Emre Çoşkun
Çimentaş Grup Hammadde ve Ocaklar Müdürü

Dünya geneli madencilik faaliyetlerindeki üretimlere bakıldığında, agrega madenciliği yaklaşık %60 oranında payı ile madencilik sektöründe birinci sırada yer almaktadır. Ülkemizdeki inşaat sektörünün agrega ihtiyacı, hazır beton üretim miktarları ve depremsellik gibi faktörler dikkate alındığında agrega madenciliğinde kaynak yönetiminin önemi artmaktadır.

Bu çalışma da ülkemizdeki faydalanılabilir doğal agrega kaynakları için alternatif ruhsat hukuku mevzuatı önerilmektedir. Sürdürülebilir agrega kaynak yönetimi amacı ile yapılan ruhsat hukuku modelleme çalışmasında, agrega kaynaklarının teknik özellikleri ve ihtiyaç durumu, çevre yönetimi, madencilik faaliyetlerinin toplum ile olan ilişkisi ile birlikte yapılacak yatırımların pazar payı ve temel finansal parametreler yer almaktadır. Mevzuat modellemesi ruhsat arama safhasından başlayarak ruhsatların terk işlemleri ve maden sahalarının rehabilitasyon projeleri ile doğaya yeniden kazanımlarını kapsamaktadır.

İlk Ruhsat Müracaatları ve Ruhsatlandırma

Alternatif ruhsat hukuku modellemesinde, agrega madenciliği yapılması planlanan kaynak alanları için ruhsatlandırmanın müracaat yolu ile yapılması önerilmektedir. Yapılacak ruhsat müracaat alanı 50 hektarı geçmeyecektir. Belirlenen hedef sahaya yapılacak arama ruhsatı müracaatlarında aşağıdaki şartlar aranacaktır:

  • Minimum 5 yıllık ruhsat bedelini karşılar mali yeterlilik belgesi
  • Belirlenen hedef sahaya ait detaylı jeolojik bilgileri içerir kaynak raporu
  • İşletme ruhsat taban bedeli

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (Mapeg) tarafından kaynak raporu uygun bulunan ve gerekli mali şartları sağlayan başvuru sahiplerine bir yıl süre ile arama ruhsatı verilir. Arama ruhsatı süresi ilgili makamın uygunluk verdiği tarih ile başlar. Ruhsat sahibi tarafından bir yıl süre sonunda işletme projesi başvurusunda bulunulmaz ise arama ruhsatı iptal edilir.

Agrega Madenciliğinde Arama Ruhsatı Aşaması

Arama ruhsatı aşaması, kaynak özelliklerinin belirlenip, madencilik faaliyetlerine ilişkin alınacak izinler için ön hazırlıkların yapıldığı dönemdir. Arama ruhsat safhasında, ruhsat sahibine 1 yıl süre verilir. Ruhsat sahibinden bu süre içerisinde hedef kaynağın jeolojik/jeoteknik özellikleri, ürün performansı araştırmaları ve yasal izinlere ilişkin ön hazırlıkların yapılması istenir. Ruhsat sahibi arama ruhsatı süre sonuna kadar işletme projesi ile Mapeg’e başvurması ile işletme ruhsatı almaya hak kazanır.

Yazının devamını buradan okuyabilirsiniz.

UYARI

Bu haber bir “Madencilik Türkiye Dergisi” haberidir. Her Hakkı Mayeb Ltd.’ye ait olup izinsiz olarak kopyalanıp yayınlanması suçtur ve yasaktır. Kaynak gösterilmeden kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır. Kaynak gösterilerek kullanılmak istenmesi halinde “Bu haber/makale Madencilik Türkiye Dergisi’nden alınmıştır” ibaresi ile birlikte haberin linki verilmeli, link de web sitemize yönlendirilmelidir.