İnsan sağlığının ve çevrenin korunması amacıyla zararlı maddelerin havaya, suya ve toprağa emisyonlarının önlenmesi veya mümkün olduğunca sınırlandırılması konusunda gerek ulusal gerekse AB seviyesinde mevzuatlar bulunmaktadır. Termik santraller gibi fosil yakıt santralleri ve fosil yakıt yakan diğer endüstriyel tesisler, etkin bir çevre koruması için hazırlanan çevre mevzuatlarına uymak durumundadırlar. Örneğin; baca gazı kükürdünün giderilmesi (FGD), istenen çevre koruması etkinliğine ilişkin önemli hususlardan birisidir.

Baca gazı kükürdünün giderilmesi (FGD) işlemi, kükürt oksitlerin (SOx), baca gazı akışından havaya karışımının önlenmesini sağlayan bir işlemdir. Alkali bir reaktif (kireç, kireçtaşı, amonyak vb.) ile baca gazı arasındaki kimyasal reaksiyonlar, kükürt dioksit gazını kalsiyum sülfite dönüştürür. Kalsiyum sülfit daha sonra kalsiyum sülfat oluşturması amacıyla oksitlendirilebilir.

40 yılı aşkın uzmanlığıyla VALMET, baca gazı kükürt giderme teknolojilerinin lider tedarikçisi ve geliştiricisidir. 1970’lerde kurulmaya başlanan sistemlerden bu yana, dünya çapında çok sayıda enerji santrali günümüzde de VALMET‘in baca gazı kükürt giderme (FGD) teknolojisinden verimli, ekonomik ve güvenilir bir şekilde yararlanmayı sürdürmektedir.

Yaş kireçtaşı bazlı FGD sisteminin başlıca avantajları aşağıdaki gibidir:

  1. Kireçtaşı sorbentinin düşük maliyeti sayesinde yarı kuru prosese kıyasla daha düşük yatırım maliyetleri elde edilir.
  2. Atık üründen yüksek kaliteli alçı üretimi yapılarak hem bertaraf maliyeti, hem de ekolojik riskler minimum seviyeye indirilir.
  3. Geniş çaptaki enerji santrallerine uygulanabilir boyut aralığı ile atık su üretilmeyecek şekilde tasarlanabilir.
  4. İsteğe bağlı olarak, geniş reaktif seçimi imkanı ile civa ve NOx bileşenlerinin tamamının uzaklaştırılması sağlanır.
  5. Sistemin uçucu küller üzerinde hiçbir etkisi yoktur ve uzun ömürlüdür.

Yazının devamı Madencilik Türkiye Dergisi 97. sayı 42. sayfadadır.

Yazının devamını buradan okuyabilirsiniz.

UYARI

Bu haber bir “Madencilik Türkiye Dergisi” haberidir. Her Hakkı Mayeb Ltd.’ye ait olup izinsiz olarak kopyalanıp yayınlanması suçtur ve yasaktır. Kaynak gösterilmeden kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır. Kaynak gösterilerek kullanılmak istenmesi halinde “Bu haber/makale Madencilik Türkiye Dergisi’nden alınmıştır” ibaresi ile birlikte haberin linki verilmeli, link de web sitemize yönlendirilmelidir.