Süreklilik kazandırılması düşünülen ‘Yılmaden Holding Bilimsel Etkinlikler/Konferanslar Dizisi’nin ilki 24 Haziran’da başarı ile tamamlandı. Bu konferanslar dizisi ile ulusal ve uluslararası düzeyde konularında uzman akademisyenlerle bir araya gelinerek şirket bilgi düzeyinin geliştirilmesinin yanında, yeni nesil madencilik kültürünün oluşturulması hedefleniyor.

Günümüzde, bilimsel verilerden yola çıkarak krom aramacılığının yapılması kaçınılmaz olmuştur. Bu olgudan hareketle Yılmaden Holding, bünyesinde faaliyet gösteren ETİ KROM’da “Guleman (Elazığ) Bölgesinin Jeokimyasal ve Petrografik Veriler ile Krom Oluşumları Açısından Yeniden Değerlendirilmesi” projesini oluşturarak hayata geçirdi. Yapılan çalışmanın hedefi, Guleman Ofiyoliti’nde yapılacak jeokimyasal analizlerden hareketle, uzun zaman ve yüksek maliyetler gerektiren klasik kromit arama yöntemlerine (yarma, galeri, sondaj vb.) alternatif olarak, daha kısa zaman ve düşük maliyetlerle yeni yatakların aranması ve bulunmasına olanak sağlayacak “yeni bir maden arama yöntemi” ortaya koymak olarak öne çıkıyor. Diğer taraftan projenin sonuçları sadece Guleman Ofiyolitine ışık tutmakla kalmayacak aynı zamanda ülkemiz madenciliğine de yeni ufuklar açacak.

Şirketten edinilen bilgiye göre etkinlik kapsamında Çukurova Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Osman PARLAK, “Krom Madenciliğine Bilimsel Bakış: Deniz Tabanı Yayılması ve Kıta Kenarına Yerleşim Süreçlerinde Ofiyolitler” konusunda sunum gerçekleştirdi. Geniş bir katılımın olduğu oturumun soru-cevap bölümünde konferansın alt başlıkları da ayrıntılı olarak tartışıldı. Gerçekleştirilen sunumun üç ana başlığı ise şu şekilde oldu:

  1. ETİ Krom’da görevli araştırmacıların ve mühendislerin güncel gelişmeler ışığında bilgilerini yenilemek, krom aramacılığında bu yeni bilgiler ile yeni yataklar bulunmasını sağlamak,
  2. Uzun zaman ve yüksek maliyetler ile yapılan konvansiyonel aramacılığın (yarma, galeri, sondaj vb.) yerine daha kısa zamanda, daha düşük maliyetler ile bilimsel verileri kullanarak yeni yataklar keşfetmek,
  3. Araştırmacı ve mühendislere bilimsel bir bakış açısı kazandırarak ekonomik maden aramacılığı yanında çevre dostu maden aramacılığı kültürünü oluşturmak.

Bilindiği gibi ülkemizin en büyük krom cevheri rezervlerine sahip kromit yatakları Guleman, Elazığ’da bulunmaktadır. Ofiyolitik kayaçlar içerisinde yer alan kromit yatakları Bitlis-Zagros Kenet Zonu (BZKZ) olarak tanımlanan kuşak içerisinde yer almaktadır. Guleman yöresinde yüzeyleyen ultramafik-mafik kayaçlar, tektonik dilimlenmeyle parçalanmış eksik dizi bir ofiyolit topluluğu olarak tanımlanmış ve “Guleman Ofiyoliti” olarak adlandırılmıştır. Guleman Ofiyoliti; başlıca dünit ve kromitit içeren harzburjitlerden oluşan tektonitler ile dünit, verlit, klinopiroksenit, gabrolardan oluşan kümülatlar ve tüm bu birimleri kesen diyabaz daykları ile bazik volkanik kayaçlardan oluşmaktadır.

Krom madenciliği ülkemizde ve dünyada geleneksel olarak mostra bazında yüzlekler veren krom zuhurlarının haritalanması, sondajlar yardımıyla üçüncü boyutunun ortaya konması, rezervlerinin hesaplanması ve işletilmesi ile günümüze kadar sürdürülmüştür. Birçok bölgede bilinen rezervlerin işletilip tüketilmesiyle özellikle gömülü rezervlerin ortaya konması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilimsel çalışmalar bu noktada önem kazanmakta ve yeni arama yöntemlerinin bulunmasını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda yapılan çalışmalar;

(a) ekonomik boyuttaki kromititlerin harzburjitik manto tektonitleri (peridotit) ile bazaltik ergiyiklerin etkileşimi sonucu oluştuğunu,

(b) özellikle podiform kromititlerin yataklanma boyutlarının yan kayaç harzburjitlerin tüketilme derecesi ile yakından ilgili olduğunu ve

(c) bu yatakların manto-kabuk sınırına yakın alanlarda yoğunlaştığını göstermektedir.

UYARI

Bu haber bir “Madencilik Türkiye Dergisi” haberidir. Her Hakkı Mayeb Ltd.’ye ait olup izinsiz olarak kopyalanıp yayınlanması suçtur ve yasaktır. Kaynak gösterilmeden kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır. Kaynak gösterilerek kullanılmak istenmesi halinde “Bu haber/makale Madencilik Türkiye Dergisi’nden alınmıştır” ibaresi ile birlikte haberin linki verilmeli, link de web sitemize yönlendirilmelidir.

Epiroc
Önceki İçerikFORAMEC, GHH ve Mine Master ile İş Birliği Anlaşması İmzaladı
Sonraki İçerikAlpu İhalesi Yeniden İptal Edildi