9 Temmuz 2018 Tarihli ve 30473 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 703 numaralı KHK ile Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü aynı çatı altında birleştirilerek tek bir genel müdürlük haline geldi. T.C. Enerji Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösterecek yeni genel müdürlüğün ismi ise “Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü” (MAPEG) oldu.

703 numaralık KHK’de madencilik sektörüyle ilgili diğer değişiklikler şu şekilde oldu:

3213 sayılı Maden Kanunu’nun 35’inci maddesi ikinci fıkrasında yer alan “Madencilik faaliyetlerinin incelenmesi ve denetimleri için görevlendirilen personele 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre hak ettikleri gündeliklerin iki katı tutarında gündelik ödenir.” cümlesinin sonuna “Bu tutar, üç katına kadar Cumhurbaşkanınca artırılabilir” cümlesi eklendi.

3213 sayılı Maden Kanunu’nun 47’inci maddesi altıncı fıkrasının ilk cümlesinden sonra (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından arama ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak üzere memuriyet mahalli dışında görevlendirilen personele Harcırah Kanununun 50’nci maddesi ile ilişkilendirilmeksizin, her yıl Bütçe Kanunu ile belirlenen gündelik harcırah miktarının iki katı tutarında, Harcırah Kanunu hükümlerine göre gündelik ödenir.) “Bu tutar, üç katına kadar Cumhurbaşkanınca artırılabilir” cümlesi eklendi.

Konuyla ilgili detayların yer aldığı Resmi Gazete’ye buradan ulaşabilirsiniz.

Önceki İçerikOrman Kanunu’nun Uygulama Yönetmeliğinde Madencilik Sektörünü İlgilendiren Değişiklikler Yapıldı
Sonraki İçerikCumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin İlk Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Oldu