Koza Altın, Kaymaz Altın Madeni üçüncü maden atığı depolama tesisi projesinin ÇED olumlu kararının Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere iptal edildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “10.05.2024 tarihli KAP açıklaması ile Kaymaz Altın Madeni 3.MADT (Maden Atığı Depolama Tesisi) ve Kızılağıl Sahası Kapasite Artışı Projesi’ne ilişkin olarak verilen ÇED olumlu kararının iptali talebiyle açılan Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’nin 2023/858 E. sayılı dosyasında, ÇED olumlu kararının yürütmesinin durdurulmasına hükmedildiği açıklanmıştı.

Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’nin 2023/858 E., 2024/651 K. sayılı kararı ile; “ÇED Yönetmeliği’nin Ek-1 listesine tabi olan söz konusu projeler için tek ÇED başvuru dosyası hazırlanıp davalı idareye başvurularak bu projelerin çevresel etkilerinin kümülatif olarak ve aynı ÇED sürecinde değerlendirilmesi gerekirken, entegre bir projenin tüm etkilerinin bir bütün olarak en başta değerlendirilmesi ve alınacak tedbirlerin de ona göre belirlenmesi olanağının ortadan kaldırılmasına sebebiyet verecek şekilde, entegre projenin parçalara ayrılması suretiyle, müdahil şirket tarafından Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Serçiler ve Terziler köyleri civarında kurulması planlanan Altın-Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesi Projesinden ayrı planlanan dava konusu Kaymaz Altın ve Gümüş Madeni Üçüncü Kapasite Artışı ile İlave Maden Atık Depolama Tesisi (Madt-3) Projesi ile ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca verilen 15/08/2023 tarih ve 7210 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı’nda” hukuka uygunluk bulunmadığı değerlendirilmiş ve Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir. İlgili karar kesinleşmemiş olup yargılama devam etmektedir.”

UYARI

Bu haber bir “Madencilik Türkiye Dergisi” haberidir. Her Hakkı Mayeb Ltd.’ye ait olup izinsiz olarak kopyalanıp yayınlanması suçtur ve yasaktır. Kaynak gösterilmeden kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır. Kaynak gösterilerek kullanılmak istenmesi halinde “Bu haber/makale Madencilik Türkiye Dergisi’nden alınmıştır” ibaresi ile birlikte haberin linki verilmeli, link de web sitemize yönlendirilmelidir.

Epiroc
Önceki İçerikNetcad, Akıllı Maden Çözümleri ile Kazakistan’da…
Sonraki İçerikMaden Sektöründen İlk 6 Ayda 2,8 Milyar Dolarlık İhracat