TOBB Türkiye Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan ve 06.09.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2024-2026 yılları Orta Vadeli Program (OVP) Ödemeler Dengesi’ne ilişkin Politika ve Tedbirler başlığı altında, madencilik sektörüne geniş bir şekilde yer verilmesinin sektörde çok olumlu karşılandığını ve bundan sonraki süreçte önemli değişim ve dönüşümlerin yaşanacağına işaret ederek önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde umut verici gelişmelerin yaşanacağını söyledi.

Açıklanan Orta Vadeli Programda (OVP) öncelikli yapısal reform alanları arasında belirlenen madencilik sektörüne ilişkin olarak, “Maden kaynaklarının uluslararası standartlarda aranarak ekonomiye kazandırılması, arama ve üretimde sürdürülebilir madencilik politikalarının yaygınlaştırılmasının sağlanması, sorumlu madencilik ilkeleri çerçevesinde belirlenen stratejik ve kritik minerallerin arama, üretim ve zenginleştirme çalışmalarının artırılması, maden arama faaliyetleri mevzuatta kamu yararına faaliyet olarak tanımlanacak ve madenlerin işletilmesinin türlerine, niteliklerine ve sürdürülebilirlik ilkelerine göre detaylı olarak ele alındığı, yatırım güvencesini artıracak yeni bir temel düzenleme hazırlanacağı, yerli kömür ve temiz kömür teknolojilerinin geliştirilmesi ile ekonomik değeri yüksek ürünlerin elde edilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetleri sürdürüleceği.” ifadelerine yer verilmesinin madencilik sektörü açısından bir dönüm noktasına işaret ettiğini belirten Kırşan, bu ifadelerle yetinilmeyip,

  • Madencilik sektöründe sürdürülebilirlik kanun/idari düzenleme,
  • Tüm tabii kaynak yönetim sistemlerinin birbiriyle uyumlu bir kurumsal yapılanmaya kavuşturulmasını teminen bu faaliyetlerin tek elden yönetilmesine yönelik gerekli düzenlemeler yapılacaktır. (2024 3. Çeyrek),
  • Maden arama faaliyetleri mevzuatta kamu yararına faaliyet olarak tanımlanacak ve madenlerin işletilmesinin türlerine, niteliklerine ve sürdürülebilirlik ilkelerine göre detaylı olarak ele alındığı yatırım güvencesini artıracak yeni bir temel düzenleme hazırlanacaktır (2024 3. Çeyrek),

Şeklinde ifadelere de metinde yer verilerek 2024 yılının 3. çeyreğine kadar bu düzenlemelerin yasal bir altyapıya kavuşturulacağının ifade edilmesinin sektörün beklentilerinin net bir şekilde karşıladığını ifade etti.

Madencilik sektörü ile ilgili Orta Vadeli Planda belirtilen taahhütlerin hayata geçirilmesi ile birlikte;

  • Yeni bir anlayış ile madencilikte arama ve işletmede sürdürülebilir madencilik politikalarının yaygınlaştırılması,
  • Temiz ve yeşil enerjiye geçişte stratejik ve kritik mineralleri arama, işletme ve zenginleştirme çalışmalarının arttırılarak bu alana özel önem verilmesi,
  • Tüm tabii kaynak yönetim sistemlerinin birbirleriyle uyumlaştırılması ve tek elden yönetilmesi,
  • Maden arama faaliyetlerinin kamu yararına bir faaliyet olarak tanımlanması,
  • işletme aşamasındaki madenlerin türlerine göre yatırım güvencesinin arttırılması olarak ön plana çıkarılması,

Konularında madencilik sektöründe önemli gelişmelerin sağlanabileceğini belirten Kırşan, bunların ekonomiye de olumlu yansıyacağını söyledi.

Ülkemizin ihtiyaçları ile sektörün beklentilerinin buluşturulabileceği düzenlemelerle madencilikte büyük bir ivme yakalanabileceğine işaret eden Kırşan, içinden geçtiğimiz ekonomik konjonktürü düşündüğümüzde madencilikte getirilen bu düzenlemelerin hayata geçirilmesi ile üretim ve ihracat artışı ile birlikte özellikle cari açıkta ciddi bir gerilemenin olacağını ifade etti.

UYARI

Bu haber bir “Madencilik Türkiye Dergisi” haberidir. Her Hakkı Mayeb Ltd.’ye ait olup izinsiz olarak kopyalanıp yayınlanması suçtur ve yasaktır. Kaynak gösterilmeden kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır. Kaynak gösterilerek kullanılmak istenmesi halinde “Bu haber/makale Madencilik Türkiye Dergisi’nden alınmıştır” ibaresi ile birlikte haberin linki verilmeli, link de web sitemize yönlendirilmelidir.

Epiroc
Önceki İçerikAday Döküm Olarak Öğütücü Değirmen Bilyalarını İleri Teknoloji ile Üretiyoruz!
Sonraki İçerikÇimsa Çimento’dan ABD’ye Yatırım
Volkan Okyay
Yazı İşleri Müdürü - Maden Mühendisi / İş Güvenliği Uzmanı / Madencilik Türkiye Dergisi / Maden Mühendisleri Mesleki Gelişim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi