Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların yönetimine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği Maden Atıkları Yönetmeliği (15.07.2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 15.07.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir) Geçici 1’inci maddesi uyarınca, atık yönetim planlarının (AYP) 15.01.2018 tarihine kadar Bakanlık’a ya da İl Müdürlüğüne sunulması durumunu kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Mevcutta işletme ruhsatı bulunmakla birlikte madencilik faaliyeti bulunmayan/planlanmayan veya faaliyetleri sonucunda atık/pasa oluşumu söz konusu olmadığını belirten tesislerin AYP süreçleri ile ilgili olarak aşağıda yer alan hususlar çerçevesinde işlem tesis edilmelidir:

-Mezkur Yönetmelik hükümlerine göre AYP’lerin maden atığı bertaraf tesisleri için hazırlanması gerekmekte olup, bu tesisler Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde yer almaktadır. Bu kapsamda, maden atığı/pasa üretimi söz konusu olmayan dolayısıyla pasa depolama alanı bulunmayan tesislerin AYP hazırlamasına gerek bulunmamakla birlikte, bu durumun ilgili İl Müdürlüğüne resmi yazı ile bildirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, İl Müdürlüklerinin denetimi esnasında bahsi geçen tesislerde pasa depolama faaliyeti yapıldığının tespiti durumunda 2872 sayılı Çevre Kanununa göre idari işlem yapılacaktır.

-Maden Kanununun 7’nci maddesi gereğince maden hukukunun yürütülmesini teminen ÇED süreçlerini tamamlayan ancak herhangi bir üretim faaliyetine başlamayan ve dolayısıyla maden atığı üretimi söz konusu olmayan tesislerin işletmecileri, atık yönetim planlarını bahsi geçen ruhsatlı sahalar için işletme faaliyetinin planlanması durumunda faaliyete başlamadan önce sunar.

-Maden atık bertaraf tesisi bulunan işletmelerin çevre yönetim hizmetleri, 21/11/2013 tarihli ve 28828 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülecek olup, bu Yönetmeliğe göre çevre yönetim hizmetleri çevre danışmanlık firmalarından hizmet alımı ile gerçekleştirilebilir.”

UYARI

Bu haber bir “Madencilik Türkiye Dergisi” haberidir. Her Hakkı Mayeb Ltd.’ye ait olup izinsiz olarak kopyalanıp yayınlanması suçtur ve yasaktır. Kaynak gösterilmeden kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır. Kaynak gösterilerek kullanılmak istenmesi halinde “Bu haber/makale Madencilik Türkiye Dergisi’nden alınmıştır” ibaresi ile birlikte haberin linki verilmeli, link de web sitemize yönlendirilmelidir.

Epiroc
Önceki İçerikMTA, 37 Bin Metrelik Hidrojeoloji Amaçlı Sondaj Alım İhalesi Açıyor
Sonraki İçerikÖksüt Projesinde Mera İzin Süreci Tamamlandı