Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan (ETKB) yapılan açıklamaya göre Covid-19 salgını süresince yerli üretimin desteklenmesi ve istihdamın korunması amacıyla madencilik sektörüne yönelik özel tedbirler alındığı duyuruldu.

ETKB tarafından madencilik sektörüne yönelik alınan tedbirler şu şekilde oldu:

  • 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 29’uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince Nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken 2019 yılı işletme faaliyeti ile ilgili teknik belgeler, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren üç ay uzatılarak 30 Eylül 2020 tarihine kadar verilebilecek.
  • Mücbir sebep ilan edilen tarih aralığında, ön inceleme raporu, maden arama projesi, arama faaliyet raporu veya işletme projesi verme zorunluluğu bulunan ruhsat/müracaat sahalarının tamamı için, söz konusu rapor/projelerin verilme süresi ve talebe ilişkin diğer yükümlülükler 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldı.
  • Kanunun 24’üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan altı ay süre ile ilgili hüküm gereği, mücbir sebep ilan edilen tarih aralığında işletme projesi verilmesi zorunluluğu olan tüm işletme ruhsatları için, işletme projesinin ve Kanunun 24’üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki diğer yükümlülüklerin altı ay öncesinden verilmesine ilişkin hüküm uygulanmayacak.
  • Maden Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında ruhsat sahibine verilen sürelerin mücbir sebep ilan edilen tarih aralığında bulunması halinde; belirtilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süreler 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatılacak.
  • Maden Kanunu’nun 14’üncü maddesi gereğince Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2019 yılı Devlet Hakkı, 28 Aralık 2020 tarihine kadar ödenebilecek.
  • Ocak ayı içerisinde yatırılmadığı için iki kat olarak tahakkuk ettirilen ve 2020 yılı Haziran ayının son gününe kadar ödenmesi gereken ruhsat bedelleri, iki kat olacak şekilde ödenmesi kaydı ile ruhsat iptali yapılmaksızın 28 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılacak.
  • Kanunun 24’üncü maddesinin on birinci fıkrası kapsamında; 7’nci madde izinlerinin süresi içinde verilmediği dönemler hesaplanırken 2020 takvim yılının tamamı idari para cezası uygulamasına mesnet teşkil eden döneme dahil edilmeyecek ve hak düşürücü süreler 28 Aralık 2020 tarihine kadar uygulanmayacak.
  • Maden Kanunu’nun 24’üncü maddesinin on ikinci fıkrası kapsamında değerlendirme yapılırken, mücbir sebep ilan edilen tarih aralığı dikkate alınmayacak.
  • Mücbir sebep ilan edilen tarih aralığında Maden Kanunu kapsamında yürütülen işlemlerde verilmesi zorunlu olan 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun olmadığına dair belge 30 Eylül 2020 tarihine kadar istenmeyecek.
  • Yukarıda sayılan hususlar, 24 Ocak 2020 tarihinde deprem felaketinin yaşandığı Elazığ veya Malatya illerindeki ruhsatlar ve felaketin yaşandığı tarihte bu illerde ikamet ettiğini ispatlayan ruhsat sahipleri ve rödovansçılar için 24 Ocak 2020 tarihinden geçerli olacak.

UYARI

Bu haber bir “Madencilik Türkiye Dergisi” haberidir. Her Hakkı Mayeb Ltd.’ye ait olup izinsiz olarak kopyalanıp yayınlanması suçtur ve yasaktır. Kaynak gösterilmeden kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır. Kaynak gösterilerek kullanılmak istenmesi halinde “Bu haber/makale Madencilik Türkiye Dergisi’nden alınmıştır” ibaresi ile birlikte haberin linki verilmeli, link de web sitemize yönlendirilmelidir.

Epiroc
Önceki İçerikKesin Korunacak Hassas Alanlar ile Riskli Alanlar Listesi Resmi Gazete’de Yayımlandı
Sonraki İçerikNATEN Başkanı Dr. Erdoğan: “NTE’lerin Önemi Gelişen Teknoloji ile Birlikte Her Geçen Gün Artacak”