Av. Cemal Yeşilyurt

Elektrik Piyasası Yasası ile Bazı Yasalarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7257 sayılı Yasa, 25.11.2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiş, 02.12.2020 gün 31322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

7257 sayılı Yasa ile 3213 sayılı Maden Yasası’nın; 13., 24., Ek-1 ve Ek-15’inci maddelerine değişiklikler getirilmiştir.

7257 sayılı Yasa’nın genel gerekçesinde; 3213 sayılı Maden Yasası’nda yapılan değişiklikler ile ruhsat temdit başvurularında idareden kaynaklanan değerlendirme süresinde gecikme halinde işletmenin faaliyetine devam edebilmesine imkan sağlanması, maden işletmecisinden 6183 sayılı Yasa’nın 22/A bendi kapsamında 18 ayrı konuda talep edilen borcu yoktur belgesinin maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, süresinin uzatılması, devir ve intikalleri ile çevreyle uyum bedeli iadelerine ilişkin müracaatlar dışında aranmaması yönünde düzenleme yapılarak madencilik sektörünün muhatap olduğu bürokratik süreçlerin azaltılması amaçlanmaktadır, denilmiştir. Genel gerekçede böyle denilse de 22/A belgesi yine zorunlu olarak istenmekte sadece zaman açısından bir iyileştirme yapılmakta ve bu iyileştirme de yüklü bir idari para cezası ile kapatılmaktadır.

I-13’üncü madde değişikliklerine bakıldığında, maddenin birinci fıkrası beşinci cümlesinde; “Ruhsat bedelinin her yıl Ocak ayının sonuna kadar tamamının yatırılmaması halinde yatırılmayan kısmının iki katı ruhsat bedeli olarak her yıl Haziran ayının son gününe kadar yatırılması zorunludur, aksi halde ruhsat iptal edilir.” cümlesi,

“Ruhsat bedelinin tamamının Ocak ayının sonuna kadar yatırılmaması halinde yatırılmayan kısmın o yıl Haziran ayının son gününe kadar 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında artırılarak ruhsat bedeli olarak yatırılması zorunludur, aksi halde ruhsat iptal edilir.” şekline getirilmiştir.

Ruhsat bedelinin Ocak ayı son gününe kadar tamamının ya da bir kısmının yatırılmaması halinde yatırılmayan kısmın iki katı ruhsat bedelinin Haziran ayı son gününe kadar yatırılması gerekmekte aksi takdirde ruhsat iptali gerçekleşmekteydi. Getirilen değişiklik ile ruhsat bedelinin Ocak ayının sonuna kadar tamamının ya da bir kısmının yatırılmaması halinde yatırılmayan kısmın o yıl Haziran ayının sonuna kadar gecikme zammı alınarak yatırılması aksi takdirde ruhsatın iptali öngörülmektedir. Kısaca iki kat ruhsat bedeli yerine gecikme zammı getirilmiştir. Maden Yasası’ndan teminat ve harç çıkarılarak bunların yerini ruhsat bedeli almıştır. Maden ruhsatlarında yıllık harçlar artırılarak ya da Devlet hakkı oranlarında değişiklik yapılarak aynı amaca ulaşılabilirdi. Şimdi idarede çalışan biri Ocak ayında yatırılan ruhsat bedelinin tam yatırılıp yatırılmadığına bakacak, eksik yatmışsa gecikme zammı uygulamasına geçecektir. Madenlerin kontrol ve denetimi ile ilgilenen idarenin böyle işlemlerle uğraşması kanımca sadece bürokrasi ve iş yükünü artırır. Ve idareyi asli işini yapmaktan alıkoyar.

Yazının devamını buradan okuyabilirsiniz.

UYARI

Bu haber bir “Madencilik Türkiye Dergisi” haberidir. Her Hakkı Mayeb Ltd.’ye ait olup izinsiz olarak kopyalanıp yayınlanması suçtur ve yasaktır. Kaynak gösterilmeden kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır. Kaynak gösterilerek kullanılmak istenmesi halinde “Bu haber/makale Madencilik Türkiye Dergisi’nden alınmıştır” ibaresi ile birlikte haberin linki verilmeli, link de web sitemize yönlendirilmelidir.

Önceki İçerikBOKELA Filtre Modernizasyonu
Sonraki İçerikTarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin: “Orman İzinleri En Geç 3 Ay İçerisinde Neticelendirilecek”