Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, maden işletmelerinde koronavirüs (Covid-19) pandemisi ile etkin mücadele kapsamında dikkat edilecek hususların yer aldığı doküman ve kontrol listesi yayımladı.

Yapılan çalışma kapsamında, maden işletmelerinde koronavirüs pandemisi ile mücadelede dikkat edilecek hususlar şu şekilde sıralandı:

Risk Değerlendirmesi: Koronavirüs salgınını dikkate alarak mevcut acil durum planları ve risk değerlendirmeleri güncellenecek.

İletişim: Salgına karşı alınacak önlemlere ilişkin görevlendirilen çalışanlar ve sorumlulukları belirlenecek. Bu çalışanların birbirleriyle yeterli bilgi alışverişinde bulunmalarını ve koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmelerini sağlayacak.

İş Planı: İhtiyaçların öncelikle stoklardan karşılanmasına, yürütülmesi zorunlu olan madencilik faaliyetlerinin ise mümkün olan en az sayıda çalışan ile sürdürülebilmesine yönelik (vardiya vb.) iş planlaması yapılacak.

Ulaşım: Servis araçlarının taşıma kapasitesi sosyal mesafe gözetilerek belirlenecek. Bu araçlarda el antiseptiği ve tek kullanımlık maske bulundurulacak. Şirket araçlarının kullanılması durumunda birden fazla yolcu varsa maske takılması sağlanacak. Tüm araçların uygun aralıklarla dezenfekte edilmesine özen gösterilecek.

Bilgilendirme: Çalışanların koronavirüs salgını ve hijyen kuralları hakkında sık sık bilgilendirilmeleri sağlanacak ve bu husustaki kurallara uygun hareket etmelerine yönelik takip yönetilecek. Zaruri haller dışında üretim bölgesine ziyaretçilerin girmesine izin verilmeyecek.

Ateş Ölçümü: Maden işletmelerine girişlerde tüm çalışanların, alt işverenlerin, mal ve hizmet sağlayıcıların temassız ateş ölçer ile vücut ısılarının kontrol edilmesi sağlanacak. Çalışanların fiziksel temastan kaçınmaları ve sosyal mesafeyi gözeterek çalışmaları temin edilecek.

Eğitim: Çalışanlara verilen temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin (ilk eğitimler de dahil olmak üzere) uzaktan eğitim şeklinde verilmesi sağlanacak. Uzaktan eğitim gibi yöntemlerin uygulanamayacağı eğitimlerin ise sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz önünde bulundurularak en az kişi ile icra edilmesi sağlanacak.

Hijyen: Çalışanların yeterli ve uygun miktarda su, sabun ve alkol bazlı el antiseptiklerine erişimi temin edilecek. Çalışanların işe başlamadan önce ve çalışma süresince sık aralıklarla en az 20 saniye boyunca su ve sabunla ellerini yıkamaları sağlanacak. Ellerin yıkanmadan yüz, göz ve buruna temas etmemesi yönünde uyarılarda bulunulacak.

Üretim Alanına Giriş: Üretim alanına giriş ve çıkışlarda asansör, monoray, vagon vb. araçlar ile tekerlekli araçların kullanılmasında sosyal mesafe gözetilecek.

Üretim Alanı: Üretim alanlarındaki el ve yüz yıkama istasyonlarının sayısı arttırılacak. Konumlarını gösteren işaretler yerleştirilecek.

Etkileşim: Çalışanların görevlisi oldukları alanların dışına çıkmaları, sıkça yer değiştirmeleri önlenecek. Ara dinlenmeler de dâhil olmak üzere çalışma süreleri içerisinde çalışanların birbirleriyle etkileşimlerinin asgari düzeyde olması sağlanacak.

Havalandırma: Yer altı maden işletmelerinde havalandırma sistemleri gözden geçirilecek ve bulaşı önleyecek şekilde yeniden düzenlenecek.

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD): Çalışanların standartlara ve yaptıkları işe uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanmaları sağlanacak. Kişisel koruyucu donanımların çalışanlar tarafından ortak kullanımı önlenecek. Hijyenik özelliğini kaybeden veya tek kullanımlık malzemelerin tekrar kullanılması engellenecek. Kişisel koruyucu donanımların kullanımı, değiştirilmesi ve bertarafı hususlarında çalışanlar bilgilendirilecek. Kullanılan kişisel koruyucu donanımlar uygun atık kutularına atılacak ve işletme dışına uygun koşullarda çıkarılması sağlanacak.

Dezenfeksiyon: Özellikle yemekhane, yatakhane, soyunma odaları, lavabo ve tuvaletler gibi ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe kuralına özen gösterilmesine ilişkin gerekli düzenlemeler yapılacak. Bu alanların sık aralıklarla temizlenmesine ve dezenfekte edilmesine özen gösterilecek.

Ortak Kullanılan Alanlar: Yemekhane, yatakhane, soyunma odaları ve ofisleri düzenli bir şekilde havalandırılacak ve bu alanlarda kullanılacak malzemelerin temel hijyen şartlarını karşılaması sağlanacak. Yemeklerin ve içeceklerin tek kullanımlık kumanya şeklinde dağıtılması sağlanacak. Çalışma alanlarında yiyecek ve içecek bulundurulmamasına özen gösterilecek. Tüm yemekhane çalışanlarının ve servis ekibinin çalışırken maske ve eldiven kullandığından emin olunacak. Her vardiya öncesinde işyeri sağlık personeli tarafından kontrollerinin yapılması sağlanacak.

Soyunma Dolapları: Çalışanların giydikleri tulum vb. iş kıyafetlerinin her gün uygun sıcaklıkta yıkanması sağlanacak. İş kıyafetleri ile gündelik kıyafetlerin ayrı tutulması için gerekli düzenlemeler yapılacak.

Özen: Bakım ekibinin yaptığı görevler gibi çalışmalarda sosyal mesafe uygulamasının mümkün olmadığı durumlarda, maske ve diğer kişisel koruyucu donanımların kullanılmasına ilave özen gösterilecek.

Koordinasyon: Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların yaptığı bilgilendirmeler düzenli olarak takip edilecek ve alınan tedbirlerin güncelliği gözden geçirilecek.

Acil Durum: Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi Covid-19 semptomları bulunan çalışanın maske takması sağlanarak derhal işyeri sağlık personeline bilgi verilecek. İşyeri sağlık personelinin bulunmadığı durumlarda çalışan diğer çalışanlardan izole edilecek ve ALO 184’ü aranacak, sağlık yetkililerinin yapacağı yönlendirmelere göre hareket edilecek.

Maden çalışanlarını; koronavirüs salgınından korunmaya yönelik kontrol listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Maden işletmelerinde koronavirüs salgını ile mücadelede dikkat edilecek hususlara buradan ulaşabilirsiniz.

UYARI

Bu haber bir “Madencilik Türkiye Dergisi” haberidir. Her Hakkı Mayeb Ltd.’ye ait olup izinsiz olarak kopyalanıp yayınlanması suçtur ve yasaktır. Kaynak gösterilmeden kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır. Kaynak gösterilerek kullanılmak istenmesi halinde “Bu haber/makale Madencilik Türkiye Dergisi’nden alınmıştır” ibaresi ile birlikte haberin linki verilmeli, link de web sitemize yönlendirilmelidir.

Epiroc
Önceki İçerikMadencilik Operasyonlarında Susuzlaştırma
Sonraki İçerikTürkiye Taşkömürü Kurumu Rödovansa Verdiği Sahalardan Önemli Gelir Elde Etti