CVK Madencilik ilk çeyrekte (01.01.2023 – 31.03.2023 tarihleri arasında) 60 milyon 130 bin lira net dönem kârı elde ettiğini duyurdu.

CVK Madencilik kendi maden ruhsatları üzerinde konsantre ve parça kromit cevheri ile konsantre kurşun, çinko, bakır, gümüş metal ürünlerini üreten ve tamamını kendi ihraç eden bir şirket olarak ön plana çıkarken, yine kendi uhdesindeki ve iş geliştirmeye yönelik potansiyeli yüksek ruhsat sahalarında arama ve etüt çalışmalarına devam ediyor.

Şirketin verdiği bilgilere göre güncel arama ve üretim faaliyetleri şu şekildedir:

Kalkım’da Yeni Atık Havuzu İnşası Sürüyor

Şirketin Çanakkale ili Yenice ilçesinde faaliyet gösteren kurşun – çinko madeni üretime devam etmektedir. İşletmede yıllık 300.000 ton besleme kapasiteli kurşun – çinko flotasyon tesisi bulunurken Yenice ilçesi Kalkım Beldesi’nde kurulan tesis, modern şartlar altında ileri teknoloji ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Şirketin, Çanakkale – Yenice – Kalkım’daki mevcut atık havuzunun dolması nedeniyle tüvenan maden üretim faaliyetlerine ara verilmiş olup, buna bağlı olarak yeni atık havuzu yapımı için 18.01.2022 tarihinde ÇED başvuru yapılmış ve buna paralel olarak 22.02.2022 tarihinde Halkın Katılım Toplantısı yapılmış olumlu kurum görüşleri alınmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısının 2023/Nisan ayı içerisinde yapılması beklenmektedir. ÇED olumlu raporu alınması sonrasında atık havuzu inşaatına ivedilikle başlanılıp, 2024 yılı sonunda bitirilmesi ve 2025 yılının ilk çeyreğinde maden üretim faaliyetlerine tekrar başlanılması planlanmaktadır.

Şirket, Çanakkale-Yenice – Kalkım bölgesinde bulunan IR-7077 numaralı ruhsat sahasında tüvenan kurşun çinko cevheri üretimi için Delen Maden AŞ ile rödovans modeli işletme yapısı oluşturulmuştur.

Şirket, SMB madencilik ile İzmir-Bayındır bölgesinde bulunan IR-87500 numaralı ruhsat sahasında tüvenan kurşun-çinko cevheri üretimi için rödovans modeli işletme yapısı oluşturmuş, bu işletmede üretilen cevher Çanakkale-Yenice – Kalkım bölgesinde bulunan flotasyon tesisine taşınarak işlenmektedir. Atık havuzu kapasitesi dolduğu için yeni atık havuz yapılana kadar bu bölgedeki üretime ara verilmiştir.

Krom Üretimi Devam Ediyor

Şirket, Eylül 2020’de ülkemizde krom madeni üretimi yapan Hayri Ögelman Madencilik’in önce %86,20’lik hissesini satın almış ardından Aralık 2022 tarihinde ise Hayri Ögelman Madencilik’in %10 hissesine sahip Daxport Internatıonal Limited firmasının hisselerin tamamını satın alarak şirketin %96,21 hissesini (%96,21 CVK Maden ve %3,79 Hüseyin Çevik) uhdesine geçirmiştir.

Şirketin bağlı ortaklığı olan Hayri Ögelman Madencilik, SMB Madencilik ile Bursa-Harmancık bölgesinde bulunan IR-45193 numaralı ruhsat sahasının bazı alanlarında krom madeni üretimi için rödovans sözleşmesi yapmıştır.

Şirketin bağlı ortaklığı Hayri Ögelman’ın Bursa-Harmancık’taki krom madeninde üretimin çok büyük bir kısmını oluşturan yüksek tenorlü krom cevheri herhangi işlemden geçmeden direkt olarak ihraç edilmektedir. Düşük tenörlü krom cevheri ise krom zenginleştirme (konsantre) tesisinde işlenerek, tenörü yükseltilmekte ve satılabilir hale getirilmektedir. Mevcut üretim alanlarında düşük tenörlü cevher tonajının az olması nedeniyle, düşük tenörlü cevherler biriktirilmekte ve kapalı olan krom zenginleştirme (konsantre) tesisinin tesis besleme kapasitesine ulaşıldığında 2023 yılı Mayıs/Haziran aylarında tekrar faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır. Aynı zamanda düşük tenörlü cevher üretiminin artırılması için yeni üretim alanları planlanmış, izin başvuruları yapılmıştır. Krom zenginleştirme tesisinin sürekli olarak çalıştırılması hedeflenmektedir.

2025 Yılında İlk Altının Üretilmesi Hedefleniyor

Şirketin Balıkesir-İvrindi bölgesinde devam eden arama çalışmalarının yanı sıra Balıkesir-Sarıalan bölgesinde kısmi rezerv tespiti tamamlanmış altın ve gümüş madeni lisansı bulunmaktadır. Altın faaliyetleri ile ilgili resmi yükümlülükler yerine getirilmiş, yatırımlara başlanmış olup, yakın gelecekte altın üretim için işlemenin faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır.

Şirket’in Balıkesir-Sarıalan bölgesinde bulunan altın madeni üretimi için gerekli olan, Maden ÇED Olumlu Raporu ve üretim tesisinin yapımı ve çalıştırılması için gerekli olan Tesis ÇED Olumlu Raporu 2022 yılı içerisinde alınmıştır. Şirket’in sicil 200903319 maden ruhsat numaralı Sarıalan Altın Madeni Projesi bünyesinde proje ilk dönem yatırımları çerçevesinde yönetim binası, personel yemekhane ve yatakhane binalarını da kapsayan ana kampüs alanı inşa edilmeye başlanmıştır. 2024 yılı sonuna kadar atık havuzu ve üretim tesislerinin tamamlanması ve 2025 yılı içerisinde ilk üretimin başlaması akabinde yıllar itibari ile üretimin artırılarak devam etmesi planlanmaktadır. 2025 yılı için 10.000 ons, 2026 yılı için 20.000 ons ve 2027 yılı için 30.000 ons altın üretimi planlanmaktadır.

Maden Yönetmeliği’nin 101/1. maddesine istinaden; Şirket’e ait bazı ruhsat alanlarında, madencilik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla üçüncü taraflarla rödovans sözleşmeleri imzalanmıştır.

 

 

UYARI

Bu haber bir “Madencilik Türkiye Dergisi” haberidir. Her Hakkı Mayeb Ltd.’ye ait olup izinsiz olarak kopyalanıp yayınlanması suçtur ve yasaktır. Kaynak gösterilmeden kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır. Kaynak gösterilerek kullanılmak istenmesi halinde “Bu haber/makale Madencilik Türkiye Dergisi’nden alınmıştır” ibaresi ile birlikte haberin linki verilmeli, link de web sitemize yönlendirilmelidir.

Epiroc
Önceki İçerikSoma Maden Kazasının 9. Yıldönümü
Sonraki İçerikKoza Altın İlk Çeyrekte 49.808 Ons Altın Üretti
Bilgi-İşlem Destek, İletişim / Madencilik Türkiye Dergisi