Yeşil görmeyen gözler renk zevkinden mahrumdur. Burasını öyle ağaçlandırınız ki, görmeyenler bile yeşillikler arasında olduğunu anlasın.

M. Kemal ATATÜRK1930

 

Bir ekosistem olarak orman, belirli bir kapalılıkta ağaçlar, diğer bitki ve hayvan topluluğu ile topraktaki gözle görünmeyen diğer organizmaların cansız çevreyle belli bir denge içinde karşılıklı olarak birbirleriyle etkileşimde bulunduğu canlı bir sistem ve topluluğudur.

Türkiye ormanlarının tamamına yakını devletin hüküm ve tasarrufu altında olup büyük çoğunluğu Orman Genel Müdürlüğü tarafından idare edilmektedir. Özel mülkiyete ait orman alanı tüm ormanlık alanın binde ikisinden daha azdır (yaklaşık 30 bin hektar).

Orman Genel Müdürlüğü 2020 yılı verilerine göre orman alanlarımız ülke alanımızın %29,4’ünü kaplamakta olup, koru orman alanı 21.656.366 ha. (%94) ve baltalık orman alanı 1.276.634 ha. (%6) olmak üzere toplam 22.933.000 ha. ormanlık alanına sahiptir.

Geçmişten günümüze bakıldığında ülke genelinde bugünkü ormanların, alan ve serveti ile yıllık cari artımlarında sürekli bir artış gözlemlenmektedir. Ülke genelinde 1963-1972 yılları arası dönemde %26,1’i, 1973-1999 yılları arası dönemde %26,7’si, 2000-2004 yılları arası dönemde %27,2’si, 2005-2012 yılları arası dönemde %27,7 ‘si, 2013-2015 yılları arasında 28,6’sı ve 2016-2020 yılları arasında %29,4’ü ormanlık alana sahiptir.

FRA (Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi) raporu Birleşmiş Milletlere bağlı FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) öncülüğünde dünyadaki bütün ülkelerden elde edilen ormancılık alanındaki verilerden derlenen ve her 5 yılda bir yayınlanan rapordur.

Bu rapora göre ormanlık alanımız 2015 yılında 11.715.000 ha. olarak kabul edilirken 2020 yılında 22.220.360 ha. olarak kabul edilmiştir. Bu bilgiler ışığında; ülkemiz FRA 2020 raporuna göre ormanlık alan bakımında 2015 yılında dünyada 46’ncı Sırada yer alırken 2020 yılında 27’nci sırada yer almıştır. Ayrıca FRA 2020 raporunda; 2010-2020 yılları arasında ormanlık alanda yıllık net kazanç bakımından ülkemiz yıllık ortalama 114.000 ha. ormanlık alan artımı ile dünyada 6’ncı Sırada yer almaktadır. Yapılan yoğun ağaçlandırma seferberliği sonucunda ülkemiz FRA 2020 raporuna göre 2015-2020 yılları arasında bir yeri sıfırdan yerine orman dışı alanlarda yapılan ağaçlandırma sıralamasında dünyada 4’üncü sırada yer almıştır.

Yazının devamı Madencilik Türkiye Dergisi 97. sayı 38. sayfadadır.

Yazının devamını buradan okuyabilirsiniz.

UYARI

Bu haber bir “Madencilik Türkiye Dergisi” haberidir. Her Hakkı Mayeb Ltd.’ye ait olup izinsiz olarak kopyalanıp yayınlanması suçtur ve yasaktır. Kaynak gösterilmeden kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır. Kaynak gösterilerek kullanılmak istenmesi halinde “Bu haber/makale Madencilik Türkiye Dergisi’nden alınmıştır” ibaresi ile birlikte haberin linki verilmeli, link de web sitemize yönlendirilmelidir.