Yazar: Halim Demirkan
Yayıncı: Mayeb Basın Yayın İnsan Kaynakları Ltd. Şti.
Yayın Tarihi: 2017
İçerik:

UMREK, 7 Eylül 2016 tarih ve 29824 numaralı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, 6745 Sayılı, “Yatırımların Proje Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair” Torba Kanununun 38. Maddesi ile ve 3213 Sayılı Maden Kanunu’na Ek.14 Maddenin eklenmesine dayanmaktadır.

Maden sahalarında yapılan arama ve işletme faaliyetlerinin uluslararası standartlara uygun raporlanması ve bunların doğru, güvenilir ve şeffaf olmasını sağlamak amacı ile kısa adı UMREK olan “Ulusal Madenlerde Rezerv ve Kaynak Raporlama Komisyonu” kurulacaktır.

Uluslararası emtia ticaretinin artması ve küreselleşme sonucu madencilik yatırımları da daha fazla uluslararası yatırımların konusu olmuştur. Bu nedenle, dünyada maden yatırımı ile ilgili tüm taraflarca kabul görecek bir arama/kaynak/rezerv standartlaşması zorunluluğu doğmuştur. Birbirinden çok az farklılıklar içeren standartlar (JORC, PERC, NI43-101 vb.) böyle oluşmuş ve bunlar da CRIRSCO adlı bir organizasyon altında toplanmıştır.

UMREK’in amacı, Türkiye’yi bu standartlara kavuşturmaktır. UMREK ile maden arama, araştırma ve üretimi esnasında elde edilen verilerin, uluslararası standartlara uygun akredite laboratuvarlarda analiz ve testleri yapılan numunelerin yetkin elemanlar (QP/CP) tarafından raporlanması sağlanacaktır. Raporların açık, şeffaf ve güvenilir olması ile serbest piyasa koşullarında mühendisler, planlamacılar, madenciler, yatırımcılar ve finans kuruluşları arasında görüş birliği sağlanmış olması amaçlanmaktadır.

UMREK sistemi ile;
• Maden arama ve üretim faaliyetleri sonucu elde edilen verilerin güvenilirliği ve madenciliğin gelişmesi sağlanacaktır.
• Yatırımcılar için maden yatırımlarındaki riskler azaltılmış olacaktır.
• Doğal kaynaklarının değerlendirilmesi, yönetilmesi, arama ve işletilmesinde sağlıklı planlama yapılacaktır.
• Madencilik sektöründe doğru ve güvenilir raporlama ortamı sağlanmış olacaktır.
• Madencilik sektöründe çalışan teknik personelin niteliklerinin sınıflandırılması, eğitim ve gelişimi sağlanacaktır.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından konunun tüm paydaşlarının bilgilendirilmesi ve dünya standartlarında sistem kurulmasını sağlamak üzere, konusunda uzman yerli ve yabancı kişilerin, sektör temsilcilerinin katılımı ile 26-27 Ocak 2017 tarihlerinde Ankara’da bir UMREK Çalıştayı düzenlenmiştir.

Çalıştay sunumları, tüm tarafların görüşlerini sektöre aktarmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. UMREK için düzenlenen internet sitesinde sunumların metinleri bulunmaktadır.

Ancak sunum slaytlarının, konuşmacıların sözlü ifadelerini ve detayları tam olarak yansıtmadığı düşünülmektedir. Bu nedenle, sunumlar esnasında yazar tarafından tutulan notlar düzenlenmiş ve sunum metinleri ile beraber, konuşmacıların onayı ile bu yayın hazırlanmıştır.

Bu derleme, ülkemizin yer altı kaynaklarının değerlendirilmesinde bir çığır açacak olan UMREK çalışmaları hakkında madencilik kamuoyunu bilgilendirmek amacı ile ‘Madencilik Türkiye Dergisi’nin eki olarak sektöre sunulmuştur.

UMREK Calistay Notları kitabını okumak için tıklayın 

UYARI

Bu haber bir “Madencilik Türkiye Dergisi” haberidir. Her Hakkı Mayeb Ltd.’ye ait olup izinsiz olarak kopyalanıp yayınlanması suçtur ve yasaktır. Kaynak gösterilmeden kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır. Kaynak gösterilerek kullanılmak istenmesi halinde “Bu haber/makale Madencilik Türkiye Dergisi’nden alınmıştır” ibaresi ile birlikte haberin linki verilmeli, link de web sitemize yönlendirilmelidir.

Epiroc
Önceki İçerikMadencilik Türkiye Dergisi’nin 60. Sayısı Çıktı
Sonraki İçerikMadencilik Türkiye Dergisi’nin 61. Sayısı Çıktı