Koza Altın İşletmeleri tarafından KAP’a yapılan açıklamada şirketin Çanakkale sınırları içerisinde yer alan Karapınar Projesi’ne ait maden kaynak tahmini sonuçlarını paylaştı. Şirket yetkililerinden edinilen bilgilere göre 31 Aralık 2019 tarihi itibari ile tamamlanan çalışmalar kapsamında hazırlanan rapor Türkiye’nin UMREK koduna uygun hazırlanan ilk maden arama ve kaynak tahmini raporu oldu.

Yapılan açıklamada maden kaynak tahmininin Koza Altın İşletmeleri bünyesinde çalışan ve aynı zamanda YERMAM Profesyonel üyeleri olan “Yetkin Kişi” ünvanlı uzmanlar tarafından, Türkiye’ye ait “Ulusal Kaynak ve Rezerv Raporlama Komitesi”’ (UMREK Kodu) ile uyumlu olarak hazırlandığına dikkat çekilirken, kaynak tahmininin aynı zamanda yabancı bir danışmanlık şirketi tarafından incelenerek Avusturalya’ya ait “Arama Sonuçları ve Maden Kaynakları Raporlama Yönetmeliği ”ne (JORC Kodu) göre de onaylandığı kaydedildi.

Çanakkale’nin 18 km güneydoğusunda yer alan Karapınar Projesi, aynı isimli köyün kuzeyi boyunca yaklaşık 1881 hektar büyüklüğünde ki 201001197 numaralı ruhsat içerisinde yer almakta ve ruhsat süresi 7 Mayıs 2022 ye kadar devam etmektedir. Projenin ÇED raporu ise 15.08.2017 tarihinde onaylanmıştır.

Koza, 2007 yılında ihale sonucu aldığı Karapınar ruhsat alanının daha önceki yıllarda yabancı arama şirketleri tarafından çalışıldığını ifade ederken eski yer altı işletmelerinin haritalandığını ancak önceki çalışmalara ait hiçbir tarihi kaynak ve rezerv tespit edilmediğini belirtti.

Şirket aynı zamanda projenin jeolojisi ve keşfedilen mineralizasyonlar hakkında da bilgi verdi. Batı Anadolu’da Biga yarımadası içerisinde Çanakkale il sınırları içerisinde yer Karapınar Projesi’nde cevherleşme Permiyen yaşlı kalkşist ve mermerlerden oluşan Çamlıca grubu kayaların içerisinde yer almaktadır. Denizgören ofiyolitik kayaçları Ovacık bindirme fayıyla metamorfikleri üzerlemiştir. Okyanus ortası yırtılma ile ilişkili ofiyolitik kayaçlar Kretase dönemindeki dalma batmaya bağlı olarak kıtaya itilmiştir.

Karapınar projesi jeoloji, alterasyon ve mineralizasyon tipi, doku ve mineral birlikteliğine bağlı olarak epitermal düşük sülfidasyon tip Au-Ag cevherleşmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu cevherleşme kuvars damar ve breşi, silisleşme ve stokvörk kuvarslara bağlı olarak gelişmiştir. Ana mineralizasyon metamorfikler içerisinde K20°-25°D doğrultusu boyunca yaklaşık 4,5 km uzanmaktadır. Ana zonun ortasında D-B uzanımlı 500 metre uzunluğunda başka bir kuvars damar ve breşi yer almaktadır. Başka bir mineralizasyon ise K30°-35°D doğrultulu olarak, metamorfik-ultramafik kontağında yaklaşık 3km boyunca takip edilmektedir. Rapora konu olan kaynağın ortaya konduğu cevherleşme ana mineralizasyonun kuzey ucunda volkanik-metamorfik dokanağında kuvars damar/damar breşi ve stokvörk damarlar şeklindedir. Bu cevherleşme kuvars damar ve breşi, bantlı dokuda kuvars ve kalsedonik kuvarslarla temsil edilmektedir. Jeokimyasal değerlendirmelerde arsenik, antimuan, altın ve gümüş anomalileri ile dikkat çekmektedir ve epitermal sistemin üst kotlarını temsil ettiği düşünülmektedir.

Projede karotlu sondaj programına 2018 yılında başlayan Koza Altın 2019 yılı sonunda ilk etap çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar kapsamında 25 – 100 metre arasında değişen aralıklarla toplam 61 noktada 20.031,2 metrelik sondaj gerçekleştirilirken, %80 -100 verim ile elde edilen karotlardan 12,380 adet numune alınmış ve analiz amacı ile laboratuvarlara gönderildi. Şirket arama ve sondaj programını 2020 yılı boyunca da devam ettirmeyi hedefliyor.

31 Aralık 2019 tarihi itibari ile tamamlanan maden kaynak tahmini Koza Altın Maden Jeoloji ve Modelleme Bölümü tarafından kırk adet sondajdan alınan toplamda 4,656 karot numunesi kullanılarak gerçekleştirilmiş ve kaynak tahmini sonucu iki mineralize zon modellenmiştir. Bu modele göre tanımlanan maden kaynağı optimize edilmiş taslak ocak içerisinde yer alıp farklı metalürjik zonlardan dolayı geçiş zonu için 0.2 g/t Au ve sülfit zonu için 0.43 g/t Au eşik tenörüne göre değerlendirilmiştir. Eşik değeri hesaplamasında Altın fiyatı 1,500 USD/ons, cevher zenginleştirme maliyeti 4.98 USD/t ve altın geri kazanım oranı geçiş zonu için %65 sülfit zonu için %30 olarak alınmıştır. Yıl sonu itibari ile Karapınar Projesinde tahmin edilen maden kaynağı iki farlı zon için toplam 1.16 g/t altın tenörlü 9,6 milyon ton mineralize kayaç olurken hesaplanan altın içeriği yaklaşık olarak 358 bin ons olarak aktarıldı.

Konuyla ilgili raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

UYARI

Bu haber bir “Madencilik Türkiye Dergisi” haberidir. Her Hakkı Mayeb Ltd.’ye ait olup izinsiz olarak kopyalanıp yayınlanması suçtur ve yasaktır. Kaynak gösterilmeden kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır. Kaynak gösterilerek kullanılmak istenmesi halinde “Bu haber/makale Madencilik Türkiye Dergisi’nden alınmıştır” ibaresi ile birlikte haberin linki verilmeli, link de web sitemize yönlendirilmelidir.

Epiroc
Önceki İçerikÇin Pazarında Vergi Sıfıra İndi, Doğal Taşta Beklenti Arttı
Sonraki İçerikMadenlerde Devlet Hakkı Alacakları İçin Tecil ve Taksitlendirme Yapılabilecek