Türkiye Adalet Akademisi, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği ve Ege Maden İhracatçıları Birliği iş birliği ile gerçekleştirilen Maden Hukuku Sempozyumu 21-22 Mart 2022 tarihlerinde İstanbul’da düzenlendi.

Alanında ilk defa gerçekleştirilen “Maden Hukuku Sempozyumu”nun açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir kamuoyunda adalete olan güveni artırmak amacıyla, her yıl farklı konularda sempozyumlar düzenlediklerini hatırlatarak bu sempozyumlarla yargı camiasına önemli katkılar sunmayı hedeflediklerini belirtti.  Özdemir konuşmasında madencilik faaliyetlerinin ve maden hukukunun önemine şu sözler ile dikkat çekti: “Madenler Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Madenlerin kamu malı niteliği taşıması ve ülkemizde sahip olduğu önem sebebiyle idare, birtakım özel yetkiyle donatılmıştır. Bunun yanında Devlet, arama ve işletme hakkını ilgili mevzuat çerçevesinde belli şartlarla özel hukuk kişilerine devredebilmektedir. İdari mercilerce, maden gibi değerli kamu varlıklarının korunmasının yanında işletmecilerin bu alanda ekonomiye sağladıkları katkının göz önünde bulundurulması ülkemiz açısından büyük öneme sahiptir. “

Özdemir sözlerine şu şekilde devam etti: “İdarenin eylemleri ile tesis ettiği işlemlere karşı açılacak davalarda hem kamu menfaatinin korunması hem de davacıların haklarının hızlı, etkin ve tam anlamıyla teslim edilebilmesi adil yargılanma hakkı bağlamında yargıya düşen önemli görevlerdendir. Diğer taraftan mevzuatta meydana gelen değişikliklerin, uyuşmazlıkları çözmekle görevli siz uygulayıcılar ile yargılamanın diğer paydaşlarınca ivedi şekilde özümsenmesi de adaletin icrası bakımından bir hayli önem arz etmektedir. “

İdari Yargı hâkim ve savcıları ile hukukçu ve akademisyen avukatların katılımı ile gerçekleştirilen sempozyumda hammadde kaynağı olan madencilik sektörünün gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak hedefiyle, maden mevzuatından kaynaklı yaşanan sorunlar, maden sektör temsilcilerinin en çok sorun yaşadığı alanlar, sektörün etkin ve verimli çalışmasını engelleyen hususlar ve en fazla uyuşmazlık yaşanan noktalar, Madenciliğin Ülkemiz için önemi ve Maden Hukuku Uygulamaları, Danıştay Uygulamaları, ÇED Kararlarının Usul ve Esas Yönünden Yargısal Denetimi ana başlıkları altında tartışıldı.

UYARI

Bu haber bir “Madencilik Türkiye Dergisi” haberidir. Her Hakkı Mayeb Ltd.’ye ait olup izinsiz olarak kopyalanıp yayınlanması suçtur ve yasaktır. Kaynak gösterilmeden kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır. Kaynak gösterilerek kullanılmak istenmesi halinde “Bu haber/makale Madencilik Türkiye Dergisi’nden alınmıştır” ibaresi ile birlikte haberin linki verilmeli, link de web sitemize yönlendirilmelidir.

Epiroc
Önceki İçerikthyssenkrupp Güçlü Bilgi Birikimi ile Gerçekleştirdiği Revizyonlarla Varlıklarınıza Değer Katıyor
Sonraki İçerikMaden Sektörü 2022 Yılında Tüyap’ta Buluşuyor