĞİ
 • MADEN HAKLARI
 • MADEN İŞLETMECİLİĞİ
 • MADENİ DOMUZDAMI DİREĞİ
 • MADENİ TAHKİMAT
 • MADEN KÖMÜRÜ
 • MADEN MEVZUATI
 • MADEN OCAĞI
 • MADEN SUYU
 • MADEN YATAĞI
 • MAFSALLI KAVİSLİ BAĞ
 • MAFSALLI SARMA
 • MAFSALLI TAHKİMAT
 • MAGMATİK KAYAÇLAR
 • MAGMATİK MADEN YATAKLARI
 • MAGNEZYUM
 • MAĞNİTÜD
 • MALZEME BİLİMİ
 • MANGANLI ÇELİK
 • MANOMETRE
 • MANŞON
 • MANYETİK ANALİZATÖR
 • MANYETİK AYIRMA
 • MANYETİK KAVURMA
 • MANYETİK METOT
 • MANYETİK SEPERATÖR
 • MANYETİK TAHLİSİYE
 • MANYETO
 • MANYEZİT
 • MARJİNAL POTANSİYEL
 • MARN
 • MARTOPERFORATÖR
 • MARTOPERFORATÖRÜN DELME HIZI
 • MARTOPİKÖR
 • MASKE
 • MAT
 • MATKAP
 • MEKANİK DOLGU MAKİNESİ
 • MEKANİK HAVALANDIRMA
 • MEKANİK KLASİFİKATÖR
 • MEKANİK VANTİLASYON
 • MEKANİZASYON
 • MEKANİZE AYAK
 • MEKŞUF MADEN SAHASI
 • MEMBA
 • MENEMETÇİ
 • MERDANELİ KIRICI
 • MERMER
 • MERRIL-CROWE YÖNTEMİ
 • MESLEK HASTALIĞI
 • MESLEKİ REHABİLİTASYON
 • MEŞ
 • METAL
 • METAL KURTARMA RANDIMANI
 • METALİK ALAN
 • METALİK OLMAYAN MİNERALLER
 • METALOJENETİK PROVANS
 • METALURJİ
 • METALURJİK KOK
 • METALURJİK KROM
 • METAMORFİK KAYAÇLAR
 • METAMORFİZMA
 • METAMORF MADEN YATAKLARI
 • METAMORFOZ (BAŞKALAŞIM)
 • METAN
 • METAN DETEKTÖRÜ
 • METAN DRENAJI
 • METAN KAPTAJI
 • METANOMETRE
 • METHAL
 • MEYİL
 • MEYİL AÇISI
 • MICIR
 • MİDİZ
 • MİKA
 • MİKST
 • MİNERAL
 • MİNERALİZATÖR
 • MİNERALİZE ZON
 • MİNERALOJİ
 • MODÜL
 • MOHS SERTLİK SKALASI
 • MOLİBDEN
 • MOLOZ
 • MONOKLİNAL KIVRIM
 • MONORAY
 • MORSET
 • MOSTRA
 • MSA-METAN DETEKTÖRÜ
 • MUADİL OCAK AÇIKLIĞI
 • MUCARTA
 • MUHTEMEL REZERV
 • MURASSA
 • MURÇ
 • MUVAKKAT TAHKİMAT
 • MUVAZ
 • MÜMKÜN REZERV
 • NABİT
 • NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ
 • NAKLİYAT
 • NAVLUN
 • NEFESLİK
 • NEM
 • NEMÖLÇER
 • NEZARET
 • NEZARETÇİ
 • NİŞ
 • NİTROGLİSERİN
 • NORYA
 • NUGET
 • NUMUNE
 • NUMUNE ALMA
 • NUMUNE HAZIRLAMA
 • NÜKLEER ENERJİ
 • NÜKLEER SANTRALLAR
 • OBRUK
 • OCAK
 • OCAK AĞZI
 • OCAK ARABASI
 • OCAK AMİRİ
 • OCAK ÇIKIŞ HAVASI
 • OCAK DİBİ
 • OCAK EMNİYET LAMBASI
 • OCAK GAZLARI İLE MÜCADELE
 • OCAK GİRİŞ HAVASI
 • OCAK HAVASI
 • OCAK İKLİMİ
 • OCAK KATİBİ
 • OCAK LAMBASI
 • OCAK LOKOMOTİFİ
 • OCAK PLANLARI
 • OCAK SUYU
 • OCAK TAŞLARI
 • ODA
 • ODA TARZINDA İŞLETME
 • ODA VE TOPUK AÇIKAYAK İŞLETME METODU
 • OFİYOLİT
 • OK
 • OKSİDASYON ZONU
 • OKSİJEN
 • OKSİJEN CİHAZI
 • OKSİJEN ÜRETEN FERDİ MASKE
 • OKSİTLEYİCİ ALEV
 • OLİVİN
 • OLTU TAŞI
 • OLUK
 • ONİKS
 • OPAK MİNERAL
 • OPAL
 • OPERATÖR
 • ORGANİK ÇÖKELLER
 • ORMAN İRTİFAK HAKKI
 • ORTALAMA DAMAR KALINLIĞI
 • ORTALAMA GÜNLÜK AYAK İLERLEMESİ
 • OTOJEN DEĞİRMEN
 • OTOMASYON
 • OTOKTON KÖMÜR YATAKLARI
 • OTOKTON MADEN YATAKLARI
 • ÖĞÜTME
 • ÖN İŞLETME PROJESİ
 • ÖN İŞLETME RUHSATI
 • ÖRTÜKAZI
 • ÖRTÜKAZI HACİM
 • ÖRTÜKAZI ORANI
 • ÖRTÜKAZI YÖNTEMLERİ
 • ÖRTÜ TABAKASI
 • ÖZÜTLEME
 • PALEONTOLOJİ
 • PALP (PULP)
 • PALYE
 • PANDERMİT
 • PANO
 • PARAJENEZ
 • PARALEL HAVALANDIRMA
 • PARÇA KÖMÜR
 • PASA
 • PASLANMAZ ÇELİK DÖKÜM
 • PATLAMA
 • PATLAMA GÜCÜ
 • PATLATMA HIZI
 • PATLAMAYAN LAĞIM
 • PATLATMA VERİMİ
 • PATLAYICI GAZ GRUPLARI
 • PATLAYICI GAZ ORTAMI
 • PATLAYICI MADDE
 • PAY ATIM YÖNÜ
 • PEGMATİT
 • PEGMATİTİK-PNÖMATOLİTİK CEVHER YATAKLARI
 • PEGMATİTİK TEKSTÜR
 • PELETLEME
 • PERİDOTİT
 • PERLİT
 • PERMEABİLİTE
 • PERSPEKTİF REZERV
 • PETEKSEL BOŞLUK
 • PETN
 • PETROGRAFİ
 • PETROL
 • PETROL SONDAJI
 • PETROLLÜ ŞEYL
 • PETROLÜN GRAVİTESİ
 • PETROL YATAKLARI
 • PETROLOJİ
 • PH
 • PİÇ
 • PİEZOMETRİK YÜZEY
 • PİK DEMİR
 • PİLON
 • PİRİT
 • PİROKSEN
 • PİROELEKTRİK
 • PİROMETALURJİ
 • PİROMETAMORFOZ
 • PİROMETRE
 • PİSTONLU TULUMBA
 • PLAKA TEKTONİĞİ
 • PLASER
 • PLASER CEVHER YATAĞI
 • PLASER İŞLETME METODU
 • PLASTİK SULU SIKILAMA KARTUŞU
 • PLATİN
 • PLATİN GRUBU
 • PNÖMATİK JİG
 • PNÖMATİK RAMBLE
 • POLİGON METODU
 • POLİGON TAHKİMATI
 • POLİMETAMORFİK MADEN YATAKLARI
 • POLİMORF MİNERALLER
 • POLİSAJ
 • POLİSAJ MAKİNESİ
 • POMZA TAŞI
 • PONZA
 • PORFİR
 • PORFİR CEVHER YATAĞI
 • PORFİRİK STRÜKTÜR
 • PORFİRİK YAPI
 • POROZİTE
 • PORSELEN KİLİ
 • POSTA
 • POTA FIRINI
 • POTANSİYEL MADEN YATAKLARI
 • POTANSİYEL REZERV
 • POTAS
 • POTKABAÇ ÇEKMEK
 • POTKABAÇ MAKİNESİ
 • PREFERANSİYEL FLOTASYON
 • PRİMER MADEN YATAKLARI
 • PROGNOSTİK REZERV
 • PROSPEKTÖR TAVASI
 • PSİLOZ
 • PSÖDOMORFOZ
 • PUL
 • PULLUK
 • PULP İÇİNDE KARBON YÖNTEMİ
 • PUZOLANİK MADDELER
 • PÜSKÜRTME BETON
 • RADYAL HAVALANDIRMA
 • RADYAL VANTİLATÖR
 • RADYASYON
 • RADYOAKTİF CEVHER
 • RADYOAKTİF METOT
 • RADYOMETRE
 • RADYOMETRİ
 • RAFİNASYON
 • RAMBLE
 • RAMBLELİ AYAK İŞLETME METODU
 • RAMBLE MAKİNESİ
 • RAMBLEYAJ
 • RAY
 • REAKTİF
 • REDÜKSİYON
 • REFRAKTER HAMMADDE
 • REFRAKTER KİL
 • REFRAKTER MALZEME
 • REGRESİF TABAKALAŞMA
 • REGÜLATÖR
 • REHABİLİTASYON
 • REJYONEL JEOLOJİ
 • REJYONAL METAMORFOZ
 • REKOMPOZE
 • REKUP
 • REKÜPERASYON
 • REKÜPERATÖR
 • REMOTE SENSİNG
 • REZERV
 • REZERV HESABI
 • REZERV KAYBI
 • RİCHTER ÖLÇEĞİ
 • RİJİT BAĞ
 • RİJİT KÖPÜK
 • RİJİT TAHKİMAT
 • RİMA ELEK
 • RİTTİNGER KANUNU
 • ROKBİT
 • ROTARİ DELME
 • ROTARİ TABLASI
 • ROTASYONEL KAYMA
 • RÖDAVANS
 • RÖKONESANS
 • RUHSAT SINIRI
 • RUTUBET
 • RUTUBET ORANI
 • SABİT BUMLU KAZICI
 • SAFİR
 • SALBAND
 • SALLANTILI MASA
 • SALMASRTA
 • SANİYELİ KAPSÜL
 • SANTRIFÜJLÜ AYIRICILAR
 • SAPTIRMA
 • SARI PASTA
 • SARMA
 • SARSAK
 • SARSINTILI ELEK
 • SAVAK
 • SAYMONS KIRICISI
 • SEALE DAMAR
 • SEDİMAN
 • SEDİMANTASYON
 • SEDİMANTER MADEN YATAKLARI
 • SEKONDER MADEN YATAKLARI
 • SELEKTİF FLOTASYON
 • SELEKTİF MADENCİLİK
 • SELÜL (SEL)
 • SEMENTASYON
 • SEMENTASYON ZONU
 • SENKLİNAL
 • SENSEN TAHKİMATI
 • SEPET KULPU
 • SEPİYOLİT
 • SERAMİK
 • SERTLİK
 • SESKİKARBONAT YÖNTEMİ
 • SEVK FİŞİ
 • SIĞ SONDAJ
 • SIKILAMA
 • SIKMA
 • SINIFLANDIRMA
 • SINIR DEKAPAJ ORANI
 • SINIR ÖRTÜKAZI ORANI
 • SIRLAMA
 • SİKLON
 • SİKLON YAKICILAR
 • SİLİNDİRİK ELEK
 • SİNTER
 • SİSMİK ARAMA METODU
 • SİSMOGRAF
 • SİSMOLOJİ
 • SİYANÜR
 • SİYANÜR BOZUNDURMA PROSESLERİ
 • SİYANÜR LİÇİ
 • SİYANÜR LİÇİ VE ALTIN ÜRETİMİ
 • SİYANÜRLEME
 • SKARN
 • SODA
 • SODA KÜLÜ
 • SOLÜSYON MADENCİLİĞİ
 • SOLVAY YÖNTEMİ
 • SONDAJ
 • SONDAJ AKIŞKANLARI
 • SONDAJ BORUSU
 • SONDAJDA BASKI
 • SONDAJ ÇAMURU
 • SONDAJ ÇİMENTOLAMASI
 • SONDAJ DELME HIZI
 • SONDAJ KULESİ
 • SONDAJLI İŞLETME METODU
 • SONDAJ METOTLARI
 • SONDAJ SAPMASI
 • SONDÖR
 • SONSUZ HALAT İLE NAKLİYAT
 • SÖLESTİN
 • SPİRAL AYIRICILAR
 • SPONTANE YANGIN
 • STANDART KUYU KAZI METODU
 • STANDART TİP GALERİ
 • STATİK AĞIR ORTAM (AĞIR MAYİ) AYIRICILARI
 • STOK
 • STRATİGRAFİ
 • STRİPPİNG ŞOVEL
 • STRONSİYUM
 • SU BUHARI
 • SUBATAN
 • SU ENJEKSİYONU
 • SU FİSKETESİ
 • SU İHRACI
 • SULARIN SERTLİĞİ
 • SULU DELİK DELME
 • SUN’İ TOPUK
 • SU PATLAMASI
 • SU TABLASI
 • SU YATAKLARI
 • ŞAFT
 • ŞAHMERDAN
 • ŞELİT
 • ŞEV
 • ŞEV AÇISI
 • ŞEV DURAYSIZLIĞI
 • ŞEV EMNİYET KATSAYISI
 • ŞEV KAZIĞI
 • ŞEV STABİLİTESİ
 • ŞEVDE MAKASLAMA GERİLMESİ
 • ŞILAM
 • ŞİDDETLİ PATLAYICI MADDELER
 • ŞİFERTON
 • ŞİST
 • ŞİŞME
 • ŞLAM
 • ŞLAM TULUMBASI
 • ŞÖVELMAN
 • TABAKA
 • TABAN
 • TABANCA
 • TABANCI
 • TABAN-TAVAN GALERİLERİ
 • TABİİ HAVALANDIRMA
 • TAHKİMAT
 • TAHKİMATLI AYAK İŞLETME METODU
 • TAHKİMAT MUKAVEMETİ
 • TAHLİSİYE
 • TAHMİNİ MÜMKÜN REZERV
 • TAKADDÜM HAKKI
 • TAKE
 • TALİ HAVALANDIRMA
 • TALİ (ARA) KATLI AYAK İŞLETME METODU
 • TALİ KATLI TOPUKLU AYAK İŞLETME METODU
 • TALİ VANTİLATÖR
 • TALK
 • TAMBUR
 • TAMBURLU KESİCİ
 • TAM DOLGU
 • TAM MEKANİZE AYAK
 • TAPA
 • TARAK GEMİSİ
 • TARAMA
 • TASFİYE
 • TASMAN
 • TAŞ
 • TAŞ BLOK
 • TAŞKÖMÜRÜ
 • TAŞTOZU
 • TAŞ TOPUK
 • TAVAN
 • TAVANTAŞI
 • TAVUKLAMA
 • TEMEL SONDAJI
 • TENÖR
 • TERS HAVALANDIRMA
 • TERS SİRKÜLASYON
 • TİJ
 • TİKİNER
 • TİKSOTROPİ
 • TİRFİL
 • TİTREŞİM VE HAVA ŞOKU
 • TİTREŞİMLİ DEĞİRMEN
 • TİTREŞİMLİ ELEK
 • TİYOÜRE LİÇİ
 • TOPOGRAF
 • TOPRAK DÖKÜM SAHASI
 • TOPRAK KAYMASI
 • TOPUK
 • TOPUKLU AÇIK AYAK İŞLETME METODU
 • TOPUKLU İŞLETME METODU
 • TORTUL KAYAÇLAR
 • TORTUL MADEN YATAKLARI,
 • TOZ
 • TOZ EMİSYON SINIRI
 • TOZ KONSANTRASYONU
 • TOZ KÖMÜR
 • TOZLA MÜCADELE
 • TOZ MASKESİ
 • TOZ TUTMA
 • TRANSGRESİF TABAKALAŞMA
 • TRAVERTEN
 • TRİKO (Trüko)
 • TRİYAJ
 • TROLEY
 • TRONA
 • TROPARİ
 • TROY
 • TULUMBA
 • TUMBA
 • TUNGSTEN
 • TURBA
 • TURBİNLİ SONDAJ
 • TURNE
 • TUVÖNAN
 • TUVÖNAN CEVHER
 • TUVÖNAN KÖMÜR
 • TUZ
 • TUZ DOMU
 • TÜF
 • TÜNEL
 • TÜRBİNER LAMBA
 • UÇUCU MADDE
 • UFALAMA
 • ULTRABAZİK
 • ULTRAMETAMORFOZ
 • URANYUM
 • URANYUM – TORYUM-KURŞUN’LA TARİHLEME
 • UZAKTAN ALGILAMA
 • UZUN AYAK
 • UZUN MEHMET
 • VAGONDRİL
 • VAGONET
 • VALF
 • VANA
 • VANADYUM
 • VANTİLASYON
 • VANTİLATÖR
 • VANTÜP
 • VARAGEL
 • VARDİYA
 • VARYOS
 • VAYRLAYN SİSTEMİ
 • VİBRÖR ELEK
 • VİNÇ
 • VİSKOZİTE
 • VİSKOZİMETRE
 • VOLE
 • VOLFRAM
 • VOLKAN
 • VOLKANİK KAYAÇ
 • YALANCI MERMER
 • YANARDAĞ (VOLKAN)
 • YAN BASMASI
 • YAN DELİK
 • YANGIN BARAJI
 • YANGIN KAPISI
 • YANKAYAÇ
 • YANMA
 • YANTAŞ
 • YARI MEKANİZE AYAK
 • YARMA
 • YASTIK
 • YASTIK ÇAMURU
 • YATAY ATIM
 • YATAY AYAKLI GÖÇERTME
 • YAVAŞ YANMA
 • YAZLIK
 • YERALTI AÇIKLIĞI GERİLMELERİ
 • YERALTI İŞLETME METODU
 • YERALTI MADENCİLİĞİ
 • YERALTI RANDIMANI
 • YERALTI SONDAJI
 • YERALTI SUYU
 • YERALTI UZUNLUK ÖLÇME YÖNTEMİ
 • YERALTINDA NİVELMAN YÖNTEMİ
 • YERİNDE ÇÖZELTİ MADENCİLİĞİ
 • YERİNDE (İN-SİTU) LİÇ
 • YERİNDE LİÇ UYGULAMASI
 • YERSEL FOTOGRAMMETRİ
 • YERÜSTÜ DÜZENLERİ
 • YERÜSTÜ MADENCİLİĞİ
 • YERÜSTÜ PATLAYICI MADDE DEPOSU
 • YIĞMA
 • YIĞMA LİÇ
 • YIĞIN LİÇİ
 • YIKAMA
 • YIKANMIŞ KÖMÜR
 • YONMA
 • YONU
 • YÖNLENDİRİLMİŞ SONDAJ
 • YÜKLEYİCİ
 • YÜKLEYİCİ-KAMYON ÖRTÜKAZI YÖNTEMİ
 • YÜKLEYİCİNİN KEPÇESİNİN DOLMA FAKTÖRÜ
 • YÜKELEYİCİNİN YAPACAĞI İŞ MİKTARI
 • YÜKSEK FIRIN CÜRUFU
 • YÜKSEK FREKANS İNDÜKSİYON FIRINI
 • YÜKSELTGENME
 • YÜRÜYEN DREGLAYN
 • YÜRÜYEN TAHKİMAT
 • YÜZDÜRÜCÜ
 • YÜZEY BÜYÜTME
 • YÜZEY İŞLETMESİ
 • YÜZLEME
 • ZENGİNLEŞTİRME
 • ZENGİNLEŞTİRME TESİSİ
 • ZEOLİT
 • ZIMPARA
 • ZIRHLI TAHKİMA
 • ZİNCİR
 • ZİNCİRLE NAKLİYAT
 • ZİNCİRLİ BAGER
 • ZİNCİRLİ KONVEYÖR
 • ZİNCİRLİ OLUK
 • ZÜMRÜT

UYARI

Bu haber bir “Madencilik Türkiye Dergisi” haberidir. Her Hakkı Mayeb Ltd.’ye ait olup izinsiz olarak kopyalanıp yayınlanması suçtur ve yasaktır. Kaynak gösterilmeden kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır. Kaynak gösterilerek kullanılmak istenmesi halinde “Bu haber/makale Madencilik Türkiye Dergisi’nden alınmıştır” ibaresi ile birlikte haberin linki verilmeli, link de web sitemize yönlendirilmelidir.

Epiroc
Önceki İçerikGümüştaş Madencilik’in Ekonomiye Katkısı Yeni Projelerle Birlikte Büyüyerek Devam Edecek
Sonraki İçerikNETPROMine Altıncı Versiyonuyla Yayında
Furkan Alga
Bilgi-İşlem Destek, İletişim / Madencilik Türkiye Dergisi