T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 24 Mart 2020 tarihinde “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” yayınlanırken tebliğ ile korona virüs (Covid-19) pandemisi mücbir sebep olarak değerlendirilmiş ve salgından doğrudan etkilenen madencilik sektörünün de dahil olduğu pek çok sektörde faaliyet gösteren mükellefler için “Muhtasar, KDV beyannamesi, Ba-Bs bildirimleri, defter beratı yükleme süresi” konularında erteleme getirilmişti.

Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler Derneği (YTKDER) madencilik sektörü için gerçekleştirilen ertelemeler kapsamında yer almadıklarını belirterek konuyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bir dilekçe ile başvuru da bulundu. Derneğin Bakanlığa ilettiği dilekçe de şu ifadeler yer aldı:

“T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na

Bakanlığınızca 24.03.2020 tarihinde, 31078 (Mükerrer) sayısı ile “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518)” tebliği yayınlanmıştır. İlgili tebliğin Madde 2/Son Fıkrası uyarınca yayınlanma nedeni “Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan veya salgından doğrudan etkilenen ya da İçişleri Bakanlığı’nca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler itibarıyla mücbir sebep hali ilan edilmesi” şeklinde ifade edilmiştir. 

Tebliğin lafzından anlamaktayız ki, Bakanlığınızca Covid-19 pandemisi bir “Mücbir sebep” olarak değerlendirmiş ve “Salgından doğrudan etkilenen” mükellefler için tebliğ kapsamında “Muhtasar, KDV beyannamesi, Ba-Bs bildirimleri, Defter beratı yükleme süresi” konularında bir erteleme getirilmiştir.

Tebliğ MADDE 3/1-b uyarınca “Madencilik ve Taş Ocakçılığı” alanında faaliyet gösteren mükellefleri “Salgından doğrudan etkilenen” mükellefler olarak değerlendirmiş ve ilgili erteleme kapsamına almıştır.

Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler Derneği (YTKDER) olarak elli üyemiz ve üyelerimizin hizmet verdiği yaklaşık 6500-7000 maden ruhsatı olması dolayısıyla “Madencilik ve Taş Ocakçılığı” alanında fiilen iştigal etmekteyiz. Şirketlerimizin bu genelge kapsamına alınmasını ve vergi ertelenmelerinden yararlandırılmasını talep ediyoruz.

Mevzuatta açıklıkla “Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik Şirketlerinin” ana faaliyet alanı tanımlanmıştır. Nitekim Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik Yönetmeliği Madde 4/1-z “Yetkilendirilmiş tüzel kişi (YTK): Genel Müdürlükçe yetkilendirilen, Maden Kanunu kapsamında Genel Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi hazırlamaya yetkili, şirket hisselerinin yarısından fazlasının sahibinin mühendis olduğu ya da bünyesinde nitelik ve nicelikleri bu Yönetmelikle belirlenen mühendisler çalıştıran maden arama/işletme ruhsat sahibi veya işletmesi olan tüzel kişiyi” şeklinde ifade edilmiştir.

Madde lafzında geçen “rapor, proje ve her türlü teknik belge”nin tamamı “Madencilik ve Taş Ocakçılığı” alanında faaliyet gösteren gerçek veyahut tüzel kişilerin madencilik işlemlerine ilişkin belgelerdir. “Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik Şirketlerinin” faaliyetlerinin tamamı madencilik alanında gerçekleşiyorken “Madencilik ve Taş Ocakçılığı” alanına getirilen vergi ertelemelerine tarafımızın dahil edilememesi hakkaniyete aykırı bir uygulama olacaktır.

Bu nedenle 518 sayılı tebliğin 3. Madde 3. Fıkrası uyarınca “Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla birinci fıkradaki sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınır” şirketlerimizin, “Madencilik ve Taş Ocakçılığı” alanında fiilen çalışıyor olması nedeni ile ilgili şirketlerimizin tebliğ kapsamında değerlendirilmesini ve vergi ertelemelerinden yararlandırılmasını müsaadelerinize arz ederiz.

Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler Derneği”

UYARI

Bu haber bir “Madencilik Türkiye Dergisi” haberidir. Her Hakkı Mayeb Ltd.’ye ait olup izinsiz olarak kopyalanıp yayınlanması suçtur ve yasaktır. Kaynak gösterilmeden kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır. Kaynak gösterilerek kullanılmak istenmesi halinde “Bu haber/makale Madencilik Türkiye Dergisi’nden alınmıştır” ibaresi ile birlikte haberin linki verilmeli, link de web sitemize yönlendirilmelidir.

Epiroc
Önceki İçerikAltın Madencileri Derneği “Biz Bize Yeteriz” Kampanyasına Bağışta Bulundu
Sonraki İçerikErol Efendioğlu: “2020 Yılı Para Kazanma Yılı Değil, Ekmek Paylaşma Yılı İlan Edilsin”