MİGEM, son dönemde basında çıkan ve bazı STK temsilcileri tarafından dile getirildiği belirtilen taraflı ve gerçek dışı olduğu ifade edilen iddialara karşın bir basın açıklaması yayınladı. Yapılan açıklamada kurumda son yıllarda gerçekleştirilen yeniden yapılanma ile ilgili bilgilere yer verilirken açıklamanın tam metni şu şekilde oldu:

“Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MİGEM) kurumsal ve hukuki yapısı analiz edilmiş, sektörün ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanabilmesi adına, sektörün tüm taraflarıyla güçlü bir istişare süreci başlatılmış, yapılan teknik ve bilimsel çalışmalar sonucunda da kurum içerisinde yeniden yapılanmaya gidilmiştir. Bu yeni yapılanma sürecinde Denetim, Eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği, Maden Kanunu, Mevzuatlar ve Personel Rejimi gibi birçok alanda çağın gerektirdiği standartlara ulaşmak adına önemli adımlar atılmıştır ve atılmaya da devam etmektedir.

Bu bağlamda; Yapılan çalışmalar ile hizmet sunumunda minimal @ oranında iyileştirme sağlanarak MİGEM’ de bekleyen yaklaşık 24.000 iş, 2017 Eylül ayı itibariyle sıfıra indirilmiştir.

“İşletme güvenliği sağlanamamış madencilik faaliyetlerine sıfır tolerans” sloganı ile duyurduğumuz yeni modelin hayata geçirilmesi ile “Maden Sahalarında Risk Yönetimi” adı altında yeni bir uygulama başlatılmıştır. Bu uygulama ile maden işletmeleri, barındırdıkları tehlike büyüklüklerine göre “Mavi”, “Sarı” ve “Kırmızı” olmak üzere 3 gruba ayrılmış ve risk büyüklüklerine göre “yılda 1, 2 ve 4 kez” denetlenmeye başlanmıştır. Bu anlayışla 2017 yılı başından 2018 yılı Nisan ayı sonuna kadar 9.497 adet maden ruhsatı denetlenmiştir. Bu denetimlerle, 2017 yılının başından 2018 yılının Nisan ayı sonuna kadar riskli görülen 1.816 adet madenin faaliyetleri, işletme güvenliği sağlanana kadar durdurulmuştur. Bu çalışmaların yürütülmesi sırasında, denetim kalitesini ve sıklığını artırmak amacıyla, 2017 yılı içerisinde alanında uzman ve deneyimli 69 Yeraltı Denetim Uzmanının kurum bünyesinde istihdamı sağlanmıştır. Denetimlerdeki olası subjektifliği en aza indirmek için denetim raporlama sistemi yeni bir formata kavuşturulmuştur. Bunun yanı sıra, Maden Kanununda 23.03.2018 tarihinde yapılan değişiklik ile “Kanun kapsamında işletme izni veya Bakanlıkça şerh edilmiş rödavans sözleşmesi olmaksızın mücavirdeki sahalara taşmalar hariç olmak üzere, maden ocağı açılması, maden üretilmesi veya faaliyetleri durdurulmuş maden sahalarında üretim faaliyetlerinin durdurulmasına sebep olan durumların düzeltilmesi ve/veya işletme güvenliğine yönelik faaliyetlerin dışında üretim faaliyetinde bulunulması fiillerini işleyenlere üç yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası verilir. Bu suçlardan hüküm giyenler, infazın tamamlanmasından itibaren on yıl boyunca madencilik faaliyeti yapamazlar” ibaresi eklenerek kaçak madenlerin ve madencilik kazalarının önüne geçilmesi için büyük bir adım atılmıştır.

Bu çalışmaların yanı sıra, kısa bir zaman içerisinde hayata geçirilecek olan ve MİGEM bünyesindeki tüm bürokratik süreçlerin elektronik ortamda ve şeffaf bir altyapıda yürütülerek, iş akışının hızlanmasını sağlayacak E-Maden proje çalışmaları, TÜRKSAT ile imzalanan sözleşme sonucunda fiilen başlamıştır. Uluslararası standartlarda, maden kaynak ve rezerv raporlamalarının yapılması, temini ve maden yatırımlarının finansmanına erişiminin kolaylaştırılması amacıyla, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) ve UMREK Yönetmeliği fiilen hizmete girmiştir. Aynı zamanda UMREK’in uluslararası raporlama standartlarının çatı kuruluşu olan CRIRSCO’ya üyelik işlemleri de Mayıs 2018 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

Ayrıca sektörün en büyük ihtiyaçlarından biri olan kaliteli ve güvenli veri sistemini oluşturmak için, özel sektör ve kamunun maden sahalarında yaptığı tüm çalışmalara ait verilerin arşivlenerek, işletme ruhsatı alındıktan sonra MİGEM üzerinden yatırımcıların hizmetine sunacak olan Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası (TÜVEK) ve TÜVEK Yönetmeliği yayımlanmış olup, kurulum çalışmaları hızla sürdürülmektedir. TÜVEK ile kurumsal bir hafıza oluşturulacak ve kurumların hafızası kişilerden bağımsız hale getirilecektir.

ETKB, bağlı ve ilgili kuruluşları arasında son dönemlerde gerçekleştirilen personel görevlendirmeleri, kurumların iş yükü ve personelin uzmanlık alanına göre aynı kadro ve özlük haklarıyla yapılan Bakanlık içi düzenlemelerdir.

Yapılan bu çalışmalar ile Maden İşleri Genel Müdürlüğü, çağın gerektirdiği koşullara uyum sağlayacak, kurum hafızasını kişilere bağlı olmaktan çıkartıp, doğru ve güvenilir bilgi ile sektöre yön veren, bünyesinde genç ve dinamik bir çalışma grubu barındıran proaktif bir yapı haline dönüşecektir.

Kurumumuz hedefleri doğrultusunda; madencilik sektörünü modern dünyanın gerektirdiği standartlara taşımak ve sektörün Gayri Safi Milli Hasıla içerisindeki payını artırmak amacıyla yeniden yapılandırma ve dönüşüm programını devam ettirerek, işletme güvenliği sağlanamamış madencilik faaliyetlerine sıfır tolerans prensibini, istihdam ettiği ve edeceği uzman kadrolarla sürdürmeye devam edecektir.

Kuruluşundan günümüze kadar, en büyük modernleşme adımlarını atan kurumumuz ile ilgili yanlı, gerçek dışı ve mesnetsiz demeçler veren bazı sivil toplum kuruluşları ve basında çıkan benzer haberler nedeniyle Kurumumuz bu açıklamayı yapma gereği duymuştur.

Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur”

Önceki İçerikMaden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayınlandı
Sonraki İçerikSektörün İlk Ekstraktif Metalurji Konferansı Kanada’da Gerçekleştirilecek