Madencilik, yer altı ve yer üstü kaynaklarının ekonomik değer taşıyan kısımlarının araştırılması, bulunması, işletilmesi ve pazarlanması faaliyetlerini kapsayan bir sektördür. Madencilik sektörü, ülke ekonomisine katkı sağlaması, istihdam yaratması, sanayiye ham madde temin etmesi, dış ticaret açığını azaltması gibi pek çok yarar sağlamaktadır. Bu faaliyetler sırasında işletmelerin, yasal mevzuata uygun olarak hareket etmeleri, çevresel ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmeleri, maden kaynaklarını verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanmaları gerekmektedir.

Madencilik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, Maden Kanunu kapsamında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MAPEG) verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi hazırlamak için MAPEG tarafından yetkilendirilmiş tüzel kişilere (YTK) başvurmaları zorunludur. YTK, madencilik sektöründe uzmanlaşmış, alanında deneyimli, teknik donanımlı ve yasal yeterliliğe sahip olan danışmanlık firmalarıdır. YTK danışmanlık firmaları, madencilik sektörüne yönelik hizmetler sunmakta, işletmelerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olmakta, maden kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına katkıda bulunmaktadır.

Madencilikte danışmanlık ve YTK firmalarının sunduğu hizmetler arasında ihalelik ruhsatların takibi, ruhsat müracaat işlemleri, terk raporu hazırlanması, ruhsat devri işlemlerinin yapılması, işletme faaliyet raporları, ön inceleme raporları, maden arama projeleri, arama faaliyet raporları, fizibilite raporları, işletme projeleri vb. gibi projelerin hazırlanması ve süreçlerin takibi gibi hizmetler yer almaktadır. Diğer yandan danışmanlık firmaları, madencilik faaliyetlerinin çevre mevzuatı çerçevesinde yürütülmesi hususunda yön vererek doğal kaynakların korunması, çevresel etkilerin kontrolü, su kaynakları ve habitatın korunması, uygun atık yönetimi, çevresel izleme ve denetim gibi konularda da tecrübeli ve yol gösterebilecek bilgi birikimine sahip olmalıdır. Doğal kaynakların, yerel ekosistem ve biyoçeşitliliğin korunması ve gelecek nesillere Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler Işığında Madencilik aktarılması açısından, maden arama evresinden rehabilitasyon  işlemlerine kadar yapılacak bütün faaliyetlerin büyük bir titizlikle ve mevzuatlar dahilinde gerçekleştirilmesi için gerekli yönlendirmeleri sağlamaktadır.

Madencilik projeleri gerek ekonomik gerekse teknik olarak oldukça riskli olduğundan sağlıklı sonuçlanması için profesyonel proje hazırlayıcıları tarafından hazırlanması gerekir. Bu projeler amaçlarına göre yeni yatırım projeleri, ihaleye çıkacak sahaların analizleri, fizibilite çalışmaları, uzun dönem planlama gerektiren işletme projeleri, tesisin üretim kapasitesini arttırmaya yönelik genişletici projeler ve tesisi tamamlayıcı-modernize edici projeler olabilir. Bu tür ekonomik açıdan riskli, kapsamlı analiz edilmesi gereken projeleri sağlıklı kılacak olan,projelendirme aşamasından önce her türlü parametreyi iyi bir öngörü ile hesaplayabilecek deneyimde insanlar tarafından yapılmasıdır. İyi bir pazar araştırması yapılarak, sağlam öngörüler üzerine, teknik detaylarla desteklenerek ve devlet kurumlarının istediği şablonlara göre çalışılarak yapılması gerekmektedir.

Mitto Consultancy olarak bizler sektördeki 17 yıllık tecrübelerimize dayanarak, danışan firmalarımızın yasal mevzuatlara uygun olarak işleyişlerine yön vermelerini, çevresel ve sosyal sorumlulukların bilincinde çevre dostu bir madencilik anlayışı geliştirmelerini, maden kaynaklarını verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanmalarını hedefliyor ve bu kapsamda hazırladığımız raporları, madencilik faaliyetlerinden doğabilecek her türlü etki ve riskleri öngörüp bu etkilere karşı önlem almak ve olası risklerin zamanında önüne geçmek amacıyla, sektörde yön veren bir pusula olarak müşterilerimize sunuyoruz. Teknik bilgi ve deneyimlerimiz doğrultusunda, üç boyutlu modelleme ve rasyonel animasyonlar ışığında çok daha anlaşılır, öngörülebilir ve sürdürülebilir faaliyet planı oluşturarak danışanlarımızın kapasite geliştirme ve kalite artırmalarını, zaman ve emek tasarrufu sağlayarak odaklanmaları gereken asıl faaliyetlerine daha fazla zaman ayırmalarını sağlıyoruz.

Detaylar Madencilik Türkiye Dergisi’nin 114.sayısındadır.

UYARI

Bu haber bir “Madencilik Türkiye Dergisi” haberidir. Her Hakkı Mayeb Ltd.’ye ait olup izinsiz olarak kopyalanıp yayınlanması suçtur ve yasaktır. Kaynak gösterilmeden kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır. Kaynak gösterilerek kullanılmak istenmesi halinde “Bu haber/makale Madencilik Türkiye Dergisi’nden alınmıştır” ibaresi ile birlikte haberin linki verilmeli, link de web sitemize yönlendirilmelidir.

Epiroc
Önceki İçerikPolyak Eynez’den Güvenli ve Defansif Sürüş Teknikleri Eğitimi
Sonraki İçerik“Verimli Orman Alanı” Orman Kanunu’na Eklendi