Yerbilimleri, Maden ve Metalürji Profesyonelleri Birliği (YERMAM) özellikle 2020 yılında girdiği değişim süreci sonucunda aktivitelerini arttırarak çalışmalarını sürdürüyor. Yeni ofisinde, yönetim kurulundaki iki değişiklikle çalışmalarınıza hız veren kuruluş, özellikle ülkemizde gerekli şartları sağlayan sektör uzmanlarının UMREK ‘Yetkin Kişi’ olabilmesine yardımcı olmaya ve bu kişilerin sayılarının artmasıyla sektörümüze katkı sağlamaya çalışıyor. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Halim Demirkan ile YERMAM’ın yapısı, gerçekleştirdiği çalışmalar ve gelecekteki hedefleri hakkında görüştük.”

YERMAM amaç ve çalışmaları hakkında kısaca bilgi verip kurulduğu günden bugüne gerçekleştirdiği çalışmalardan bahsedebilir misiniz?

Yerbilimleri, Maden ve Metalürji Profesyonelleri Birliği (YERMAM), ekonomik ve teknik alanlarda iş birliklerini geliştirmek ve bu konularda bilgi, görgü ve teknoloji paylaşımı amacıyla; yerbilimleri, madencilik ve metalürji alanında faaliyet gösteren yurtiçi ve yurtdışı profesyonelleri bir araya getirmek, üyeleri arasında iş birliğini geliştirmek ve UMREK ile iş birliği yapmak üzere 2017 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Ulusal, özel, bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir Sivil Toplum Kuruluşu olan YERMAM’ın üye, profesyonel üye, onursal üye ve kurumsal üye statüleri bulunmaktadır.

YERMAM, başta üyeleri olmak üzere, yerbilimleri, maden ve metalurji profesyonellerinin, CRIRSCO ve UMREK standartları göz önünde bulundurularak sürekli mesleki gelişimleri ile ilgili eğitim ve diğer gerekli çabaları göstermek üzere yapılandırılmıştır.

Yanlış anlamaları önlemek için bu arada bir açıklama yapma gereği duyuyorum: Çünkü ismimizde bulunan metalürji kelimesi, Türkçe’deki izabe kavramı ile karıştırılmaktadır. Kurucularımız, bu ibareyi İngilizce’deki cevher hazırlama ve cevher zenginleştirme anlamına gelen kelime olarak kullanmışlardır.

Eğitimlerimiz, UMREK ve diğer CRIRSCO uyumlu kodları, maden arama, veri tabanı yönetimi, maden kaynak ve rezerv tahmini, kalite güvence/kalite kontrol, etik, maden hukuku, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, halkla ilişkiler, sektördeki en iyi uygulamalar ve güncel teknik konulardaki gelişmelerin de dahil olduğu madencilik sektörünü ilgilendiren birçok konuyu içerecektir. Rezerv tahmini, üç boyutlu modellemeden başlayarak, üretimin tüm aşamalarını, izabeden önceki cevher hazırlama ve zenginleştirmeyi, ocak kapatmaya kadar ki tüm süreçleri değerlendirmeyi gerektirmektedir.

YERMAM’ın üye olduğu kuruluşlar ve iş birlikleri hakkında bilgi verir misiniz?

Kuruluş kararımızda olan, “UMREK ile iş birliği yapmak üzere” tabiri, CRIRSCO standartlarında, UMREK tarafından tanınmış olmaktır. UMREK, uluslararası bağımsız bir organizasyon olan CRIRSCO çatısı altında faaliyet göstermektedir. UMREK Yetkin Kişiliği unvanı, YERMAM profesyonel üyeleri arasından uygun yetkinliğe sahip olanlara UMREK tarafından verilmektedir. “Yetkin Kişiler”in (YK) imzası olan; arama, veri tabanı yönetimi, kaynak ve rezerv tahminleri, bunların dayanak teşkil ettiği fizibilite ve proje çalışmaları, finans kurumları, yatırımcılar ve sermaye piyasaları tarafından kabul görecektir. Son günlerde gündemde olan mevzuat değişikliği çalışmalarına göre, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) de UMREK koduna göre hazırlamış raporları tercih edeceği anlaşılmaktadır. Böylelikle Türkiye profesyonellerinin küresel yerbilimleri ve madencilik camiasına entegrasyonu sağlanacaktır.

Bilindiği gibi, Maden Jeologları Derneği (MJD) ile de ortak olarak eğitim programları yürütmekteyiz. Bunlar MJD ile YERMAM yönetim kurulu başkanlarının Nisan 2018 tarihinde imzaladığı iş birliği protokolüne dayanıyor. MJD’nin yapısı gereği, doğal olarak jeoloji ağırlıklı, arama, veri tabanı yönetimi ve kaynak tahmini ile ilgili eğitimleri içeriyor. Jeolojinin dışındaki uzmanlıkları da ilgilendiren QA/AC eğitimleri olsa da katılım ağırlıklı olarak jeoloji mühendislerinden oluşmakta. Pandemi döneminden önce, ücretli olarak verilen eğitimler, pandemi sonrası internet üzerinden servis sağlayıcı kanalı ile ücretsiz olarak gerçekleşti. İnternet üzerinden verilen eğitimlerde, abonelik üst sınırı olan 100 sayısının hemen her eğitimde zorlandığı görüldü. Bunlara YERMAM’ın Ankara ve dışındaki maden mühendisi ve diğer üyeleri de rağbet etti.

Şu aşamada YERMAM’ın uluslararası bağlantıları, T.C. vatandaşı olmayan bireysel üye adayları ve yabancı kurumsal üye adaylarıdır. Onların tecrübelerini YERMAM’a kazandırabilirsek, YERMAM üyelerinin eğitim ve mesleki gelişimlerinde katkılarını sağlayabilirsek, YERMAM’a zenginlik katacaklarını söyleyebiliriz.

Diğer yandan, CRIRSCO’ya üye veya üye adayı ülkelerdeki benzer STK’larla ilişkiler kurulabilir. Bu STK’lar ile deneyimlerimizi paylaşabiliriz. Ancak burada UMREK’in ilişkilerini göz önünde bulundurarak, UMREK ile koordinasyon halinde hareket etmek gerekmektedir. Çünkü işin bir de diplomatik yanı olacaktır. Onu da UMREK ile beraber Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Dışişleri Bakanlığı ile istişare halinde götürmek gerektiğini düşünüyorum.

Yazının devamını buradan okuyabilirsiniz.

UYARI

Bu haber bir “Madencilik Türkiye Dergisi” haberidir. Her Hakkı Mayeb Ltd.’ye ait olup izinsiz olarak kopyalanıp yayınlanması suçtur ve yasaktır. Kaynak gösterilmeden kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır. Kaynak gösterilerek kullanılmak istenmesi halinde “Bu haber/makale Madencilik Türkiye Dergisi’nden alınmıştır” ibaresi ile birlikte haberin linki verilmeli, link de web sitemize yönlendirilmelidir.

Epiroc
Önceki İçerikCSK Madencilik Çin’e Boksit İhraç Edecek
Sonraki İçerikEti Maden Sivrihisar NTE Sahasına 581 Milyon Lira Yatırım Yapacak