T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile T.C. Ticaret Bakanlığı katkıları ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği organizasyonuyla bu yıl ilki düzenlenen “İnsan için Maden” temalı Maden Sektörü Ödül Töreni ve Sektörel Vizyon Toplantısı 3 Ocak 2019 Perşembe günü İstanbul’da gerçekleştirildi. Türkiye’de de sürdürülebilir madencilik kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasının yanı sıra sektörün gelecek vizyonunun detaylarıyla masaya yatırıldığı toplantı kapsamında çeşitli paneller düzenlenerek sektörle fikir alışverişinde bulunulurken 13 farklı kategoride ödül alan sektör temsilcilerine de ödülleri takdim edildi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren İMİB Başkanı Aydın Dinçer 2018 yılında 4,5 milyar dolar ihracat rakamına ulaştıklarını söyledi. “İnsan için Maden” sloganıyla insanoğlunun ihtiyaç duyduğu her alanda olmak için çalıştıklarını belirten Dinçer yaşamdaki her şeyin bir maden ürünü olduğunu söyledi. Sektörün çoğunluğunun KOBİ’lerden oluştuğunu ve sektörün 150 bin kişiye istihdam sağladığını aktaran Dinçer, sektörün dolaylı olarak 750 bin kişiye dokunduğu belirtti.

Sürdürülebilir madenciliğin önemine değinen İMİB Başkanı Dinçer; “Bakanlık iş birliğiyle madenciliğin önemi, finansal yapısı ve sürdürülebilir madencilik üzerine çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Biliyoruz ki ihracat için üretim, üretim için ise teşvikler şart. 2023 yıl hedeflerine ulaşmamız için 2019 ve sonraki yıllarda çok çalışmalıyız. Öte yandan Maden kanununu sektör ile beraber baştan oluşturmanın gerekliliğini savunuyoruz. Türkiye ekonomisi için maden ocakları da sanayi kuruluşları gibi önem arz ediyor. Bu nedenle sürdürülebilir madencilik için yatırımların gerçekleştirilmesi, bu noktada da devlet teşviklerinin artırılması gerekiyor.” açıklamasında bulundu.

Açılış konuşmasının ardından Bakanlık çatısı altında son dönemde gerçekleştirilen çalışmaları bir sunum ile katılımcılara aktaran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız; Milli Enerji ve Maden Politikası ile çok kapsamlı çalışmalar başlatıldığını söyledi. Madencilikte en temel sorunlardan birisinin gerekli izinlerin birden fazla makamdan alınması ve bürokrasinin fazlalığı olduğunu vurgulayan Cansız, işlemlerin hızlanması için birçok kurumun yeniden yapılandırıldığını ve e-Maden projesinin başlatıldığını aktardı. Yazılımı yüzde 95 tamamlanan e-Maden projesi ile 700’ü aşkın işlemin elektronik ortamda yapılacağını ve 32 kurumla yapılan protokoller kapsamında dijital ortamda veri alışverişi sağlandığını anlatan Cansız E-Maden kapsamında 2019’da işlemlerin ve taleplerin daha hızlı bir şekilde tamamlanması için çalışmaların devam edeceğinin belirterek, “Geçen yıl 1248 maden sahasını ihale ettik ve toplamda 307 milyon liralık teklif geldi. Bu yıl üç bin maden sahası daha ihale edilecek. Aynı zamanda, 2018’de alüminyum için açtığımız uç ürün şartlı ihalenin yanı sıra bu yıl demir, bakır, kurşun, çinko ve krom alanlarında ihaleler devam edecek.” dedi.

Maden mevzuatında yapılan önemli düzenlemeleri sektör temsilcileriyle tekrar paylaşan Cansız, ilk defa ihaleye çıkarılmasına rağmen teklif gelmeyen maden sahalarının müracaata açık hale getirildiğini ve arama faaliyetleri için ÇED raporu zorunluluğunun kaldırıldığını hatırlattı.

Cansız, Black Diamond Sanal Gerçeklik (VR) Eğitim Projesi’nin ise dünyanın en ileri sanal gerçekçilik teknoloji kullanılarak yerli ve milli bir yazılım ekibi tarafından tasarladığının altını çizdi. Cansız, olmazsa olmaz ‘güvenli madencilik’ anlayışının tamamen benimsenmesi ve uygulanması için 2018’de 69 yer altı denetim uzmanı istihdam edildiğini söyledi. Madenleri mavi, sarı ve kırmızı olarak risk gruplarına göre üçe ayırdıklarını belirten Cansız, “2018’de 8088 maden sahası, yani 11095 adet maden ocağı etkin ve sıkı şekilde denetlendi. Bu denetimler sırasında 2500 maden sahasının faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Bu denetimler sonrasında madenlerde yaşanan kazalarda can kaybı yüzde 59 azaldı. Tabii ki hedefimiz bunu sıfıra indirmek.” sözlerini sarf etti.

MTA çatısı altında kurulan Uluslararası Maden Arama Şirketi – UMAŞ’ın yurt dışındaki faaliyetlerine de değinen Cansız, “MTA çatısı altında kurulan UMAŞ alt şirketler oluşturarak Sudan’da altın aramak üzere anlaşma imzalandı. Özbekistan’da da 700 kilometrenin üzerinde alanı kapsayacak iki ruhsat için imtiyaz sözleşmesini imzalamak üzereyiz. Afrika kıtası başta olmak üzere Orta Asya ve dünyanın Venezuela gibi önemli coğrafyalarında yer altı zenginliklerini kamu-özel ortaklığı veya kamu olarak ortaya çıkarmak için bir girişim içindeyiz.” dedi.

MTA’nın ilk defa Türkiye Jeokimya Haritasını oluşturduğunu ve 701 bin kilometrekarelik bir alanın tarandığını belirten Cansız, hedefin 800 bin kilometrekarenin üzerinde tarama gerçekleştirmek olduğunu ifade etti. Cansız, MTA’nın 2017’de 930 metre olan sondaj derinliğinin 2018’de 1544 metreye çıktığını belirterek, bu konuda yüzde 66 artış gerçekleştiğini ve bu sondajların yüzde 70’inin metal ve uranyum alanlarında olduğunu söyledi.

Eti Maden İşletmeleri’nin geçen yıl ilk defa ihracatta 1 milyar doları aştığına ve diğer kalemlerde de artan ihracatımıza vurgu yapan Cansız; “Eti Maden 2,4 milyon ton satışında bir önceki yıla göre yüzde 17,4 artış sergilendi. Dünya pazarındaki payımız yüzde 57’den 59’a çıktı. Türkiye’de 3,3 milyar ton bor var. Bu alandaki performansımızı geri bırakmadan, katma değer konusunda çaba sarf etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda, madencilikte iki milyar dolar seviyesinde olan mermer ihracatımızda satılan mermer, çıkarılan mermerin yüzde 5-10’u seviyesine denk geliyor çünkü diğer kısımları artık olarak doğaya bırakılıyor. Bu yüzden, mermer artıklarının değerlendirilmesi için bir proje başlattık. Yurt dışından kurumlar ve üniversitelerle iş birliği içinde bu projemizi hayata geçiriyoruz.” dedi.

Ankara’da ki yoğun programı nedeniyle toplantıya katılamayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise ödül töreni öncesinde organizasyona görüntülü arama ile bağlanarak bir konuşma yaptı. Madencilikte işlemlerin yavaşlamasına neden olan bürokratik süreçleri ortadan kaldırdıklarını ve e-Maden projesinin tüm özellikleriyle sektörün kullanımına açılacağını dile getiren Dönmez, bu projenin İkinci 100 Günlük İcraat Programı kapsamında bulunduğunu anımsattı. Dönmez, e-Maden ile tüm süreçlerin elektronik ortamda yapılabileceğini ifade ederek, 2017’de kurulan Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) ile de madenlerde uluslararası standartlarda ve geçerli bir kod ile raporlama yapılabileceğini aktardı. Bu gelişmenin madencilere finansman konusunda ciddi şekilde yardımcı olacağını kaydeden Dönmez, ‘güvenli madencilik’ için de 2018’de 8 bin civarında ruhsat sahasının denetlendiğini aktararak 2023’te denetim yapılan saha sayısının 14 bine çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Bakan Dönmez sözlerini şöyle tamamladı: “Madencilikte daha büyük bir potansiyele sahibiz ama tam anlamıyla faydalanamıyoruz. Madenciliğin gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı yüzde 1 seviyesinde. Bunu ilk etapta iki katına çıkarmak istiyoruz. Daha sonra da yüzde 5 seviyesine çıkarmak durumundayız. Diğer taraftan 2018’de birçok ilki hayata geçirdik. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin temeli atıldı, TANAP projesini işletmeye aldık. Ayrıca, 81 ilimizin de doğal gaz arzını tamamladık. Akdeniz’de derin deniz sondajına başladık. Önümüzdeki ayın ortalarında ikinci sondaj gemisini de Akdeniz’e getireceğiz. Yılda ikişer sondaj ile hidrokarbon rezervlerini ülkemize kazandırmak için elimizden geleni yapacağız.”

Vizyon toplantısı kapsamında Toronto York Üniversitesi’nden Dr. Dirk Matten ‘Dünyada Maden Trendi ve Yatırım Yönelimleri’ başlıklı bir sunum yaparak Türkiye’nin madencilik vizyonunun gelişmesine düşünceleriyle katkı sağladı. Stratejik İletişim Danışmanı Sevda Güner ise ‘Madenlerde Kamuoyu Algısı, Sosyal Rıza Üretimi’ başlıklı sunumu ile ülkemizdeki sözde çevreci eylemler aracılığı ile madenciliğin ve ekonominin hedef alınması karşısında sektörümüzün yerel paydaşlar ile iletişiminin ve halkla ilişkilerin ne kadar önemli olduğu konusunda önerilerini aktardı.

Yapılan sunumların ardından iki ayrı önemli panel de gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Şeref Oğuz’un üstendiği ‘Madenlerde Finans ve Yatırım Yönetimi; Türkiye ve Dünya’ konulu ilk panelde, BDDK Başkan Yardımcısı Muhammed Salim Ağan, SPK Muhasebe Standartları Daire Başkanı Uğur Yaylaönü, Türk EXIMBANK Genel Müdürü Adnan Yıldırım, UMREK Başkan Yardımcısı Mesut Soylu ve Nurol Bank Genel Müdür Yardımcısı Murat Çimen konuşmacı olarak yer aldı.

Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde gerçekleşen ‘Madenlerde Çevre ve İletişim; Türkiye ve Dünya’ başlıklı ikinci panelinde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdür Yrd. Kemal Dağ, Türkiye Madenciler Derneği Çevre Koordinatörü Prof. Dr. Caner Zanbak, Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel ve Maden Jeologları Derneği Başkanı Ahmet Şentürk katılımcılarla bilgi birikimlerini paylaştı.

Toplantı sonundan düzenlenen Maden Sektörü Ödül Töreni’nde ise 13 farklı kategoride 38 firmaya ödül verildi.

 • En Fazla İhracat Ödülü: 1. Eti Maden, 2. Ekom-Eczacıbaşı, 3. Eti Krom
 • Çevre Ödülü: 1. Koza Altın, 2. Kale Maden, 3. Limak Çimento
 • Ar-Ge Ödülü: 1. Deba Maden, 2. Boren, 3.Medcem.
 • İstihdam Ödülü: 1. İmbat Maden, 2. Park Teknik-Ciner Grubu, 3. Çelikler (Orhaneli Tunçbilek)
 • Teknoloji Ödülü: 1. Tümad, 2. Ciner Grubu, 3. Simge (Agrega)
 • Güvenlik Ödülü 1. Erdemir, 2. Çiftay, 3. Alimoğlu,
 • İletişim Ödülü 1. Çayeli Bakır, 2. Kaltun Madencilik, 3. Dedeman Madencilik
 • En çok Kadın İstihdam Eden Firma Ödülü: 1. Esan-Eczacıbaşı, 2. Camiş, 3. Silkar
 • En Büyük Yatırım Ödülü; 1. Eti Bakır (Mazıdağı), 2. Anagold, 3. Yıldırım Holding
 • En Fazla Devlet Hakkı Ödeyen Maddenler Ödülü: 1. TKİ, 2. Eti Maden, 3. Tüprag, Esan, Koza ve Etibakır
 • En İyi Proje Finans Ödülü: Acacia Madencilik
 • En iyi Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Fayda Ödülü; Tüprag
 • Yurt dışından Ödül Getiren En İyi Proje Finansman Ödülü: Tümad
 • Maden Sektörüne Emek ve Katkı Akademisyen Ödülleri ise Prof. Dr. Atiye Tuğrul (Cerrahpaşa Üni.), Prof. Dr. Hanifi Çopur (İTÜ) ve Prof. Dr. Bahtiyar Ünver’e (Hacettepe Üni.) takdim edildi.
Copyright @ Madencilik Türkiye Dergisi

UYARI

Bu haber bir “Madencilik Türkiye Dergisi” haberidir. Her Hakkı Mayeb Ltd.’ye ait olup izinsiz olarak kopyalanıp yayınlanması suçtur ve yasaktır. Kaynak gösterilmeden kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır. Kaynak gösterilerek kullanılmak istenmesi halinde “Bu haber/makale Madencilik Türkiye Dergisi’nden alınmıştır” ibaresi ile birlikte haberin linki verilmeli, link de web sitemize yönlendirilmelidir.

Epiroc
Önceki İçerikNimaş AŞ Madencilik İçin Lazım Olan Finansmanı Uluslararası Piyasada Bulmayı Hedefliyor
Sonraki İçerikTürkiye Altın Madenciliğinde EBRD Çerçevesindeki İlk Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı