Türkiye’de krom madenciliğinin gelişmesi için önem verilmesi gereken en kritik süreç, madencilik açısından bu kadar zengin olan ülkemizin, öncelikle yerbilimci profesyonellerin perspektifinden detaylı değerlendirilmesi ve bu bakış açısının veri tabanından, maden
üretimine kadar bütün süreçlerde benimsenmesidir.

Türkiye, tektonik açıdan çok aktif bir konumdadır. Türkiye kromit yatakları Alpin tip olarak sınıflandırılmıştır. Alp Himalaya çarpışma kuşağı Arnavutluk, Yunanistan, Türkiye, İran, Pakistan ve Batı Hindistan’dan Filipinlere kadar uzanan hat boyunca yer alan ülkelerde, Alp Orojenezi sırasında kıta üzerine yerleşen ofiyolit istifleri içinde bulunan kromit yataklarıdır. Bunlar mercek veya düzensiz şekilli, genelde küçük boyutlu, karmaşık yapısal ilişkiler sergileyen yataklardır. İri tane boylu, düzensiz kristal şekilli ve yüksek kromlu cevher içerirler.

Türkiye’de bulunan önemli krom yataklarının ofiyolit istif içerisindeki yerlerini gösteren genelleştirilmiş kesit (Engin ve diğ., 1985)

Türkiye’de tanımlanan önemli kaynaklar ve ofiyolit istif içerisindeki yerlerini gösteren kesit yukarıdaki görseldedir. Alpin, podiform tip olarak sınıflandırılmasına rağmen, Elazığ bölgesi krom yatakları doğrultu ve eğim boyunca kilometre mertebesinde devamlılık sunmaktadır. Bölge Türkiye krom madenciliğinde gözlenen en önemli kaynağı ihtiva ediyor.

Yazının devamı Madencilik Türkiye Dergisi 94. sayı 88. sayfadadır.

Yazının devamını buradan okuyabilirsiniz.

UYARI

Bu haber bir “Madencilik Türkiye Dergisi” haberidir. Her Hakkı Mayeb Ltd.’ye ait olup izinsiz olarak kopyalanıp yayınlanması suçtur ve yasaktır. Kaynak gösterilmeden kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır. Kaynak gösterilerek kullanılmak istenmesi halinde “Bu haber/makale Madencilik Türkiye Dergisi’nden alınmıştır” ibaresi ile birlikte haberin linki verilmeli, link de web sitemize yönlendirilmelidir.